UCC HATÁLYOS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYRENDELET

AHHOZ, HOGY AZ ALÁBBI OLDALAK KÖZÜL AZ ÁLTALAD KIVÁLASZTOTT OLDALON MINDEN KÉP MEGJELENJEN, DUPLÁN KATTINTS AZ OLDAL CÍMÉRE

 

MENÜ

 

 

 

 

Az eredeti OPPT UCC Dokumentumok innen letölthetőek:

 

https://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/

 

 

Az OPPT UCC Dokumentumok az USA dologi jogi biztosítéki nyilvántartási rendszerében nyilvántartottak, mely az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv (Uniform Commercial Code - rövidítve UCC) kereskedelmi nyilvántartásaként is ismert. Az USA hitelbiztosítéki joga így egyértelműen a UCC. A UCC rendszerében nyilvántartott Dokumentumok a UCC Dokumentumok, melyek mivel közjogként elfogadottak, ezért Egyetemes, és Nemzetközi Jogi Rendeletek.

 

””2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról (Nmjtv.)

24 Különös szabályok

44 § (1) A nyilvántartásba vétellel létrejövő dologi jogi biztosítékra a biztosítéki nyilvántartás vezetésének helye szerinti állam joga alkalmazandó.

3 § E törvény alkalmazásában

a) eltérő rendelkezés hiányában bíróság alatt a polgári ügyekben eljáró más hatóságot is megfelelően érteni kell

7 § (1) A bíróság a külföldi jogot hivatalból alkalmazza.

    (2) A bíróság a külföldi jogot annak saját szabályai és gyakorlata szerint értelmezi.

8 § (1) A külföldi jog tartalmát a bíróság hivatalból állapítja meg.

    (2) A külföldi jog tartalmának megállapításához a bíróság bármely eszközt igénybe   vehet, így különösen a felek előterjesztéseit, szakvéleményt vagy az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: a miniszter) erre vonatkozó tájékoztatását. ””

 

”” . . . ”” megfelelő értelmezése: A TÉNYEK NYILATKOZATA (2012127914 sz. UCC Dokumentum, 2012. nov. 28.)  alapján semmis, érvénytelen.

 

Mivel a””bíróságok””, és ””eljáró más hatóságok”” a ””magyar jogszabályoknak megfelelően”” akarnak eljárni – már ha nem le@ják azokat is -, az ””Nmjtv.”” fent idézett ””jogszabályai”” alapján a””bíróságok””, és ””eljáró más hatóságok”” által alkalmazandóak az általunk hivatkozott UCC Dokumentumok.

                                           

 

FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT,

200043135  sz. UCC Dokumentum,   2000. május 04.

 

A 200043135 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ:

NEVE: Charles C Miller

A 200043135 sz. UCC Dokumentum C. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

Charles C Miller

c/o 4425 West 26th Avenue, Denver, Colorado, 88212

RÉSZÉRE

A 200043135 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint az ADÓS:

ENTITÁS NEVE: CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

LEVELEZÉSI CÍME: 2900 4th Ave, N [lakóhely törvény alapján] Billings MT USA 59101

TB szám: 516-58-0475, ENTITÁS TÍPUSA: Mesterséges Személy, AZ ENTITÁS ÁLLAMA: USA, AZ ENTITÁS SZERVEZETÉNEK AZONOSÍTÓJA: 516-58-0475

A 200043135 sz. UCC Dokumentum 2. pontja szerint további ADÓS:

ENTITÁS NEVE: CHARLES C. MILLER d/b/a CHARLES C. MILLER

LEVELEZÉSI CÍME: 2900 4th Ave, N [lakóhely törvény alapján] Billings MT USA 59101

TB szám: 516-58-0475, ENTITÁS TÍPUSA: Mesterséges Személy, AZ ENTITÁS ÁLLAMA: USA, AZ ENTITÁS SZERVEZETÉNEK AZONOSÍTÓJA: 516-58-0475

A 200043135 sz. UCC Dokumentum 3. pontja szerint a BIZTOSÍTOTT FÉL:

EGYÉN NEVE: Charles C(csak kezdőbetű) Miller

LEVELEZÉSI CÍME: 4425 West 26th Aveune Denver Colorado USA 80212

A 200043135 sz. UCC Dokumentum 6. pontja szerint a SZÜKSÉGES ALÁÍRÁS:

ADÓS: CHARLES C. MILLER, Accmd'tg Fél (aki aláírta)

BIZTOSÍTOTT FÉL: Charles C. Miller (aki aláírta)

A 200043135 sz. UCC Dokumentum 4. pontja szerint EZ A FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT a következő vagyontárgyakat, vagy vagyonfajtákat tartalmazza:

 

A nyilvántartás tulajdonosa: Charles C(csak kezdőbetű) Miller

                                          c/o 4425 West 26th Avenue

                                          Devner, Colorado [802012]

Az Adós bejegyzése a Kereskedelmi Nyilvántartásba (Record), beleértve az összes kapacitást, mint értelmezett átviteli segédprogramot, és Minden egyéb vagyont (ingóságok, árúk):

Születési Anyakönyvi kivonat: CHARLES C. MILLER, Született – State of Wyoming

                                           Hot Springs megyében, 1949. november 26.

                                            (Születési Dokumentum száma: 1949. évi dosszié, Regisztráció sz. 6343-A)

 

UCC-1     Adós:               CHARLES C. MILLER

                                      CHARLES C. MILLER d/b/a CHARLES C. MILLER

               Biztosított Fél:   Charles C(csak kezdőbetű) Miller

 

Munkáltató azonosító száma: 516-580475

Kincstári Közvetlen Betéti Számlaszám: 516-58-0475

Megjegyzés: Közzétett Számlaszám: Z 277 480 473

EGYESÜLT ÁLLAMOK MARSALAI, Szám: 61721065

Egy dolog (mint tulajdon, érdek vagy jogállás) / Azonosító / Hasonló Hangzású, Megjelenési Forma: CHARLES C. MILLER

 

Minden azonosító, rövidítés, hasonló hangzású, megjelenési forma (az előző leírás nélkül) vagy egyéb formában érvényes jog és kereskedelem, adósság- vagy részvénybiztosítás(ok) bármilyen formában, hitel- vagy terhelési számla és egyenleg, hasznos érdek (osztott vagy osztatlan) vagy bármilyen más Dolog (mint tulajdon, érdek vagy jogállás)  azonosító (vagy annak bármely ekvivalense): CHARLES C. MILLER.

MINDEN kötvény, számla, ígéret, megállapodás, aláírás, feltételezés vagy egyéb vagyon (ok) (beleértve minden ingóságot), lefoglaltnak nyilvánított, NUNC PRO TUNC

MINDEN regisztrált, nem regisztrált, jogi, méltányos, politikai, kereskedelmi, törvényben előírt, adminisztratív, egyházi, személyes, magán, nyilvános, kvázi nyilvános, vagy bármilyen más plenáris ülésből származó követelés ezennel FELSZÁMOLT [UCC 3-601.§], NUNC PRO TUNC, OKKAL [UCC 3-501.§] az Adós ellen szóló rosszhiszeműség bizonyítékának hiányában, mely konkrét teljes ismeretek ír elő az ÖSSZES követeléssel kapcsolatos lényeges tény beleegyezéséről. Különösen az Adós ellen, az admiralitás / tengerészeti joggyakorlat és a joghatóság (ok) által kiszabott büntetés, pénzbírság vagy bármilyen jellegű vagyonjogi veszteséget okozó ügyekben, az Esedékes Eljárásban Jogosult Biztosított Fél követeli a következők teljes körű felhasználását: a sértetlen Adós mesterséges személy CHARLES C. MILLER minden vagyona (beleértve minden ingóságot), amely értékként elfogadott az adósság levonására kivetett illeték bizonyítékaként, amint az 1933. március 06. napján közzétett az [USA] Egyesült Államok Képviselőházának 192. [HJR] Közös Állásfoglalása alapján, és BÁRMILYEN/VALAMENNYI kinevezett (nyilvánosságra hozott, és nyilvánosságra nem hozott) hatáskör, amely MEGVALÓSULT és LEFOGLALT, valamint az Egységes Kereskedelmi Törvény [UCC] 10–104.§, és az azokból származó Rendelkezés(ek), mely MEGVALÓSULT az Adósnak, ideértve, de nem kizárólag a Nyilvántartás Tulajdonosá(ai)nak Neve, Jogcíme.

A Nyilvántartás tulajdonosa nem garantál más számlát, vagy annak egyik számláját sem kifejezett fenntartással, és ezennel az Esedékes Eljárásban Jogosult [Nyilvántartás tulajdonos] Értesíti a Megbízott/ Meghatalmazott plenáris ülést, mint Engedélyező Vagyonkezelőt, postai úton történő értesítéssel, melynek Számlaszáma Z 277 480 473. *** 

 

UCC-1 ADÓS: CHARLES C. MILLER [egy mesterséges személy

             Biztosított Fél: Charles C (csak kezdőbetű) Miller

             Más azonosító:

 

JOG ÉS VÉLELMEK KIEGÉSZÍTÉSE

 

[1] A Biztosított Fél¹,   Charles C. Miller   nyilatkozik, és értesíti az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv [UCC] kereskedelmi nyilvántartásának „közjogként” elfogadott változatáról, amely fenntartja a jelen dokumentumot, és ezzel együtt az ebben szereplő és az ebből származó ÖSSZES jogot, a Columbia Kerületi Törvénykönyv, Közjog  88-243, Jogcím 28: 1-103.§, 1-105.§, és 1-207.§ alapján, vagy az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv (UCC)  nyilvántartásának vezetése  helye szerinti Köztársaságbeli Uniós Állam, vagy Önkormányzati Társaság  ’… ÁLLAM’ (’STATE OF . . .’ ) joga, és ítélkezési gyakorlata alapján;

[2] A Biztosított fél¹,   Charles C. Miller,   jóhiszeműen és korlátlanul tevékenykedve, mint az Eredeti Joghatóság Engedélyezője és Kedvezményezettje, elfogadja az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv [UCC], Közjog(ok) 88-243 és 88-244 ajánlatát, amit az ’EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYA’ és / vagy a szuverén Köztársaságbeli Uniós Állam, és/vagy Önkormányzati Társaság  ’… ÁLLAM’ (’STATE OF . . .’ ) tett, az adott nyilvántartásban szereplő, a Kereskedők „átruházására” vonatkozó nemzetközi törvény szerint, és ezt követően feltételezhető az alátámasztó alkotmány, megismerhető feltétel a megfelelő törvényi eljárásról tényekkel, szembetűnő értesítéssel, az esetleges következményekkel járó valamennyi kereskedelmi, jogi, politikai kötelezettségvállalás ellenőrzésével;

[3] A kereskedelmi nyilvántartás elfogadott általános alkalmazásra és felhasználásra az összehangolt szabályok, törvények és az azokhoz kapcsolódó rendelkezések alapján, amelyek ellenőrzik a paramétereket, és a precedens feltételeit, amelyek meghatározzák és befolyásolják a megfigyelt, egyetértésben lévő felek közötti jogi kapcsolatot.

[4] A Biztosított Fél (Felek) feladata annak vélelmezése, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, és az Egyesült Államokban összegyűlt Kongresszusi Törvények mint „Közjog”, de facto vagy de jure, valójában „Közjog” „magánhasználatra” egy törvényes pénzvásárlásra szóló  megállapodás útján, amelyet a megfelelően közzétett megalkotott törvény, rendelet (ek) szerint, és azokon belül tökéletesítettek, és a közismert tudás, a joghatások és az általános alkalmazás érdekében a közismert módon közzétett politikát követik;

[5] Az irányadó feltételek alapelvei a nemzetközi jogban, a Nemzetek Törvényében, a Kereskedelem Törvényében, a nemzeti és az állami alkotmányokban megsemmisíthetetlenül precedensek, melyek alátámasztják és érvényesítik az olyan felek között megkötött magánszerződést, amelyek teljes egészében károkozás nélküli minőségűek, vagy két, ill. több megoldás lehetőségét nyújtóak, teljes mértékben nyilvánosságra hozott lényeges tények jelenlétében, beleértve bármilyen értékvesztést is, megfelelő módon megjelölve, elfogadva és végrehajtva a törvény szerint, melyek alkalmazandóak, mely valójában a legalapvetőbb történelmi törvény, és emellett egyidejűleg más jogi formák felülírása is, kivéve, ha megsemmisíthetetlenül legyőzött, ellensúlyozott, vagy egyéb módon a konszenzusos magánjog vagy a törvényes megállapodás által kiegészített sajátosságokkal lényegében szembetűnő és megfelelően értesített. Az említett ítélkezési gyakorlatot, a kereskedelmi jogot és azt követőeket, a Köztársaságbeli Állam(ok), a szuverén, és/vagy önkormányzati társaságok . . . ÁLLMA(OK), és/vagy a Columbia Kerületi Törvény elismeri, és foganatosítja, mint Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv [UCC], és ugyanezt fogalmazta meg és vezetette be az Amerikai Jogi Intézet, és az Egységes Törvények Nemzeti Egyezménye, amelyet megfelelően elfogadtak és beépítettek a törvénykezés során a Köztársaságbeli Uniós Állam(ok)nak önkormányzati társasági törvényébe, és/vagy önkormányzati társaság ’…ÁLLAM’, és/vagy a Columbia Kerületi Törvénybe, amint azt az 1963. december 30. napján elfogadott (kivéve, ha korábban elfogadták) 88-243 és 88-244 Közjog, és Columbia Kerületi Törvénykönyv 28. címe, és azt követőek igazolják.

