UCC HATÁLYOS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYRENDELET

AHHOZ, HOGY AZ ALÁBBI OLDALAK KÖZÜL AZ ÁLTALAD KIVÁLASZTOTT OLDALON MINDEN KÉP MEGJELENJEN, DUPLÁN KATTINTS AZ OLDAL CÍMÉRE

 

MENÜ

2012079290 sz. OPPT UCC Dokumentum (2012.07.25.) fordítása

 

Az eredeti dokumentum innen letölthető:

 

https://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/

 

 

IKTATÓ SZÁM 2000043135, 2000. MÁLUS 4. MÓDOSÍTÁSA

Biztosított Fél, az egy emberiség (one people), függetlenül attól, hogy a test, mint lakóhely választottan van, minden jog fenntartásával, és sérelem nélkül, ahogy megígértük, és megőrzött a közpolitika által, beleértve a UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam,  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalenseik, mi ÚJRA KIFEJTJÜK, RATIFIKÁLJUK, NYILATKOZZUK, és ÉRTESÍTÜNK minden lényt a következőkről, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, és a nyilvántartásban a teremtés kezdetétől megfelelően tökéletesítve és rögzítve törlünk, és kijavítunk minden ezzel ellentétes feltételezést a következők szerint:

Az egy emberiség megsemmisíthetetlen jogcíméről, tulajdonjogáról szóló eredeti írásbeli NYILVÁNTARTÁS (RECORD) TULAJDONOSÁNAK megerősítését és ratifikálását, a Biztosított Felet, 1776-tól kezdődően őriz és véd az egy emberiség nyilvános vagyonkezelője (public trustja)  (The Public Trust) a kedvezményezettjeinek, az egy emberiség kiszolgálása érdekében;

Az összes alábbiakban azonosított hivatkozott dokumentum, iktatás, irat és eszköz, és az összes ezekben, és ezek alatt azonosított hivatkozott dokumentum, iktatás, irat és eszköz újra kifejtett, és referenciaként itt beépített úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, megfelelően biztosítottak, és feljegyzettek az örökké valóan bejelentése, a 2000043135 sz. UCC Dok, 2000. május 04, elfogadás azonosító sz. 36090 módosítása által, ami a 2012. május 04-i módosítás, UCC nyilvántartási sz.  2012049126, Elfogadás azonosító sz. 1217590, amely A Nyilvános Vagyonkezelő vagyonkezelőjében tartott eredeti instrumentum, amely közzétett a világhálón a www.peoplestrust1776.org címen, hogy HIRDESSE AZ ÉRTESÍTÉST AZ EGÉSZ VILÁGNAK, HOGY TÁMASZKODJON RÁ, beleértve az időről időre összes adós bejegyzését, amely most úgy módosul, hogy KIEGÉSZÜL a következő adós, és nyilvántartás tulajdonos BELÉPÉSÉVEL a következők szerint:

További Adós: AZ EGY EMBERISÉG

                                  A NÉP

                                  EMBEREK

                                ’’ EMBEREKNEK A . . . ’’

                                 az egy emberiség

                              ’’ az egy emberiségnek a …’’

 

az egy emberiség (the one people), a Teremtő által teremtett, és lakóhelyeként teremti meg az ő testüket, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által, és senki más, csak az egy emberiség (the one people) a teremtő szolgálója,  a továbbiakban ”az egy emberiség” (’’the one people’’), valamennyi, bármilyen, vagy bármelyik fenti a továbbiakban ’’Adós’’ vagy ’’További Adós”

További Biztosított Fél: az egy emberiség (the one people) teremtője, továbbiakban ’’Biztosított Fél’’, ’’További Biztosított Fél’’, ’’Tartó-Ban–Esedékes–Folyamat”, és ’’További Tartó-Ban– Esedékes – Folyamat’’, idősebb bármelyik létező Biztosított Fél számára:

Nyilvántartás (Record) Tulajdonosa: az egy emberiség (one people) teremtője

                                                              c/o az egy emberiség

                                                              a választott lakóhelyük
                                                              a szárazföldön és a tengereken van
                                                              lakóhely teremtéssel a földön és földben

 

További Adós Belépése a Kereskedelmi Nyilvántartásba (Record), beleértve bármilyen kapacitás, mint értelmezett átadási hasznosság (tility), és VALAMENNYI más ingatlan(ok), beleértve ingóságok, árúk:

Születési Anyakönyvi Kivonat (Certificate of Birth): nunc pro tunt, praeterea preterea, a test, a teremtő eredeti terve;

Lakóhely (domicil): nunc pro tunt, praeterea preterea, a testükben teremtéssel lakóhely

A test lakóhelye (domicil of the body): nunc pro tunt, praeterea preterea, a test lakóhelye választhatóan a szárazföldön és a tengeren, amelyek a teremtéssel lakóhely a földön és a földben, és bármilyen és valamennyi lakóhely, amely a teremtéssel létezhet;

Érték Eszközök (Value Assets): az egy emberiségből és által teremtett energia, függetlenül attól, hogy milyen formában van, beleértve munka és bármilyen más igénybe vehető energia, és függetlenül attól, hogy az energia hogyan van ábrázolva, nunc pro tunt, praeterea preterea;

Értéktárak (depositories): a Teremtő által teremtett test, és bármilyen és valamennyi későbbi kincstári raktár, amelyben az egy emberiség értékét tartják vagy más módon őrizetbe veszik, ami ismert és nem ismert függetlenül a lakóhelytől és joghatóságtól, beleértve Szövetségi Kormány, EEGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam, és nemzetközi ekvivalenseik, beleértve a központi bank központi bankjai, ’’NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA” tagjai, és azok tagjai, és azok tagjai, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam,  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalenseik, vagy az egy emberiség értékének ismert és ismeretlen őrzői, amelyek létezhetnek, bármilyen és valamennyi a továbbiakban arra utal, hogy KÖZPONTI BANKOK, (és a többiek);