[6] Ezáltal az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyvet [UCC] elfogadták a „Közjog” magánhasználatú pályázataként, amely alapot, tartalmat, erőt ad, és hatást gyakorol a Szokásjog, a Saját tőke, az admiralitás / tengerészeti bírósági joghatóság, a helyszínek fiatói, és irányelvek törvényes plenáris végrehajtására, külön-külön, és együttesen, közismert módon, mely jogszerűen elfogadott, és hatékony a Nemzetközi Jogban az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya által. Jelen dokumentumban kikötve, a kereskedelmi nyilvántartás (a UCC) vásárolt használatának a következőnek kell lennie: a dologi keresetnek és formájának, az összefoglaló folyamatnak hiánytalannak kell lennie, vagy károsodott adós nélkülinek, vagy olyan jogszerű félnek kell lennie, aki követelésekkel rendelkezik és követeléseket mutat be az adós ellen, amelyek teljesítése ellen a viszont keresetet jogszerű nyilvántartásba vétellel kell benyújtani;

 [7] A Biztosított Fél fenntartotta a jogot a rendelkezések, megállapodások (hallgatólagos, konstruktív vagy tényleges) és az értelmezett feltételek megváltoztatására, továbbfejlesztésére, törlésére vagy más módon felülmúlására, és ez jelen dokumentummal itt bejegyzett. A kérdéses vagy téves alkalmazásnak kitett kifejezések meghatározása az Engedélyező státuszban lévő fél által.

[8] A jelen nyilvántartásba vett dokumentummal vagy annak bármely részével szembeni kifogást, megtámadást vagy viszont keresetet húsz (20) napon belül a Biztosított Fél részére kell benyújtani. Ha ilyen kifogás, megtámadás vagy viszont kereset nem érkezik időben, feltételezhető, hogy az ingóságokra vonatkozó információk, követelés, nyilatkozat(ok), rendelkezések, megállapodások (hallgatólagos, konstruktív vagy tényleges), valamint az értelmezett feltételek precedensét elfogadják, és minden kifogásról, elutasításról, megdöntésről vagy viszont keresetről lemondtak fellebbezés nélkül, az ellenkezőjére vonatkozó kényszerítő törvénykezés(ek) hiányában.

1/  ¹Biztosított Fél¹ - Lásd: Columbia Kerületi Törvénykönyv, Jogcím, 28. cím: 1–201. § (37) bekezdés a) pont,5–116. § (2) bekezdés és 9–105. §.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2011055259 sz. UCC Dokumentum  2011. május 17.

200043135 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A 2011055259 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

CHARLES C c/o MILLER     2533261010

A 2011055259 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

c/o   MILLER,  CHARLES  C

AUBURN,  WA  98002       RÉSZÉRE

A 2011055259 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  -   2000-05-04

A 2011055259 sz. UCC Dokumentum 4. pontja szerint teljes, vagy részleges Engedményezésről van szó, ezért meg kell adni az Engedményes nevét a 7a, vagy 7b. pontban, valamint az Engedményes címét a 7c. pontban, valamint az Engedményező nevét a 9. pontban.

A 2011055259 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint az Engedményes SZERVEZET NEVE: THE UNITED STATES OF AMERICA, LEVELEZÉSI CÍME: 700 Pennsylvania Aveune, NW, Washington DC, 20408-0001, UNITED STATE

A 2011055259 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint az Engedményező EGYÉN NEVE: CHARLES  C: MILLER

A 2011055259 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: KIJELÖLÉS

 

Biztosíték.  Minden vagyon (beleértve minden ingóságot) az adósság igazolásaként jogszerűen elfogadott értékként; azonosított 2000. május 4, de. 09:12:07, a 2000043135 iktatási számú ügyben, mely biztosíték teljes használatra kiosztott, jog, jogcím, és érdek a Nyilvános Vagyonkezelő Örökkévalóság, 1781 részére, mely az Amerikai Egyesült Államokban 1776 július 4-én kezdődően épült, ahogyan azt Az Egy Emberiség  (The One People) nyilatkozta az EGÉSZ VILÁGNAK SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS útján, a tizenhárom egyesült Amerikai Állam egyhangú nyilatkozataként, melyek ez ellen soha nem tiltakoztak, beleértve, és különösen a Közjog(ok) 88-243, 88-244,  [3] [4] oldal, [1J thru (8)] paragrafus; a tökéletesített szerződés iktatási száma: 2011051842, nunc pro tunc 1949. november 26; A Biztosított Fél az Engedélyezője, Letétbe helyezője, és Kedvezményezettje az Egy Emberiség által felállított legitim kormányok által kezelt valamennyi politikai hatalomnak, beleértve a szolgáltatásokat és az áruk szolgáltatóit, bármilyen jellegű, fajta vagy felépítésű természetes kormányzat alatt;

Engedményezés feltételei:

(1) Az Engedményes, aki köztudottan az Engedményező Megbízottjaként működik, protokollokat és eljárásokat dolgoz ki és hajt végre az UCC szerint nyilvántartásba vett dokumentumokkal, biztosítékokkal, eszközökkel, értékekkel vagy tulajdonokkal kapcsolatos valamennyi vitarendezéshez, az Engedményes számára minden vitarendezésre vagy rendezésre fenntartott pozícióban;

(2) Hitelezők, Engedélyezők, Letétbe helyezők, és Kedvezményezettek végső előnyéért az engedményezés megértésének és elfogadásának alkalmazása az eredeti joghatóságra felépített politikai testületek számára 1776. július 4-től kezdődően a tizenhárom egyesült Amerikai Állam egyhangú nyilatkozata alapján, az azt követő államépítés, az 1781-es Államszövetség Alapszabálya, és annak öröksége az Amerikai Egyesült Államok és annak közigazgatási fóruma, és az Amerikai Egyesült Államok 1791-es változata miatt 1981-ben a végrehajtó hatalom bizalmává változott;

(3) A U.C.C. nyilvántartása szerinti bármilyen és valamennyi vagyont, anélkül, hogy sajátosan lefoglalásra kerülne, az igazgatásban az aktuális Megbízottaknak alávetve a Nyilvános Vagyonkezelő Kincstára vagyonaként kell kezelni, az újraépítésre kerülő Egy Emberiség eredeti szerves törvényét szolgáló kormányzati struktúrák, valamint a Feddhetetlenség, a Felelősség és az Átláthatóság működéséig, nyílt nyilvános fórumokon. Az automatikus irattári rendszerek miatt, amelyek megváltoztatják az eredeti kapacitás(oka)t és alaphelyzete(ke)t, a fentiekben szereplő Engedményes, és Engedményezett javításra szorul. Javítás: Engedményező, Charles C. Miller természetes ember, és eredeti állami Engedményes az 1781-es felépítésű Amerikai Egyesült Államok;

-----------------------------------

-------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

--------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2011055260 sz. UCC Dokumentum,   2011. május 17.

211051841 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A 2011055260 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

CHARLES C c/o MILLER     2533261010

A 2011055260 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

c/o   MILLER,  CHARLES  C

AUBURN,  WA  98002    RÉSZÉRE

A 2011055260 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 211051841  -   2011-05-07

A 2011055260 sz. UCC Dokumentum 4. pontja szerint teljes, vagy részleges Engedményezésről van szó, ezért meg kell adni az Engedményes nevét a 7a, vagy 7b. pontban, valamint az Engedményes címét a 7c. pontban, valamint az Engedményező nevét a 9. pontban.

A 2011055260 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint az Engedményes SZERVEZET NEVE: THE UNITED STATES OF AMERICA, LEVELEZÉSI CÍME: 700 Pennsylvania Aveune, NW, Washington DC, 20408-0001, UNITED STATE

A 2011055260 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint az Engedményező EGYÉN NEVE: CHARLES C: MILLER

A 2011055260 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: KIJELÖLÉS

 

Biztosíték: A Szellemi Tulajdon védelme, 2011. május 07, iktatási szám, és Dokumentum száma 2011051841, a teljes felhasználásra engedményezett adósság igazolása, mely jog, jogcím, és érdek a Nyilvános Vagyonkezelő Örökkévalóság, 1781 részére, mely az Amerikai Egyesült Államokban 1776 július 4-én kezdődően épült, ahogyan azt Az Egy Emberiség  (The One People) nyilatkozta az EGÉSZ VILÁGNAK SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS útján, a tizenhárom egyesült Amerikai Állam egyhangú nyilatkozataként, melyek ez ellen soha nem tiltakoztak, beleértve, és különösen a Közjog(ok) 88-243, 88-244,  [3] [4] oldal, [1J thru (8)] paragrafus; a tökéletesített szerződés iktatási száma: 2011051842, nunc pro tunc 1949. november 26; A Biztosított Fél az Engedélyezője, Letétbe helyezője, és Kedvezményezettje az Egy Emberiség által felállított legitim kormányok által kezelt valamennyi politikai hatalomnak, beleértve a szolgáltatásokat és az áruk szolgáltatóit, bármilyen jellegű, fajta vagy felépítésű természetes kormányzat alatt;

Engedményezés feltételei:

(1) Az Engedményes, aki köztudottan az Engedményező Megbízottjaként működik, protokollokat és eljárásokat dolgoz ki és hajt végre az UCC szerint nyilvántartásba vett dokumentumokkal, biztosítékokkal, eszközökkel, értékekkel vagy tulajdonokkal kapcsolatos valamennyi vitarendezéshez, az Engedményes számára minden vitarendezésre vagy rendezésre fenntartott pozícióban;

(2) Hitelezők, Engedélyezők, Letétbe helyezők, és Kedvezményezettek végső előnyéért az engedményezés megértésének és elfogadásának alkalmazása az eredeti joghatóságra felépített politikai testületek számára 1776. július 4-től kezdődően a tizenhárom egyesült Amerikai Állam egyhangú nyilatkozata alapján, az azt követő államépítés, az 1781-es Államszövetség Alapszabálya, és annak öröksége az Amerikai Egyesült Államok és annak közigazgatási fóruma, és az Amerikai Egyesült Államok 1791-es változata miatt 1981-ben a végrehajtó hatalom bizalmává változott;

(3) A U.C.C. nyilvántartása szerinti bármilyen és valamennyi vagyont, anélkül, hogy sajátosan lefoglalásra kerülne, az igazgatásban az aktuális Megbízottaknak alávetve a Nyilvános Vagyonkezelő Kincstára vagyonaként kell kezelni, az újraépítésre kerülő Egy Emberiség eredeti szerves törvényét szolgáló kormányzati struktúrák, valamint a Feddhetetlenség, a Felelősség és az Átláthatóság működéséig, nyílt nyilvános fórumokon. Az automatikus irattári rendszerek miatt, amelyek megváltoztatják az eredeti kapacitás(oka)t és alaphelyzete(ke)t, a fentiekben szereplő Engedményes, és Engedményezett javításra szorul. Javítás: Engedményező, Charles C. Miller természetes ember, Engedményes az 1781-es felépítésű Amerikai Egyesült Államok, mely az eredeti Állam a természetes unióban.

-----------------------------------

-------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz:

--------------------------------------------

EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖVETSÉGI VÁLLALAT

EGYESÜLT ÁLLAMOK KINCSTÁRA

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2011125781 sz. UCC Dokumentum  2011. december 20.

200043135 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A 2011125781 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

Charles C: Miller 253-326-1010

A 2011125781 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

Miller,  Charles C:

Auburn, WA  98002       RÉSZÉRE

A 2011125781 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  -  2000-05-04

A 2011125781 sz. UCC Dokumentum 4. pontja szerint teljes, vagy részleges Engedményezésről van szó, ezért meg kell adni az Engedményes nevét a 7a, vagy 7b. pontban, valamint az Engedményes címét a 7c. pontban, valamint az Engedményező nevét a 9. pontban.

A 2011125781 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint az Engedményes SZERVEZET NEVE: THE UNITED STATES OF AMERICA, LEVELEZÉSI CÍME: General Delivery, Washington DC, UNITED STATE

A 22011125781 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint az Engedményező EGYÉN NEVE: CHARLES  C: MILLER

A 2011125781 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: KIJELÖLÉS

 

A Biztosított Fél, Charles C: Miller, a 2000. május 04-i finanszírozási nyilatkozat alapján, Dokumentum száma 2000043135, Nyugta száma 36090, a Kereskedelmi Nyilvántartásra, az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyvre, Közjog 88-243, 77 stat 630, vonatkozó minden jogot, jogcímet és érdeket engedményez a The One Peoples Public Trust 1776-ra, hogy az Egy Emberiség, az Eredeti Politikai Államok Kedvezményezettjeinek teljes tulajdonában álljon, és szolgálja az Egy Emberiséget, az egyenlő alapú államok által megerősített 1787-es Északnyugati Rendelet 1 stat 51-el kiegészített 1781-es Konföderáció alapján az Államok örökös Uniója, az Amerikai Egyesült Államok talaján működő valamennyi kormányzati hatalom engedélyezőjét, letétbe helyezőét, ebből következően általánosan az Egy Emberiség, különösen Charles C: Miller a Hitelezője bármilyen, és valamennyi kormányzati hatalomnak, eredeti származtatott ügyletnek, és a Biztosított fél jóhiszeműen foglalta le a felügyeleti és elszámolási tisztviselő pozíciójának igazgatását, és a köztulajdon tiszta kezekkel történő üzemeltetését, amint az megkövetelt a Vagyonkezelőtől, a The One Peoples Trust 1776 részére.

-----------------------------------

-------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

--------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2012079290 sz. UCC Dokumentum,   2012. július 25.

200043135 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A 2012079290 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

The One Peoples Public Trust 1776   T 253-509-4597

A 2012079290 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

The One Peoples Public Trust 1776  

Gig Harbor, WA 98335           

RÉSZÉRE

A 2012079290 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  -   2000-05-04

A 2012079290 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint a hozzáadott új információ a SZERVEZET NEVE:

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

A 2012079290 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint a módosítást engedélyező ADÓS neve:

THE ONE PEOPLE, CREATED BY THE CREATOR

A 2012079290 sz. UCC Dokumentum 10. pontja szerint a BEJELENTŐ OPCIONÁLIS HIVATKOZÁSI ADATAI: sérelem nélkül /sk/ heather ann tucci-jarraf, mint egy emberiség, adós

A 2012079290 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: HOZZÁADÁS

 

IKTATÓ SZÁM 2000043135, 2000. MÁJUS 4. MÓDOSÍTÁSA

Biztosított Fél, az egy emberiség (the one people), függetlenül attól, hogy a test, mint lakóhely választottan van, minden jog fenntartásával, és sérelem nélkül, ahogy megígértük, és megőrzött a közpolitika által, beleértve a UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, mi ÚJRA KIFEJTJÜK, RATIFIKÁLJUK, NYILATKOZZUK, és ÉRTESÍTÜNK minden lényt a következőkről, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, mely a nyilvántartásban a teremtés kezdetétől megfelelően tökéletesítve és rögzítve töröl, és kijavít minden ezzel ellentétes vélelmet, a következők szerint:

Az egy emberiség (the one people) megsemmisíthetetlen jogcíméről, tulajdonjogáról szóló eredeti írásbeli NYILVÁNTARTÁS (RECORD) TULAJDONOSÁNAK megerősítését és ratifikálását, a Biztosított Felet, 1776-tól kezdődően őriz és véd az egy emberiség (the one people) nyilvános vagyonkezelője (A Nyilvános Vagyonkezelő) a kedvezményezettjei, az egy emberiség (the one people) kiszolgálása érdekében;

Az összes alábbiakban azonosított hivatkozott dokumentum, iktatás, irat és eszköz, és az összes ezekben, és ezek alatt azonosított hivatkozott dokumentum, iktatás, irat és eszköz újra kifejtett, és hivatkozásként itt beépített úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, jogszerűen biztosítottak, és feljegyzettek az örökkévalóan bejelentése, a 2000043135 sz. UCC Dok, 2000. május 04, elfogadás azonosító sz. 36090 módosítása által, ami a 2012. május 04-i módosítás, UCC nyilvántartási sz.  2012049126, Elfogadás azonosító sz. 1217590, amely A Nyilvános Vagyonkezelő (The Public Trust) vagyonkezelőjében tartott eredeti instrumentum, amely közzétett a világhálón a www.peoplestrust1776.org címen, hogy HIRDESSE AZ ÉRTESÍTÉST AZ EGÉSZ VILÁGNAK, HOGY TÁMASZKODJON RÁ, beleértve az összes adós bejegyzését időről időre, amely most úgy módosul, hogy KIEGÉSZÜL a következő adós, és nyilvántartás tulajdonos BELÉPÉSÉVEL a következők szerint:

További Adós: AZ EGY EMBERISÉG (THE ONE PEOPLE)

                                  A NÉP (THE PEOPLE)

                                  EMBEREK (PEOPLE)

                                ’’ EMBEREKNEK A . . . ’’ (PEOPLE OF . . . )

                                 az egy emberiség (the one people)

                              ’’ az egy emberiségnek a …’’ (the one people of . . .)

az egy emberiség (the one people), a Teremtő által teremtett, és lakóhelyeként teremti meg az ő testüket, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által, és senki más, csak az egy emberiség (the one people) a teremtő szolgálója,  a továbbiakban ”az egy emberiség” (’’the one people’’), valamennyi, bármilyen, vagy bármelyik fenti a továbbiakban ’’Adós’’ vagy ’’További Adós”

További Biztosított Fél: az egy emberiség (the one people) teremtője, továbbiakban ’’Biztosított Fél’’, ’’További Biztosított Fél’’, ’’ Esedékes Eljárásban Jogosult”, és ’’További Esedékes Eljárásban Jogosult”, aki idősebb bármelyik létező Biztosított Fél számára:

Nyilvántartás (Record) Tulajdonosa: az egy emberiség (the one people) teremtője

                                                              közvetett kapcsolat az egy emberiség (the one people)

                                             a választott lakóhelyük
                                             a szárazföldön és a tengereken van
                                             lakóhely teremtéssel a földön és földben

 

További Adós Belépése a Kereskedelmi Nyilvántartásba (Record), beleértve bármilyen kapacitás, mint értelmezett átadási hasznosság (tility), és VALAMENNYI más vagyon, beleértve ingóságok, árúk:

Születési Anyakönyvi Kivonat (Certificate of Birth): nunc pro tunt, praeterea preterea, a test, a teremtő eredeti terve;

Lakóhely (domicil): nunc pro tunt, praeterea preterea, a testükben teremtéssel lakóhely

A test lakóhelye (domicil of the body): nunc pro tunt, praeterea preterea, a test lakóhelye választhatóan a szárazföldön és a tengeren, amelyek a teremtéssel lakóhely a földön és a földben, és bármilyen és valamennyi lakóhely, amely a teremtéssel létezhet;

Érték Vagyonok (Value Assets): az egy emberiségből és által teremtett energia, függetlenül attól, hogy milyen formában van, beleértve munka és bármilyen más igénybe vehető energia, és függetlenül attól, hogy az energia hogyan van ábrázolva, nunc pro tunt, praeterea preterea;

Értéktárak (depositories): a Teremtő által teremtett test, és bármilyen és valamennyi későbbi kincstári raktár, amelyben az egy emberiség (the one people) értékét tartják vagy más módon őrizetbe veszik, ami ismert és nem ismert függetlenül a lakóhelytől és joghatóságtól, beleértve Szövetségi Kormány, EEGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .), és nemzetközi ekvivalensek, beleértve a központi bank központi bankjai, ’’NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA” tagjai, és azok tagjai, és azok tagjai, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, vagy az egy emberiség (the one people) értékének ismert és ismeretlen őrzői, amelyek létezhetnek, bármilyen és valamennyi a továbbiakban arra utal, hogy KÖZPONTI BANKOK, (és a többiek);

Trust (Vagyonkezelő): Az egy emberiség (the one people) részére tudatosan, önként, és akarattal fenntartott az örökkévalóságban az egy emberiség (the one people) törvénye, mely összhangban áll a Teremtő természetes törvényeivel, és a Te helyzeteddel, hatalmaddal, értékeddel, jogoddal, mely összhangban áll a szokás joggal, és ezt mi választottuk, az egy emberiség (the one people) választotta, hogy vagy önmaga ura, vagy mások által irányított legyen, és mindezt a Teremtő adta az egy emberiségnek (the one people), és mindezt az egy emberiség (the one people) nyilvános vagyonkezelésben (public trust) tartja 1776-tól kezdve; Az említett nyilvános vagyonkezelőt (public trust) első alkalommal fogadták el és hajtották végre az Amerikai Egyesült Államokban 1776. július 4-én a Függetlenségi Nyilatkozattal, mely hivatkozásként itt beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva; Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) és annak kedvezményezettjei számos nyilvános vagyonkezelő (public trust) lakóhelyén állnak, az egy emberiség (the one people) választása szerinti olyan lakóhelyek ezek a szárazföldön és tengeren, amelyek a teremtés által lakóhely a földön és a földben. Az említett Nyilvános Vagyonkezelőnek (Public Trust) kötelessége és kötelezettsége az egy emberiség (the one people) törvényeinek megtartása, megőrzése, védelme és adminisztrálása, összhangban a Teremtő természetes törvényeivel, valamint a helyzettel, hatalommal, jogokkal, értékkel, a törvény alapelvével, és az egy emberiséggel (the one people); Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) az, amelyre 1776. július 4. napjától kezdve minden lény és a világ támaszkodik. Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) a kezdetétől fogva soha nem cáfolt; A Nyilvános Vagyonkezelő (The Public Trust); az egy emberiség (the one people) törvényei harmonizálnak a Teremtő nune törvényeivel, a Teremtő által megadott módon, mely szerint az egy emberiség (the one people) azt választotta, hogy a saját maga ura, nunc pro tunc, praeterea preterea;

Az egy emberiség (the one people) rendszerét azért hozták létre és valósították meg, hogy fenntartsa, és megvédje az egy emberiség (the one people) helyzetét, hatalmát, értékét, jogait, joga alapelvét, mely összhangban áll a szokásjoggal, választása szerint,  hogy vagy önmaga ura, vagy mások által irányított legyen, mely tudatosan, önként, és akarattal megőrzött, és védett az örökkévalóságban a minden lénynek és a világnak szóló értesítéssel, először a Nemzetközi Jogszabály által végrehajtott, az Egyesült Államok módosított 1791-es Alkotmánya, és az abból törvényes származott jogtudományról szóló közismert értesítéssel, majd 1776. július 4-től kezdődően és 1781. március 1-jén befejezett, 1791-ben ratifikált törvényekkel, melyek soha nem cáfoltak, különösen nem cáfolt az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya, 4. cikk 3. szakaszának 1. záradéka, az önmaga ura, és a 4. cikk 3. szakaszának 2. záradéka, a mások által irányított; és mindez biztosított és irányított a közpolitikával, beleértve a UCC 1-103, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF. . .), . . . Állam (State of . . . ),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens; az egy emberiség (the one people) rendszerei, és kétoldalú szerződésen alapuló önkéntes beruházásai létezése és működése során már kötelezővé kell tenni a feladatokat, kötelezettségeket, és a védelem szolgáltatását bármilyen, és valamennyi egy emberiség (one people) helyzetére, hatalmára, értékére, jogaira, a joga alapelvére, és a választására, beleértve bármilyen és valamennyi alkotmányt, megállapodást, szabályt és törvénykönyvet, amelyet tudatosan, önként és akarattal hozott létre, és hajt végre az egy emberiség (the one people); így tudatosan, önként, és akarattal megjelenítjük az önkéntes kétoldalú kereskedelmi szerződéseinket, a teremtéssel alsóbbrendűnek tekintve minden adományozóját, az egy emberiséget (the one people); az önkéntes kétoldalú kereskedelmi szerződéseinkkel tilos elbitorolni, megsérteni, vagy megszegni az egy emberiséget (the one people), és az egy emberiség (the one people) helyzetét, hatalmát, értékét, joga elvét, és annak a választását, hogy a maga ura legyen.