 

Trust (Vagyonkezelő): Az egy emberiség részére tudatosan, önként, és szándékosan megőrzött az örökkévalóságban az egy emberiség törvénye, mely összhangban áll a Teremtő természetes törvényeivel, és a Te helyzeteddel, hatalmaddal, értékeddel, jogoddal, mely összhangban áll a szokás joggal, és ezt mi választottuk, az egy emberiség választotta, hogy vagy önmaga ura, vagy mások által irányított legyen, és mindezt a Teremtő adta az egy emberiségnek, és mindezt az egy emberiség nyilvános vagyonkezelésben (public trust) tartja 1776-tól kezdve; Az említett nyilvános vagyonkezelőt (public trust) első alkalommal fogadták el és hajtották végre az Amerikai Egyesült Államokban 1776. július 4-én a Függetlenségi Nyilatkozattal, mely referenciaként itt beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva; Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) és annak kedvezményezettjei számos nyilvános vagyonkezelő (public trust) lakóhelyén állnak, az egy emberiség választása szerinti olyan lakóhelyek ezek a szárazföldön és tengeren, amelyek a teremtés által lakóhely a földön és a földben. Az említett Nyilvános Vagyonkezelőnek kötelessége és kötelezettsége az egy emberiség törvényeinek megtartása, megőrzése, védelme és adminisztrálása, összhangban a Teremtő természetes törvényeivel, valamint a helyzettel, hatalommal, jogokkal, értékkel, a törvény alapelvével, és az egy emberiséggel; Az említett Nyilvános Vagyonkezelő az, amelyre 1776. július 4. napjától kezdve minden lény és a világ támaszkodik. Az említett Nyilvános Vagyonkezelő a kezdetétől fogva soha nem cáfolt; A Nyilvános Vagyonkezelő (The Public Trust); az egy emberiség törvényei harmonizálnak a Teremtő nune törvényeivel, a Teremtő által megadott módon, mely szerint az egy emberiség azt választotta, hogy saját maga ura, nunc pro tunc, praeterea preterea;

Az egy emberiség rendszerét azért hozták létre és valósították meg, hogy megőrizze, és megvédje az egy emberiség helyzetét, hatalmát, értékét, jogait, joga alapelvét, mely összhangban áll a szokásjoggal, választása szerint,  hogy vagy önmaga ura, vagy mások által irányított legyen, mely tudatosan, önként, és akarattal megőrzött, és védett az örökkévalóságban a minden lénynek és a világnak szóló értesítéssel, először a Nemzetközi Jogszabály által végrehajtott, az Egyesült Államok módosított 1791-es alkotmánya, és az abból törvényes származott jogtudományról szóló ismeretes értesítéssel, majd 1776. július 4-től kezdődően és 1781. március 1-jén befejezett, 1791-ben ratifikált törvényekkel, melyek soha nem cáfoltak, különösen nem cáfolt az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, 4. cikk 3. szakaszának 1. záradéka, az önmaga ura, és a 4. cikk 3. szakaszának 2. záradéka, a mások által irányított; és mindez biztosított és irányított a közpolitikával, beleértve a UCC 1-103, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam,  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalenseik; az egy emberiség rendszerei, és kétoldalú szerződésein alapuló önkéntes beruházásai létezése és működése során már kötelezővé kell tenni a feladatokat, kötelezettségeket, és a védelem szolgáltatását bármilyen, és valamennyi egy emberiség helyzetére, hatalmára, értékére, jogaira, a joga alapelvére, és a választására, beleértve bármilyen és valamennyi alkotmányt, megállapodást, szabályt és kódexet, amelyet tudatosan, önként és akarattal hozott létre, és hajt végre az egy emberiség; így tudatosan, önként, és akarattal megjelenítjük az önkéntes kétoldalú kereskedelmi szerződéseinket, a teremtéssel alsóbbrendűnek tekintve minden adományozóját, az egy emberiséget; az önkéntes kétoldalú kereskedelmi szerződéseinkkel tilos elbitorolni, megsérteni, vagy megszegni az egy emberiséget, és az egy emberiség helyzetét, hatalmát, értékét, joga elvét, és annak a választását, hogy a maga ura legyen.

MEGFELELŐEN ÚJRA KIFEJTETT, ÚJRA RATIFIKÁLT, ÚJRA KIJELENTETT, ÉS ÚJRA ÉRTESÍTETT, TÉNYLEGESEN 2010. július 05. napján, kötelezettségünk és eskünk által, amit Teremtőnk törvényei bizonyítanak, Megfelelően ratifikált, sérelem nélkül, mint ígért, védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam,  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalenseik, továbbiakban UCC 1-308: /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más;  /sk/ Caleb Paul Skinner, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más; /sk/ Hollis Randall Hiller, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más;

További Biztosított Fél a teremtő által teremtett egy emberiség; További Adós Fél, a teremtő által teremtett egy emberiség, lakóhely a teremtéssel a testükben, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által;

Az említett felek az eredeti kapacitás(ok) és helyzet(ek) megváltoztatására szolgáló automatikus irattári rendszerek miatt a fentiekben javításra kerültek, a javítás az Amerikai Egyesült Államok 1781-es szerkezete, mely eredeti nemzeti állam

-------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

-------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

---------------------------------------

--------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

--------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

.........................................................................................................................................................................

Az esetleges fordítási hibákért felelősséget nem vállalok

 

 

Asztali nézet