JOGSZERŰEN ÚJRA KIFEJTETT, ÚJRA RATIFIKÁLT, ÚJRA KIJELENTETT, ÉS ÚJRA ÉRTESÍTETT, TÉNYLEGESEN 2012. július 25. napján, elkötelezettségünk és eskünk által, amit Teremtőnk törvényei bizonyítanak, mely jogszerűen ratifikált, sérelem nélkül, mint ígért, védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, továbbiakban UCC 1-308: /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más;  /sk/ Caleb Paul Skinner, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más; /sk/ Hollis Randall Hiller, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más;

További Biztosított Fél a teremtő által teremtett egy emberiség (one people); További Adós Fél, a teremtő által teremtett egy emberiség (one people), lakóhely a teremtéssel a testükben, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által;

Az említett felek az eredeti kapacitás(ok) és helyzet(ek) megváltoztatására szolgáló automatikus irattári rendszerek miatt javításra kerültek, javítás az Amerikai Egyesült Államok 1781-es felépítése, eredeti nemzeti állam

-------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

-------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

---------------------------------------

--------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

--------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2012079322 sz. UCC Dokumentum,   2012. július 25.

200043135 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A 2012079322 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

The One Peoples Public Trust 1776   T 253-509-4597

A 2012079322 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

The One Peoples Public Trust 1776  

Gig Harbor, WA 98335              RÉSZÉRE

A 2012079322 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  -   2000-05-04

A 2012079322 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint a hozzáadott új információ a SZERVEZET NEVE:

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

A 2012079322 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint a módosítást engedélyező ADÓS neve:

AZ EGY EMBERISÉG, MELY A TERMTŐ ÁLTAL TEREMTETT

A 2012079322 sz. UCC Dokumentum 10. pontja szerint a BEJELENTŐ OPCIONÁLIS HIVATKOZÁSI ADATAI: sérelem nélkül /sk/ heather ann tucci-jarraf, mint egy emberiség, szolgáló

A 2012079322 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: HOZZÁADÁS

 

IKTATÓ SZÁM 2000043135, 2000. MÁJUS 4. MÓDOSÍTÁSA

 

Az egy emberiség (the one people) teremtője a biztosított fél, a szolgálói (bondservants) által, függetlenül attól, hogy a test, mint lakóhely választottan van, újra kifejtett, és belefoglalva a 2012079290 iktatási számú UCC Dokumentumba, 2012. július 25, Elfogadás azonosítója 1237660, mely itt hivatkozásként úgy szerepel, mint ha teljes egészében meg lenne adva, minden jog fenntartásával, és sérelem nélkül, ahogy megígértük, és megőrzött a közpolitika által, beleértve a UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, újból MEGERŐSÍTI, RATIFIKÁLJA, KIJELENTI, ÉS ÉRTESÍT minden lényt a következőkről, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, mely a nyilvántartásban a teremtés kezdetétől jogszerűen tökéletesítve és rögzítve töröl, és kijavít minden ezzel ellentétes vélelmet, és ez megfelelően elküldve a www.peoplestrust1776.org weboldalon a következők szerint:

A biztosított fél értéke minden egyes ember testében letétbe helyezett a Teremtő által, és bármilyen és valamennyi későbbi átutalás a kincstári raktárakba, vagy az egy emberiség értékének bármilyen más módon történő őrzése, ami ismert vagy nem ismert függetlenül a lakóhelyétől vagy joghatóságától, beleértve bármilyen és valamennyi helyét ezeken belül, ezekből, vagy ezekkel, vagy bármilyen letétkezelő által kezelt, vagy aki letétkezelőként jár el, beleértve bármilyen és valamennyi fiókot, beleértve bármilyen és valamennyi alárendelt fiókot vagy osztályozást, vagy bármilyen más fiókot, akár az egy emberiség számára, akár egy nép számára, beleértve AZ EGY EMBERISÉG, A NÉP, az EMBEREK, és A . . . NÉPE, és az egy emberiség bármilyen és valamennyi fiókját, vagy bármely más néven lévő fiókot, amely az egy emberiség értékét tartja, beleértve VALAMENNYI azonosítójukat, társadalom biztosítási számaikat, rövidítéseiket, hasonló megjelenésű, hangzású formáikat, vagy egyéb pénzügyi és vezetői formáikat, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, az egy emberiség kincstárában, vagy azokban, amelyek állítólag az egy emberiség  kincstára, beleértve bármilyen és valamennyi szervezetet és állítólag az egy emberiség, vagy az egy emberiség nevében működőket, beleértve az EGYESÜLT ÁLLAMOK KINCSTÁRA (TREASURY OF THE UNITED STATES), EGYESÜLT ÁLLAMOK KINCSTÁRA (UNITED STATES TREASURY)  . . .  KINCSTÁRA (TREASURY OF . . . ),  . . . KINCSTÁR (. . . TREASURY),  . . . KÖZPONTI BANKJA (CENTRAL BANK OF . . . ), . . .  KÖZPONTI BANK (. . . CENTRAL BANK), . . . SZÖVETSÉGI TARTALÉK BANKJA (FEDERAL RESERVE BANK OF . . . ), vagy SZÖVETSÉGI TARTALÉK RENDSZER (FEDERAL RESERVE SYSTEM), és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok,  . . . ÁLLAM,  . . . Állam,  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, a lakóhely választása szerint bármilyen szárazföldön, és tengeren, amelyek a földön történő teremtés által lakóhellyel rendelkeznek, vagy a lakóhely más lehetséges helyein, beleértve az anyavállalatok, leányvállalatok, franchise-társaságok, társult vállalkozások, tagok, engedményezők, jogutódok, vagy más partnerek és szervezeti egységeik tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit vagy az azokhoz tartozó licenceket, vagy azok ügynökeinek korábbi intézkedései alapján ismertet és ismeretlent, belföldit vagy külföldit, beleérve a NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA tagjait, és azok tagjait, és azok tagjait, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, a továbbiakban KÖZPONTI BANKOK, (és a többiek); Adós, mely letétkezelői szolgáltatásokat nyújtó elfogadott ajánlat a fiók tevékenységének napjától kezdve, a Biztosított Fél egy emberisége magántulajdonának és értékének biztosítása érdekében, bármilyen értékre, függetlenül attól, hogy abból származtatott, vagy átalakított, beleértve a tárgyi eszközöket, a folyó pénzeszközök értékét, amelyeket a Biztosított Fél fedezett számlára helyez;

A Biztosított Fél egy emberisége minden pénze és értéke, beleértve az ismert, vagy ismeretlen kölcsönzött, származtatott, keresett, generált vagy egyéb módon létrehozott tőkeáttételt, felhasznált vagy összegyűjtött pénzeszközöket, valamint a Biztosított Fél egy emberisége értékének és a biztosított számlákra elhelyezett folyó pénzeszközök értékét, tükör számlákat, kereskedelmi számlákat, vagy hasonlókat, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, és beleértve bármilyen és valamennyi a számlák biztosításához felhalmozott kamat, beleértve bármilyen és valamennyi számla, amely bármelyik egy emberiség vagy a Biztosított Fél nevén van külön-külön, vagy együttesen;

Fogyasztói kötelezettségek minden személy számára, beleértve bármilyen és valamennyi az egy emberiség  rendszerének önkéntes kereskedelmi kétoldalú szerződését, vagy bármely olyan személyt vagy szervezetet, aki a KÖZPONTI BANKOK-at (és a többieket) képviselve jár el, vagy azt állítja, hogy a KÖZPONTI BANKOK-at (és a többieket) képviselve jár el, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA; Valamint a KÖZPONTI BANKOK (és a többiek)  számára elfogadott bármely vagyonkezelői kötelezettség, függetlenül attól, hogy Megbízóként, Ügynökként, szerződéssel jár el, vagy egyéb módon szolgálja az érdekeltségeit a Biztosított Félnek a Biztosított Fél bármilyen és valamennyi tulajdonjoga felett, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA; NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA az eredeti tevékenység a Bitosított Fél egy emberisége biztosított vagyonával és értékével, valamint az adós jogi kötelezettségeivel szemben, bármely és minden joghatóságban elismert;

A Bitosított Fél egy emberisége írásbeli irányelveit és rendelkezéseit, befejezik a letétkezelők, a KÖZPONTI BANKOK (és a többiek)

JOGSZERŰEN ÚJRA KIFEJTETT, RATIFIKÁLT, NYILATKOZOTT ÉS ÉRTESÍTETT, ténylegesen 2012. július 25. napján, az elkötelezettségünkkel és eskünkkel, eredeti aláírásunkkal és pecsétünkkel készült tudatosan, önként, és akarattal, korlátlan személyi felelősséggel, abszolút képességgel és felelősségvállalással, a Teremtő törvényei szerinti hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelősség tudatában, Megfelelően ratifikált; sérelem nélkül, mint ígért, fenntartott és védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi volt Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM,  . . . Állam, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, a továbbiakban UCC 1-308.

/sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, az egy emberiség Teremtőjének szolgálója, és nem más;  /sk/ Caleb Paul Skinner, az egy emberiség Teremtőjének szolgálója, és nem más;  /sk/ Hollis Randall Hiller, az egy emberiség Teremtőjének szolgálója, és nem más;  /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, egy emberiség; /sk/ Caleb Paul Skinner, egy emberiség; /sk/ Hollis Randall Hiller, egy emberiség;

A biztosított fél az egy emberiség Teremtője; A Teremtő szolgálója a Teremtő által teremtett egy emberiség, és lakóhelyeként teremti meg az ő testüket, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által;

Az említett felek az eredeti kapacitás(ok) és helyzet(ek) megváltoztatására szolgáló automatikus irattári rendszerek miatt javításra kerültek, javítás az Amerikai Egyesült Államok 1781-es felépítése, eredeti nemzeti állam

”. . . ÁLLAM” (STATE OF . . . ), az Unió számos állama és az összes nemzetközi ekvivalens

-------------------------------------

-------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

-------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

EGYESÜLT ÁLLAMOK

’ . . . ÁLLAM’

AZ EGY EMBERISÉG

’EMBEREKNEK A . . . ’

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2012088865 sz. UCC Dokumentum,   2012. augusztus 21.

200043135 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A 2012088865 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

The One Peoples Public Trust 1776   T 253-509-459

A 2012088865 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

The One Peoples Public Trust 1776  

Gig Harbor, WA 98335              RÉSZÉRE

A 2012088865 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  -   2000-05-04

A 2012088865 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint a hozzáadott új információ a SZERVEZET NEVE:

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

A 2012088865 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint a módosítást engedélyező ADÓS neve:

A TEREMTŐ SZOLGÁLÓJA, BIZTOSÍTOTT FÉL

A 2012088865 sz. UCC Dokumentum 10. pontja szerint a BEJELENTŐ OPCIONÁLIS HIVATKOZÁSI ADATAI: sérelem nélkül: /sk/ heather ann tucci-jarraf, mint Megbízott/mint szolgáló

A 2012088865 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: HOZZÁADÁS

 

MINDEN JOG FENNTARTVA SÉRELEM NÉLKÜL: A 2000043135 sz. UCC Dokumentum, az örökkévalóság, csak úgy módosul, hogy bele kell foglalni a következő kiegészítő biztosítékot a következők szerint:

A TŐKEKÖVETELÉS ELFOGADÁSÁNAK ÉRTESÍTÉSE, és EGYEZTETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉS, melyek értesítése nyilvános regisztrációval, a test állapotok, és Megbízottak által, melyek azonosítottak a 2012088851 számú UCC Dokumentumban, 2012. augusztus 21, melyhez tartozó Elfogadás száma 124269, újra kifejtett, és itt hivatkozásként úgy szerepel, mintha teljes egészében meg lenne adva, a továbbiakban Kárigény és Követelés, mely elfogadva, és ratifikálva a szolgálók által, mint nyilatkozott, és igazolt, mely jogszerűen biztosított a Teremtő törvényei alapján, a szokásjoggal harmonizáló jog elve alapján, a közpolitikában védett, beleértve UCC 1-103, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam,  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, továbbiakban UCC 1-103, megfelelően hatályba lépett az alábbiak szerint:

1 Azért a legmagasabb minden jóért, minden test állapot számára már nem elegendő a tudatos hatályba léptetés és fenntartása az örökkévalósággal garantált említett ajándék jogának a lehetősége az egyensúlyhoz, mely itt újra kifejtett, anélkül, hogy a Teremtő akaratát őrző akarattal fenntartsák az említett garancia és jog jogszerű védelme és érvényesítése érdekében; EZÉRT a NYILATKOZAT és RENDELKEZÉS HATALMÁVAL egyes, korábban az említett megőrzéssel megbízott test állapotoktól visszavonják a megbízást, és helyettesítik azokat, OKKAL.

2 Bármilyen és valamennyi tőke és kártérítés nyilvános nyilvántartás által jogszerűen nyilván van tartva, a 2012086794 és 2012086802 sz. UCC Dokumentum újra kifejtett, és hivatkozásként itt úgy szerepelnek, mintha teljes egészében meg lennének adva, mint itt bejelentett, újra kifejtett;

Az említett saját tőke és kártérítés azonnal esedékes és beszedendő; Az említett kártérítés testállapotonként meghaladja az Egyesült Államok arannyal és ezüsttel fedezett törvényes pénzében az 5.000.000.000,00 (öt milliard) dollárt, NUNC PRO TUNC;

3 Ebből adódóan a NYILATKOZATTÉTELI ÉS RENDELKEZÉSI JOG által, a Teremtő törvényei szerint a szokásjog alapján, az értéket, a saját tőkét, minden egyes Teremtő által teremtett test állapotonként az Egyesült Államok arannyal és ezüsttel fedezett törvényes pénzében 5.000.000.000,00 (öt milliard) dollár összértékében ténylegesen és hatékonyan VISSZAÁLLÍTOTT az említett test állapotoknak a felsőbb könyvvizsgáló által, és eszerint automatikusan könyvelt;

Az említett Egyesült Államok arannyal és ezüsttel fedezett törvényes pénzében 5.000.000.000,00 (öt milliard) dollár összértékű kártérítés a sérült test állapotok kártérítésére ténylegesen és hatékonyan FIZETETT a felsőbb könyvvizsgáló által, és eszerint automatikusan könyvelt az említett sérült test állapotokba;

Bármilyen és valamennyi érték követelése, amely meghaladja az említett összegek összesített összegét, vagy egyéb értékek, amelyeket nem az eredeti test állapot mutat be ott ahol az eredeti test állapotok lakóhelye volt a teremtés által, azok az említett értékek és bemutatások semmisnek, érvénytelennek, és értéktelennek minősülnek, mint Nemzetközi Jogi Rendeletet, függetlenül az anyagtól, vagy az említett értéktől és az említett készült előadásoktól.

Az említett bizonyos VISSZAÁLLÍTOTT és FIZETETT összegek, itt újra kifejtettek, nem igényelnek további megerősítést vagy aláírást a megerősítéshez, az előző jogszerű értesítés, követelés, és orvoslás lehetősége miatt, mely biztosított és értesített nyilvános regisztráció útján, elfogadott és védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-103, és az egy emberiség bármilyen és valamennyi rendszere törölt, és bármilyen és valamennyi önkéntes szerződést ki kell dobni sérelemmel ez okból, mely itt újra kifejtett; Bármilyen és valamennyi szerző és felelősség hatékonyan és azonnal átvezetett a teremtéssel az eredeti test állapothoz, mint lakóhelyhez; MOST, VAGY BÁRMIKOR NEM SZABAD HÁBORÚT, VAGY MÁS SZÖRNYŰ BŰNCSELEKMÉNYT ELKÖVETNI;

5 NYILATKOZATTÉTELI ÉS RENDELKEZÉSI JOG-gal bármilyen és valamennyi test állapot a saját maga ügynöke, és önálló felelősséggel tartozik az említett érték haladéktalan visszaállításáért, vagy kártérítési összeg megfizetéséért az EGYEZTETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉS alapján; Önkéntes felelősséggel, ahogy azt a Teremtő garantálta, a teremtmény szabad akaratból azonnal gyakorolja ezt az EGYEZTETÉSRŐL SZÓLÓ RENDELKEZÉS-t, minden említett test állapot, beleértve bármilyen és valamennyi ezt követő, és alsóbbrendű kincstár rendszerek, amelyek csinálták, csinálják, vagy megtarthatják, kikötőben horgonyozhatnak, vagy másként őrizetben vannak, és bármilyen és valamennyi értékkel felelősséggel tartoznak a Teremtőnek és a test állapotoknak, azonnali valódi, pontos és teljes könyveléssel, amelyet a felsőbb könyvelő összeegyeztet, az említett visszaállítással a test állapotok és az abban, mint lakóhelyben teremtett érték által állandóan elért érték automatikusan visszatér a Teremtőhöz;

A NYILATKOZAT HATALMÁVAL és RENDELKEZÉS útján az érték bármilyen újbóli kiadását és a hatóság átruházását, ha ilyenek megtörténnek, tudatosan, önként, és akarattal kell megtenni bármilyen és valamennyi test állapot által, és új őr alatt, amely új őr azonosított a kötelezettsége által,  teljes személyes felelősségével, és kötelezettségével, a Teremtő törvénye szerinti a hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelőssége tudatában, jogszerűen készítve, biztosítva, kiadva mindegyik test állapotra egyformán, a lakóhely választásától függetlenül; az említett őr kijelölt, elfogadott és biztosított az egy emberiség nyilvános vagyonkezelője által, annak jogszerűen elkötelezett alulírott Megbízottjain keresztül, amint az követelt, mely soha meg nem cáfolt;

***EZ A TŐKE LEHÍVÁS ELŐRE KIFIZETETT, ELŐRE ENGEDÉLYEZETT, ÉS ELŐRE JÓVÁHAGYOTT***

a belső kézbesítési módok, valamint nyilvános nyilvántartásba vétel és nyilvános értesítés a világhálón a www, peoplestrust1776.org weboldalon kivételével: ÉRTESÍTÉS A MEGBÍZÓNAK AZ ÜGYNÖK ÉRTESÍTÉSE, ÉS ÉRTESÍTÉS AZ ÜGYNÖKNEK A MEGBÍZÓ FIGYELMEZTETÉSE

JOGSZERŰEN KÉSZÜLT, KÉSZ, ENGEDÉLYEZETT, ELRENDELT ÉS KIADOTT 2012. augusztus 21. napján, és TUDATOSAN, ÖNKÉNT ÉS AKARATTAL ÚJRA KIFEJTETT, ÚJRA RATIFIKÁLT, ÚJRA MEGERŐSÍTETT, IGAZOLT, BIZTOSÍTOTT, és GARANTÁLT, abszolút jogállással, hatalommal, képességgel, a Teremtő törvénye szerinti a hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelősség tudatában, esküvel, amelyet eredeti aláírásunkkal, és pecsétünkkel igazolunk teljes személyes felelősséggel; Sérelem nélkül, mint ígért, és védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam,  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, továbbiakban UCC 1-308;

/sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, a Teremtő szolgálója; /sk/ Caleb Paul Skinner, a Teremtő szolgálója;  /sk/ Hollis Randall Hiller, a Teremtő szolgálója; Megfelelően Nyilatkozott, és újra megerősített, mint Állapot, UCC 1-308; /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC PRO TUNC; /sk/ Caleb Paul Skinner, mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC PRO TUNC;  /sk/ Hollis Randall Hiller, mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC PRO TUNC; Megfelelően Elfogadott és Megerősített Azonnali Végrehajtására, UCC 1-308; /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, mint Megbízott; /sk/ Caleb Paul Skinner, mint Megbízott;  /sk/ Hollis Randall Hiller, mint Megbízott;

A Teremtő a számos test állapot, az egy emberiség teremtője; Az egy emberiség teremtés által él az említett test állapotokban, a lakóhely pedig választhatóan a levegőben, és szárazföldeken és tengerekben van teremtés által a földön és a földben; Az Amerikai Egyesült Államok 1781

------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

---------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

az egy emberiség, mely a Teremtő által teremtett

Az Egyesült Államok Szövetségi Kormánya

EGYESÜLT ÁLLAMOK

a számos . . . ÁLLAM

és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalenseik

------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

---------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

AZ EGY EMBERISÉG, MELY A TEREMTŐ ÁLTAL TEREMTETT,

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖVETSÉGI KORMÁNYA

EGYESÜLT ÁLLAMOK

A SZÁMOS . . . ÁLLAM

ÉS BÁRMILYEN ÉS VALAMENNYI NEMZETKÖZI EKVIVALENSEIK

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2012114586 sz. UCC Dokumentum,   2012. október 24.

200043135 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A 2012114586 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

The One Peoples Public Trust 1776   T 253-509-4597

A 2012114586 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

The One Peoples Public Trust 1776  

Gig Harbor, WA 98335              RÉSZÉRE

A 2012114586 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  -   2000-05-04

A 2012114586 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint a hozzáadott új információ a SZERVEZET NEVE:

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA [BIS]

A 2012114586 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint a módosítást engedélyező ADÓS neve:

A NYILVÁNOS VAGYONKEZELŐ

A 2012114586 sz. UCC Dokumentum 10. pontja szerint a BEJELENTŐ OPCIONÁLIS HIVATKOZÁSI ADATAI: sérelem nélkül UCC 1-308 /sk/ heather ann tucci-jarraf, mint Megbízott, szolgáló

A 2012114586 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: HOZZÁADÁS

 

MINDEN JOG FENNTARTVA SÉRELEM NÉLKÜL: A 2000043135 sz. UCC Dokumentum, az örökkévalóság, csak úgy módosul, hogy bele kell foglalni a következő kiegészítő biztosítékot a következők szerint: ADÓS: NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA (BIS), bármilyen és valamennyi helyen, beleértve Centralbahnplatz 2,  Basel ,  SwitzerLand,  CH-4002 Basel, TeI.  (+41 61) 280 8080, Fax (+41 61) 280 9100 és (+41 61) 280 8100, Email címe email@bis.org, 2012079322 számú UCC Dokumentum, beleértve bármilyen és valamennyi tagját, azok tagjait, és azok tagjait, és bármilyen és valamennyi megbízójukat, és kedvezményezettjüket, bármilyen és valamennyi ””jogi”” struktúrájukat, hálózatukat, rendszereiket; Ref: FIÓK NEVE: EGYESÜLT ÁLLAMOK; AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK; és bármilyen és valamennyi, beleértve VALAMENNYI azonosító azonosítójukat, társadalom biztosítási számaikat, rövidítéseiket, hasonló megjelenésű, hangzású formáikat, vagy egyéb pénzügyi és vezetői formáikat, amelyet a Nemzetközi Fizetések Bankja 82. Éves Jelentés 2011. április 1 – 2012. március 31. határozott meg, és azonosított, újra kifejtve, és teljes egészében beépített hivatkozásokkal egészül ki; *Mellékletek: 2012079290, 2012079322,  2012088851, 2012088865, 2012086794, 2012086802, 2012094308, 2012094309, 2012096047 számú UCC Dokumentumok; Újra kifejtettek, és itt hivatkozásként úgy szerepelnek, mintha teljes egészében meg lennének adva, jogszerűen hatályba lépett  Nemzetközi Jogi Rendeletek, közpolitika által jogszerűen védettek, beleértve UCC 1-103, és bármilyen és valamennyi volt Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok,  . . . ÁLLAM,  . . . Állam, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, a továbbiakban UCC 1-103; jogszerűen belépett; Szállítás faxon, e-mailben, kiegészítő értesítés és kézbesítés a világhálón a www.peoplestrust177 6.org címen

 AZ ADÓSOK NEMTELJESÍTÉSÉNEK BELÉPÉSE, ÉS LETÉTKEZELŐKÉNT TÖRTÉNŐ MEGSZÜNTETÉSE

Sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, és bármilyen, és valamennyi nemzetközi ekvivalens: BIS, jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítés nyilvános regisztrációval, mint Letétkezelő, beleértve bármilyen és valamennyi tagját, azok tagjait, és azok tagjait, és bármilyen és valamennyi megbízójukat, és kedvezményezettjüket, a Teremtő és a teremtés megnyilvánulásának bármilyen, és valamennyi értékét, beleértve valamennyi test állapotot, az Egy Emberiséget, a megfelelően védett 2012079322 számú WA DC UCC Dokumentumot,  újra kifejtett, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mintha teljes egészében meg lennének adva, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA;

A BIS jogszerűen kapott értesítést a hibáról, mert értesített a BIS cselekedetei, és cselekedetei elmaradása miatt a Biztosított Fél bizonytalanságáról, értesített a BIS azon lehetőségéről, hogy egy meghatározott időn belül konkrét cselekvésekkel orvosolja a Biztosított Fél újbóli biztonságát, és a Biztosított Félnek a BIS-hez intézett azonnali orvoslási követeléséről, melyek jogszerűen hatályba lépett NEMZETKÖZI JOGI RENDELETEK, melyek értesítettek nyilvános regisztráció útján, jogszerűen kézbesített kiegészítő értesítéssel faxon a (+41 61) 280 9100 és (+41 61) 280 8100 számú faxra, emailben  a email@bis.org email címre, emellett további kiegészítő értesítés a világhálón www.peoplestrust1776.org weboldalon, és a 2012114093 számú UCC Dokumentum, 2012. október 23, elfogadás száma 1262883, újra kifejtve, és itt hivatkozásként beépítve úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva, jogszerűen újra megerősítettek, és ratifikáltak;

A BIS, beleértve bármilyen és valamennyi tagját, azok tagjait, és azok tagjait, és bármilyen és valamennyi megbízójukat, és kedvezményezettjüket, önként, tudatosan, és akarattal úgy döntött, hogy nem orvosol a követelés szerint a kért módon, hanem tudatosan, önként, és akarattal úgy döntött, hogy nem teljesít, és ezzel kizárja magát, ami nyilvántartásba vett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztrációval  a Biztosított Fél, és a teremtés részére, hogy támaszkodjon rá, NUNC  PRO TUNC, PRAETEREA  PRETEREA, beleértve bármilyen valamennyi cselekedetüket, és cselekedetük elmaradását, bármilyen, és valamennyi területen és joghatóságban, ami ismert vagy nem ismert, itt hivatkozásként beépítve úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva, melyek alapján tudatosan, önként, és akarattal nem teljesítettek Letétkezelőként a Biztosított Fél számára az elutasítással, a megtagadással, vagy egyébként nem hajlandóak, vagy képtelenek a megfelelően biztosított feladataiknak, kötelességeiknek, és szolgáltatásaiknak a jogszerű teljesítésére, nunc pro tunc, melyeknek haladéktalan tökéletesítésével tartoznak, ami beszedendő a Biztosított Fél számára, nunc pro tunc, mely jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztrációval;

A Biztosított Fél tudatosan, önként, és akarattal, a tudás birtokában, mint Biztosított Fél, okkal véli úgy, hogy nem áll rendelkezésére semmilyen ””jogi”” azt jelenti ””Jogi”” lehetőség az ellen, hogy befolyásolt, működtetett, és tulajdonolt az adós által;

Így ez okból bármilyen és valamennyi Nemzetközi Jogrendbe hatályba lépett, értesítése nyilvános regisztrációval, nyilvános nyilvántartása valamennyi teremtés számára, hogy támaszkodjon rá, a Biztosított Fél ezennel megszünteti a BIS-t, beleértve bármilyen, és valamennyi tagját, azok tagjait, és azok tagjait, és bármilyen, és valamennyi megbízójukat, és kedvezményezettjüket, mint Letétkezelőt, NUNC  PRO TUNC;

A Biztosított Fél az alulírott szolgálóin, nyilvántartott Megbízottjain, és test állapotain keresztül NYILATKOZZA, hogy a BIST-t, beleértve bármilyen, és valamennyi tagját, azok tagjait, és azok tagjait, és bármilyen, és valamennyi megbízójukat, és kedvezményezettjüket, és bármilyen és valamennyi struktúrájukat, hálózatukat, rendszereiket a saját kezükben jogellenesnek minősíti, mely ratifikált, és újra megállapított, mint a Biztosított Félnek a tudatosan, önként, és akarattal bitorlói, bántalmazói és betolakodói, 2012079290, 2012079322 sz. UCC Dokumentumok, megsértve ezzel a teremtés és a Teremtő törvényeit, így a szokásjog jog elve alapján felelősek és elszámoltathatóak, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA  PRETEREA, mely jogszerűen fenntartott, védett, közpolitikai UCC 1-103, sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, és hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, 2012113593 sz. UCC Dok.;

A Biztosított Fél most azt követeli, hogy a teremtés minden jogszerűen megkötött köztisztviselője, a Biztosított Fél, és az egy emberiség  hajtson végre minden törvényes intézkedést a NYILATKOZAT ÉS RENDELKEZÉS Nemzetközi Jogi Rendelet szerint, amely értesítve nyilvános regisztrációval a 2012096074 UCC Dokumentumban, a BIS ellen, beleértve bármilyen, és valamennyi tagját, azok tagjait, és azok tagjait, és bármilyen, és valamennyi megbízójukat, és kedvezményezettjüket, melyek haladéktalanul elszámoltathatóak minden kötelezettségükről, beleértve az abszolút átadást, a visszatérítést, és teles kifizetést az Amerikai Egyesült Államok törvényes pénzében;

JELEN NEMZETKÖZI JOGI RENDELET, MELYNEK ÉRTESÍTÉSE NYILVÁNOS REGISZTRÁCIÓVAL, FAX VAGY DIGITÁLIS MÁSOLATA JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, ÉS AZONNALI HATÁLYÚ, MINT AZ EREDETI.

 

TEHÁT EZ KÉSZ, JOGSZERŰEN HATÉKONY, KÉSZ, ENGEDÉLYEZETT, ELRENDELT és KIADOTT, 2012. október 24. napján, tudatosan, önként, és akarattal készült teljes személyes felelősséggel, a szokásjog szerinti hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelősség tudatában, a Teremtő törvényei szerint, a teremtés törvényei szerit; Jogszerűen tanúsított, biztosított, hatályba lépett, és értesített, sérelem nélkül, mint ígért, és védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308/1-207, és bármilyen és valamennyi volt Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, a továbbiakban UCC 1-308;

/sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf,  mint Megbízott; /sk/  Caleb Paul Skinner, mint Megbízott; /sk/  Hollis  Randall Hillner, mint Megbízott; Megfelelően Engedélyezett, és elrendelt, UCC 1-308 /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf,  mint a Teremtő szolgálója; /sk/  Caleb Paul Skinner, mint a Teremtő szolgálója; /sk/  Hollis  Randall Hillner, mint a Teremtő szolgálója;  Megfelelően Nyilatkozott és újra megerősített, mint Állapot, UCC 1-308: /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf,  mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC  PRO TUNC; /sk/  Caleb Paul Skinner, mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC  PRO TUNC; /sk/  Hollis  Randall Hillner, mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC PRO TUNC;

 

A létező Teremtő az a Teremtő, aki volt, van, és lesz, beleértve a számos test állapotot, és az egy emberiséget; A Teremtett létező a Teremtő, kiterjedve és teljesen kiterjesztve bármilyen és valamennyi megnyilvánulásban, és bármilyen és valamennyi létezésben, ismertben, és nem ismertben, ami volt, van, lesz, beleértve, hogy a teremtés által az egy emberiség lakóhelye a számos létező test állapotban van, és a lakóhely test az eredeti nemzeti állam; Az említett felek javították a fent említetteket az eredeti kapacitás(oka)t és helyzete(ke)t korrigáló automatizált irattári rendszerek miatt, javítás

------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

---------------------------------------------------

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA [BIS]

Az egy emberiség, mely a teremtő által teremtett, mely test állapot

A (volt) Egyesült Államok Szövetségi Kormánya

(volt) EGYESÜLT ÁLLAMOK

a (volt) számos  . . . ÁLLAM

bármilyen, és valamennyi nemzetközi ekvivalens

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

-------------------------------------

----------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

---------------------------------------------------

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA [BIS]

AZ EGY EMBERISÉG MELY A TEREMTŐ ÁLTAL TEREMTETT, MELY TEST ÁLLAPOT

A (VOLT) EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖVETSÉGI KORMÁNYA

A (VOLT) EGYESÜLT ÁLLAMOK

A (VOLT) SZÁMOS . . . ÁLLAM

BÁRMILYEN, ÉS VALAMENNYI NEMZETKÖZI EKVIVALENS

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2012114776 sz. UCC Dokumentum,   2012. október 24.

200043135 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

 

A 2012114776 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

The One Peoples Public Trust 1776   T 253-509-4597

A 2012114776 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

The One Peoples Public Trust 1776  

Gig Harbor, WA 98335              RÉSZÉRE

A 2012114776 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  -   2000-05-04

A 2012114776 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint a hozzáadott új információ a SZERVEZET NEVE:

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA [BIS]

A 2012114776 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint a módosítást engedélyező ADÓS neve:

A NYILVÁNOS VAGYONKEZELŐ

A 2012114776 sz. UCC Dokumentum 10. pontja szerint a BEJELENTŐ OPCIONÁLIS HIVATKOZÁSI ADATAI: sérelem nélkül UCC 1-308 /sk/ heather ann tucci-jarraf, mint Megbízott, szolgáló

A 2012114776 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: HOZZÁADÁS

 

MINDEN JOG FENNTARTVA SÉRELEM NÉLKÜL, a 2000043135 sz. UCC Dok, az örökkévalóság megfelelően csak úgy módosul, hogy bele kell foglalni a következő kiegészítő biztosítékot az alábbiak szerint:

HELYTÁLLÓ JOGKÖRREL, HATÓSÁGGAL, ÉS MEGHATALMAZÁSSAL: 2012079290, 2012079322, 2012088851, 2012088865, 2012086794, 2012086802, 2012094308, 2012094309, 2012096047, 2012096074 számú UCC Dokumentumok, kifejezetten a Nemzetközi Jogi Rendelet örökkévalósága, jogcíme, és tulajdonjoga, mely értesített nyilvános regisztrációval, más néven az Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv Iktató Hivatal(ok), és valamennyi nemzetközi ekvivalens, a 2000043135, melyek jogszerűen elfogadottak, és a 2012012675, mind újra kifejtett, és itt hivatkozásul úgy szerepelnek, mintha teljes egészében meg lennének adva;

IRÁNYÍTÓ STRUKTÚRA ÉS JOG: a UCCC 2012113593 és a UCC 2012-296-1209-2, melyek újra kifejtettek, és itt hivatkozásul úgy szerepelnek, mintha teljes egészében meg lennének adva; a közpolitika által jogszerűen védettek, beleértve UCC 1-103, és bármilyen és valamennyi volt Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, , . . . Állam,  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, továbbiakban UCC 1-103; megfelelően hatályba lépett;

A KÖVETKEZŐ OKIRATOK ELISMERTEN, ÉS ELRENDELTEN, VISSZAVONHATATLANUL TÖRÖLTEK, OKKAL, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA  PRETEREA, MELY HATÁLYBA LÉPETT NEMZETKÖZI JOGI RENDELET, MELYNEK ÉRTESÍTÉSE NYILVÁNOS REGISZTRÁCIÓ ÚTJÁN A KÖVETKEZŐK SZERINT:

BÁRMILYEN ÉS VALAMENNYI OKIRATA A NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJÁNAK (BIS), beleértve bármilyen, és valamennyi helyen, beleértve Centralbahnplatz 2,  Basel,  SwitzerLand,  CH-4002 Basel, TeI.  (+41 61) 280 8080, Fax (+41 61) 280 9100 és (+41 61) 280 8100, email címe email@bis.org, beleértve bármilyen, és valamennyi tagját, azok tagjait, és azok tagjait, és ezek bármilyen, és valamennyi megbízóját, és kedvezményezettjét, beleértve ezek bármilyen, és valamennyi struktúráját, hálózatát, és rendszereit, különösen bármilyen, és valamennyi bizonyos test állapotot, függetlenül a lakóhely választásától, akik működtetik, elősegítik, és támogatják a magánpénzrendszereket, a pénzkibocsájtó, a beszedő, a végrehajtó rendszereket, azaz működtetik a RABSZOLGA RENDSZERT a folyamatban lévő teremtés megnyilvánulásai ellen úgy, hogy bármilyen, és valamennyi test állapot, az egy emberiség törvényes értékét, a tudomásuk, hajlandóságuk és beleegyezésük nélkül jogellenes képviselettel hatóságilag lefoglalják, amelyek a nyilvános regisztráció útján értesített hatályba lépett 2012079322 sz. UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendelet által teljes mértékben azonosítottak, és a továbbiakban BIS, és a többiek;

A jogellenes Okiratok, beleértve bármilyen, és valamennyi immunitás, amely tudatosan, önként, és akarattal megadva a BIS-nek, és a többieknek, és alapított a Svájci Szövetségi Kormány által 1930 elején, beleértve bármilyen, és valamennyi módosítás, újra kifejtve, és itt hivatkozásként úgy szerepel, mintha teljes egészében meg lenne adva; A Biztosított Fél által a 2012079290 sz. UCC Dok. hatályba lépetetett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely értesítve nyilvános regisztrációval, a 2012114586 sz. UCC Dok. mely jogszerűen befogadott, újra megerősített, és ratifikált, újra kifejtve, és itt hivatkozásként úgy szerepelnek, mintha teljes egészében meg lennének adva;

A UCC 2012113593 és az UCC 2012-296-1209-2, nyilvános regresszió útján értesített Nemzetközi Jogi Rendelet megsértése mind kifejtett, és itt hivatkozásként úgy szerepel, mintha teljes egészében meg lenne adva; Jelenleg Nemzetközi Jogi Rendelet ügye, és Nemzetközi Jogi Rendelet azonnali végrehajtásának függvényében, értesítve nyilvános regisztráció útján, UCC Dok. sz. 2012096074;

Szállítás Faxon a (+41 61) 280 9100 és (+41 61) 280 8100 Fax számokra, emailben a email@bis.org email címre, további kiegészítő értesítés a világhálón a www.peoplestrust1776.org web címen, 2012114093 sz UCC Dok, 2012. október 23, Elfogadás sz. 1262883, újra kifejtve, és itt hivatkozásként úgy szerepel, mintha teljes egészében meg lenne adva, jogszerűen újra megerősített, és ratifikált;

JELEN EREDETILEG ÍRÁSBAN VÉGREHAJTOTT HIBÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és MEGVALÓSÍTÁS KÖVETELÉSE ÉS ORVOSLÁS LEHETŐSÉGE, FAX VAGY DIGITÁLIS MÁSOLATA JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, ÉS AZONNAL HATÁSOS, MINT AZ EREDETI.

 

TEHÁT EZ KÉSZ, JOGSZERŰEN HATÉKONY, KÉSZ, ENGEDÉLYEZETT, ELRENDELT és KIADOTT, 2012. október 24. napján, tudatosan, önként, és akarattal készült teljes személyes felelősséggel, a szokásjog szerinti hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelősség tudatában, a Teremtő törvényei szerint, a teremtés törvényei szerit; Jogszerűen tanúsított, biztosított, hatályba lépett, és értesített, sérelem nélkül, mint ígért, és védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308/1-207, és bármilyen és valamennyi volt Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM, . . . Állam, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, a továbbiakban UCC 1-308;

/sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf,  mint Megbízott; /sk/  Caleb Paul Skinner, mint Megbízott; /sk/  Hollis  Randall Hillner, mint Megbízott; Megfelelően Engedélyezett, és elrendelt, UCC 1-308 /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf,  mint a Teremtő szolgálója; /sk/  Caleb Paul Skinner, mint a Teremtő szolgálója; /sk/  Hollis  Randall Hillner, mint a Teremtő szolgálója;  Megfelelően Nyilatkozott, és újra megerősített, mint Állapot, UCC 1-308: /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf,  mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC  PRO TUNC; /sk/  Caleb Paul Skinner, mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC  PRO TUNC; /sk/  Hollis  Randall Hillner, mint test állapot, és e lakóhelyben lévő érték őre, NUNC PRO TUNC;

 

A létező Teremtő az a Teremtő, aki volt, van, és lesz, beleértve a számos test állapotot, és az egy emberiséget; A Teremtett létező a Teremtő, kiterjedve és teljesen kiterjesztve bármilyen és valamennyi megnyilvánulásban, és bármilyen és valamennyi létezésben, ismertben, és nem ismertben, ami volt, van, lesz, beleértve, hogy a teremtés által az egy emberiség lakóhelye a számos létező test állapotban van, a test lakóhelye pedig választhatóan légi, szárazföldi, és tengeri lakóhelyen van teremtés által;

Mindennek, ami a Földön létező lakóhely a teremtés által, a végső Felsőbb Letétkezelője a Föld; Az Amerikai Egyesült Államok 1781-es felépítése, eredeti nemzeti állam; Az említett felek javították a fent említetteket az eredeti kapacitás(oka)t és helyzete(ke)t korrigáló automatizált irattári rendszerek miatt, javítás

------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

---------------------------------------------------

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA [BIS]

BIS, és a többiek

Az egy emberiség (the one people), mely a teremtő által teremtett, mely test állapot

A (volt) Egyesült Államok Szövetségi Kormánya

(volt) EGYESÜLT ÁLLAMOK

a (volt) számos  . . . ÁLLAM

bármilyen, és valamennyi nemzetközi ekvivalens

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

-------------------------------------

------------------------------------------

Adósnevek hozzáadása az indexáláshoz

---------------------------------------------------

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA [BIS]

BIS, ÉS A TÖBBIEK

AZ EGY EMBERISÉG, MELY A TEREMTŐ ÁLTAL TEREMTETT, MELY TEST ÁLLAPOT

A (VOLT) EGYESÜLT ÁLLAMOK SZÖVETSÉGI KORMÁNYA (FORMER) UNITED STATES

A (VOLT) EGYESÜLT ÁLLAMOK

A (VOLT) SZÁMOS . . . ÁLLAM

BÁRMILYEN, ÉS VALAMENNYI NEMZETKÖZI EKVIVALENS

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

2012127914 sz. UCC Dokumentum,   2012. november 28.

200043135 sz. FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA

 

A 2012127914 sz. UCC Dokumentum A. pontja szerint a KAPCSOLATTARTÓ NEVE, és TELEFONSZÁMA:

The One Peoples Public Trust 1776   T 253-509-4597

A 2012127914 sz. UCC Dokumentum B. pontja szerint a MÁSOLAT KÜLDÉSE

The One Peoples Public Trust 1776  

Gig Harbor, WA 98335              RÉSZÉRE

A 2012127914 sz. UCC Dokumentum 1. pontja szerint a BENYÚJTOTT KEZDETI FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT IKTATÓSZÁMA: 200043135  -   2000-05-04

A 2012127914 sz. UCC Dokumentum 7. pontja szerint a hozzáadott új információ a SZERVEZET NEVE:

A NYILVÁNOS VAGYONKEZELŐ

A 2012127914 sz. UCC Dokumentum 9. pontja szerint a módosítást engedélyező ADÓS neve:

A NYILVÁNOS VAGYONKEZELŐ

A 2012127914 sz. UCC Dokumentum 10. pontja szerint a BEJELENTŐ OPCIONÁLIS HIVATKOZÁSI ADATAI: sérelem nélkül /sk/ heather ann tucci-jarraf, mint Megbízott, mint testállapot

A 2012127914 sz. UCC Dokumentum 8. pontja szerint a BIZTOSÍTÉK MÓDOSÍTÁSA: HOZZÁADÁS

 

MINDEN JOG FENNTARTVA SÉRELEM NÉLKÜL, a 2000043135 sz. UCC Dok, az örökkévalóság megfelelően csak úgy módosul, hogy bele kell foglalni a következő kiegészítő biztosítékot az alábbiak szerint, és az említett kiegészítésekre a továbbiakban úgy kell hivatkozni, és úgy kell idézni, mint TÉNYEK NYILATKOZATÁNAK ÉRTESÍTÉSE, Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendelet UCC Dok. sz. . . .  , rövidítve UILO Dok. sz.. . . . :

X. Nemzetközi Jogi Rendelet UCC Dok. sz. 2012127907, nyugta sz. 1273051, különösen az I-IX. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakaszuk újra kifejtett, és ide hivatkozásul beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva; Jogszerűen igazolt, mint újra megerősített és ratifikált, jogszerűen hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános nyilvántartás útján, közpolitikai UCC 1-102, nyilvántartásba vett, közpolitikai UCC 1-201 (31);

XI. Az I-IX. szakasz, és ezek bármilyen és valamennyi alszakasza újra kifejtett, és alulírott szolgálók, test állapotok, Megbízottak, mint KÖZTISZTVISELŐK, tudatosan, önként és akarattal nyilatkozzuk, újra megerősítjük, és igazoljuk, hogy hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános nyilvántartás útján, és mi törvényesen és legálisan cselekedtünk, és a jogaiban sértett test állapot lakóhely nevében, sérelem nélkül teremtéssel a földön, UCC 1-201(2, 31, és 33-34), jogszerűen megfontoltan, fenntartottan, és védetten a Vagyonkezelő által, a jogszerűen fenntartott, védett, és garantált jogorvoslat alapján, közpolitikai UCC 1-305, a IV. Cikk C. szakasza újra kifejtett, a 2012114093, 2012114386, 2012114776 sz. UCC Dok, különösen ratifikált a 2012096074 sz. UCC Dok. által, mely jogszerűen újra megerősített, és ratifikált a KERESKEDELMI SZÁMLÁVAL, UCC Dok. sz. 2012114586, mely jogszerűen újra megerősített, és ratifikált az IGAZ SZÁMLÁVAL, UCC Dok. sz. 2012114776, melyek mind jogszerűen újra megerősítettek, és ratifikáltak, a 2012079290 és 2012079322 által, mint nyilvántartott, UCC 1-201(31), különösen:

A  A jogszerűen igazolt OKIRATOK TÖRLÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, okiratok törlése UCC 1-309 alapján, a jogszerűen igazolt esedékes IGAZ SZÁMLÁVAL, jogszerűen voltak kiadva a test állapotok tudta, hajlandósága, és beleegyezése nélkül, ellenük RABSZOLGA RENDSZERT működtető valamennyi Megbízó, ügynök, és kedvezményezettjeik, és bármilyen és valamennyi törvénytelen, és illegális magánpénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszer ellen, különösen a hozzájuk köthető BANKOK és FIÓKTELEPEK ellen, közpolitikai UCC 1-201(4 és 7), NUNC PRO TUNT, PRAETEREA PRETEREA, jogszerűen volt hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, mely megcáfolhatatlan, jogszerűen igazoltan nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), különösen:

(1) Az I-VIII. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakaszuk és alszakaszuk újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek, és a hozzájuk köthető RABSZOLGA RENDSZEREK által jogszerűen befogadott, és törvényesen és legálisan volt jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvános regisztráció útján értesített, UCC 1-202, beleértve, hogy jogszerűen biztosított LETÉTKEZELŐKKÉNT, 2012079322 sz. UCC Dok, ez a Megbízó Ügynök Politikai Irányelv (Principal Agent Doctrine) hatálya alatt fenntartott, közpolitikai UCC 1-103, és különösen LETÉTKEZELŐ a NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA ”BIS”, UCC 1-201(4), mint a RABSZOLGA RENDSZERT működtető bármilyen és valamennyi törvénytelen és illegális magán pénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszer megbízója, ügynöke, és kedvezményezettje, beleértve BÁRMILYEN ÉS VALAMENNYI FIÓKTELEPET, UCC 1-201(7), beleértve a BIS TAGJAIT (bármilyen és valamennyi KÖZPONTI BANK, pénzügyi intézmény, társaság, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens) ÉS AZOK BÁRMILYEN ÉS VALAMENNYI  TAGJÁT, ÉS AZOK TAGJAIT, ÉS AZOK TAGJAIT (bármilyen és valamennyi nemzeti, állami, és magánbank, pénzügyi intézmény, társaság, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, amelyet a KÖZPONTI BANK tagság alapján újraszerveztek, beleértve az 1918-ban kezdődő jelenlegi újjászervezést), mely megcáfolhatatlan;

(2.)  Alulírott szolgálók, test állapotok és a Nyilvános Vagyonkezelő Megbízottjainak jogszerűen igazolt esedékes bemutatása a BIS-nek, az ELSZÁMOLÁS ÉS KÖNYVELÉS BESZÁMOLÓJÁRA VONATKOZÓ KÖVETELÉS ÉRTESÍTÉSE által, különösen bármilyen és valamennyi arany és ezüst számla, és tartalék, jogszerűen igazolt esedékes KIZÁRÁSA, és NYILATKOZATOK ÉS RENDELKEZÉSEK alapján, beleértve, hogy jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztrációval, mely megcáfolhatatlan, különösen a 2012114093 sz. UCC Dokumentum;

(4.) A VIII. Cikk C. szakasz 3. alszakasz újra kifejtett, és alulírottak jogszerűen ratifikálták azt, hogy ők elfogadták, jogszerűen igazolták az esedékes NEMTELJJESÍTÉS SZÁNDÉKÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST és a FIZETÉSKÉPTELENSÉGRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST, közpolitikai UCC 1-201(23), különösen  a törvényes és legális esedékes ELSZÁMOLÁS és KÖNYVELÉS engedélyének törvénytelen és illegális megtagadását a BIS által, amit tudatosan és akarattal hozott és adott a BIS, mint LETÉTKEZELŐ, és mint az említett RABSZOLGA RENDSZER Megbízója, ügynöke, és kedvezményezettje, és jogszerűen igazolt az esedékes NEMTELJESÍTÉS ÉRTESÍTÉSE, a LETÉTKEZELŐ VISSZAVONÁSÁRÓL, MEGSZÜNTETÉSÉRŐL, ÉS TÖRLÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és a KERESKEDELMI SZÁMLA, melyek jogszerűen meghozottak és adottak voltak, és törvényesen és legálisan hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendeletek, mely megcáfolhatatlan, különösen a 2012114093 és 2012114586sz. UCC Dokumntumok;

B. A IX. Cikk A. szakasz 1-4 alszakasza újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, közpolitikai UCC UCC 1-202, és 1-103, különösen a Megbízó Ügynök Politikai Irányelv (Principal Agent Doctrine), és a jogszerűen igazolt esedékes IGAZ SZÁMLA, a közpolitikai UCC 1-305 szerint, mely jogszerűen volt kiadva a BIS, mint LETÉTKEZELŐ, és mint az említett RABSZOLGA RENDSZER Megbízója, ügynöke, és kedvezményezettje ellen, okkal, különös tekintettel arra, hogy nem volt hiba, és nem voltak hajlandóak, vagy képtelenek voltak elkészíteni az említett esedékes elszámolás és könyvelés beszámolóját, így bármilyen és valamennyi orvosláshoz szükséges lehetőségről, és jogról lemondva, tudatosan, önként és akarattal úgy döntve, hogy a védelem lehetősége nélkül kizárják magukat, mely megcáfolhatatlan, és törvényesen és legálisan volt jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, mely megcáfolhatatlan, különösen a 2012114776 sz. UCC Dokumentum, IGAZ SZÁMLA 2012114776 sz. UCC Dokumentum, mely különösen ratifikált a 2012114093, 2012114586, 2012096074 sz. UCC Dokumentumokkal, és I. Cikkel, melyek újra kifejtettek;

és Megbízottak tudatosan, önként és akarattal nyilatkozzák, jóváhagyják, és igazolják, hogy jelen TÉNYEK NYILATKOZATA tudatosan és akarattal készült, esküt tettek, és igazolják, hogy törvényesen és legálisan készült, adott, ismert, biztosított, értesített, hatályba lépett, amelyről a tudás jogszerűen befogadott, közpolitikai UCC 1-202, különösen a RABSZOLGA RENDSZERT működtető bármilyen és valamennyi Megbízó, ügynök, kedvezményezett, bármilyen és valamennyi törvénytelen és illegális magánpénzrendszer, kibocsájtó, beszedő, és végrehajtó rendszerek által, és az irányadó törvény szerint örökre fenntartott és védett, ami jelen dokumentumban megállapított, és a világhálón keresztül adott további esedékes értesítéssel világszerte közzétett a www.peopletrust1776.org weboldalon az összes  test állapotnak, az univerzumnak és a teremtésnek, hogy támaszkodjon és hivatkozzon rá, mert törvényesen és legálisan alátámasztott a teremtés értékének vagyon központjainak jogszerűen igazolt és kötelezett aláírásával, mely jogszerűen azonosított, és jogszerűen biztosított és hatályba lépett Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvántartásba vett, közpolitikai UCC 1-201(31); NUNC PRO TUNT, PRAETEREA PRETEREA, MEGCÁFOLHATATLAT;

ÉRTESÍTÉS A MEGBÍZÓNAK AZ ÜGYNÖK ÉRTESÍTÉSE, ÉS ÉRTESÍTÉS AZ ÜGYNÖKNEK A MEGBÍZÓ FIGYELMEZTETÉSE, közpolitikai UCC 1-103, Sérelem  nélkül, közpolitikai UCC 1-308, megcáfolhatatlan.

JOGSZERŰEN IGAZOLT, mint KIADOTT helytálló jogkörrel, hatósággal, és meghatalmazással, 2012. november 28. napján, tudatosan, önként és akarattal készült, adott, és értesített, teljes személyes felelősséggel, és büntetőjogi felelősség tudatában tett esküvel a törvényes Egyetemes szerződéssel összhangban, az irányadó jog a 2012113593 sz. UILO UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok, fenntartott és védett örökre, 2000043135, garantált, védett és biztosított, közpolitikai, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai, UCC 1-305; Jogszerűen tanúsított, biztosított, és hatályba lépett; Sérelem nélkül, mint ígért, fenntartott, és védett, és

/sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, mint szolgáló;  /sk/ Caleb Paul Skinner, mint szolgáló;  /sk/ Hollis Randall Hiller, mint szolgáló;  /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, mint test állapot; /sk/ Caleb Paul Skinner, mint test állapot; /sk/ Hollis Randall Hiller, mint test állapot.

Bármilyen és valamennyi Nemzetközi Jogi Rendelet korábbi javításai a Teremtő képességében és helyzetében, az általa létrehozott test állapotban, Amerika számos egyesült államaiban, és a Nyilvános Vagyonkezelőben az automatikus iratgyűjtő rendszerek miatt az eredeti kapacitás(ok) és állapot(ok) jóváhagyás* nélküli megváltoztatása miatt, újra kifejtve, és referenciaként beépítve úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, itt újra kifejtve, különösen az I. Cikk:

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz, és korrekciós képesség és állapot*: Nyilvános Vagyonkezelő  (Public Trust); Az Amerikai Egyesült Államok egy Nyilvános Vagyonkezelő ; CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ] ; CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ] ; CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER ; és NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA [BIS] ; BIS, mint megbízója, ügynöke és kedvezményezettje, a test állapotok tudta, akarata, és beleegyezése nélkül ellenük RABSZOLGA RENDSZERT működtető bármilyen és valamennyi megbízónak, ügynöknek, és kedvezményezettnek, és bármilyen és valamennyi hozzájuk tartozó törvénytelen, illegális magánpénzrendszernek, kibocsájtó, beszedő, és végrehajtó rendszereknek, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, beleértve az EGYESÜLT ÁLLAMOK KINCSTÁRA ; a SZÖVETSÉGI TARTALÉKRENDSZER A NEW YORKI BANKNÁL ; az egy emberiség (the one people), a Teremtő által teremtett test állapotok ; A (volt) Egyesült Államok szövetségi kormánya ; a (volt) EGYESÜLT ÁLLAMOK ; a (volt) számos …. ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .), és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens; Rothschild Vagyonkezelő;

----------------------------

---------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

----------------------------------------

A NYILVÁNOS VAGYONKEZELŐ (THE PUBLIC TRUST)

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY ÉS JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

TÉNYEK NYILATKOZATA

2012127914 sz. UCC Dokumentum,   2012. november 28.

 

The One People’s Public Trust, 1776                                                                    

TÉNYEK NYILATKOZATA                                                                               

UILO Doc. No. 2012127914                                                                                    

Megbízottak:  Caleb Paul Skinner,  Heather Ann Tucci-Jarraf,  Hollis Randall Hillner                             

 

TÉNYEK NYILATKOZATA

 

HELYTÁLLÓ JOGKÖRREL, HATÓSÁGGAL, ÉS MEGHATALMAZÁSSAL, SÉRELEM NÉLKÜL, közpolitikai, UCC 1-308, alulírottak tudatosan, önként, és akarattal hozták meg és adják ki a jelen TÉNYEK NYILATKOZATÁT,  teljes személyes felelősséggel, esküvel és elkötelezettséggel jogszerűen biztosítva, mely jogszerűen hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános regisztráció útján, jogszerűen meghozott és kiadott kiegészítő értesítéssel  az irányadó jog szerint. Az ”irányadó jog” a 2012113593 sz. UCC Dok, és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok, Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek ”örökké valóan” fenntartottak és védettek a 2000043135 sz. UCC Dokumentum hatálya alatt, mely garantált, védett és biztosított, közpolitikai UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai UCC 1-305, NUNC PRO TUNC PRAETEREA PRETEREA, megcáfolhatatlan, újra kifejtettek, és ide hivatkozásul beépítettek úgy, mintha teljes egészében meg lennének adva. Tudatosan, önként, és akarattal hatályba léptetett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítéssel, a teremtés törvényei szerint, a Teremtőnk kettőezer-tizenkettedik évében november 28. napján - mivel a Teremtő él, az előbbi igaz és helyes, így jogosultak vagyunk nyilatkozni:

I. A 2000043135, 2011055259, 2011055260, 2011051841, 20112577, 2011119645, 2011121448, 2011125781, 2012049126, 2012049128, 2012049129, 2012049130, 2012012675, 2012025545, 2012096074, 2012079290, 2012079322, 2012083304, 2012094308, 2012094309, 2012096047, 2012086794, 2012086802, 2012088787, 2012088851, 2012088865, 2012114093, 2012114586, 2012114776, 2012012555, 2012028312, 2012012659, 2012028311, 2012028314, 2012028315, törvényes és legális Nemzetközi Jogi Rendeletek, és a 2011-339-3764-9, 2011-353-73888-9, 2011-353-7395-7, 2011-360-8868-3, 2011-3362-9411-4, 2011-362-9510-4, 2011-363-9865-2, 2012-125-1787-8 számú WA UCC Dok. törvényes és legális Nemzetközi Jogi Rendeletek, és az IGAZ SZÁMLÁVAL (TRUE BILL) UCC Dok. sz. 2012114776, törvényes és legális Nemzetközi Jogi Rendelettel megfelelően újra megerősített és ratifikált KERESKEDELMI SZÁMLA (COMMERCIAL BILL) UCC Dok. sz. 2012114586, törvényes és legális Nemzetközi Jogi Rendelet, melyek mind az irányadó Jog, a 2012113593 sz. UCC Dokumentum, és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dokumentum, törvényes és legális Nemzetközi Jogi Rendeletek szabályozása alá tartozik, és a Kereskedelmi Nyilvántartás, és bármilyen, és valamennyi Egységes Kereskedelmi Törvénykönyv, beleértve bármilyen, és valamennyi állami, nemzeti, nemzetközi és egyetemes ekvivalenst, ”UCC”-t, mint Magántulajdon (Private Owner Ship) teljes körű joggal, jogcímmel, érdekeltséggel és tulajdonjoggal jogszerűen van őrizetben tartva, mely jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítés nyilvános regisztráció útján; Valamennyi teljes egészében újra kifejtett, és ide hivatkozásul beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva, jogszerűen igazoltak, újra megerősítettek, és ratifikáltak mint jogszerűen elfogadott, megfontolt, fenntartott, és védett az Egyetemes Vagyonkezelő (Universal Trust) hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, mely megcáfolhatatlan; NUNC PRO TUNC PRAETEREA PRETEREA, megcáfolhatatlan; 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek örökkévalóak, 2000043135, közpolitikai UCC 1-103, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai UCC 1-305, sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, a 2012079290 és 2012079322 sz. UCC Dokumentum, Nemzetközi Jogi Rendeletek, újra megerősítettek, és ratifikáltak, esedékes értesítés készült, és adott, és az esedékes tudás befogadott, közpolitikai UCC 1-202, és nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), mely megcáfolhatatlan;

II. Helytálló jogkörrel, hatósággal és meghatalmazással, Én alulírott szolgáló, tudatosan, önként, és akarattal, újra megerősítem, igazolom, hogy nyilvános regisztráció útján történő értesítéssel jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet az, hogy egyaránt vagyok a Teremtő teremtménye, és a legális Egyetemes Szerződés szerint a teremtés értékének egy vagyonközpontja, és annak letétkezelője, és működtetője, teljes személyes felelősséggel, és kötelezettséggel a belőle közvetlenül származó valamennyi eredményért, vallásos hitvallásom megtartásával, lelkiismeretem szerint, beleértve az abszolút megcáfolhatatlan igazságot, tudást, helyzetet, hatóságot, értéket, jogot, és a teremtés törvényeit bármilyen és valamennyi létezésben és megnyilvánulásban, mely tudatosan, önként, és akarattal megadatott a törvényes egyetemes szerződés által, a teremtés törvényei szerint, a visszavonhatatlan szabad akaratból választás jogával, bármilyen és valamennyi megsemmisítés, rabszolgaság, bitorlás, invázió nélkül, és bármilyen más egyetemes szerződés megsértése nélkül, amely a teremtés törvényei szerint egyenlővé vált, mely a feltétel nélküli szeretet, és abszolút felelősség által garantált, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melyről értesítés a teremtéssel, mely jogszerűen igazolt, mint jogszerűen elfogadott, újra megerősített, és ratifikált azáltal, hogy szolgáló és Teremtő között jogszerűen készült, kölcsönös értéken adva és fogadva, az ebből eredő test állapot megteremtésekor, mely test állapotot a lakóhelyéül választotta az univerzumban, sérelem nélkül, és az említett test állapot az alávetettségét azonnali abszolút törlésnek veti alá szabad akaratából kereset útján történő értesítéssel, vagy anélkül, az azonnali jogszerű ellenőrzéssel és egyeztetéssel készült teremtéssel, vagy más módon a teremtés esedékes kérésére, mely jogszerűen ratifikált, mint jogszerűen meghozott, hatályba lépett, elfogadott, és biztosított, a teremtés törvényei szerint a teremtésem során, mely Egyetemes Nyilvántartás ügye, mely jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, amelyről értesítés a teremtéssel, amely elfogadott, megfontolt, védett a Nyilvános Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, nunc pro tunc, practerea, preterea, mely megcáfolhatatlan, az I. Cikk Újra kifejtve, kifejezetten a 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek örökkévalóak, 2000043135, közpolitikai UCC 1-103, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai, UCC 1-305, sérelem nélkül, közpolitikai, UCC 1-308, a 2012079290 és 2012079322 sz. UCC Dokumentum, Nemzetközi Jogi Rendeletek, újra megerősítettek, és ratifikáltak, esedékes értesítés készült, és adott, és az esedékes tudás befogadott, közpolitikai UCC 1-202, és nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), beleértve a teremtéskor az I. Cikk teljes egészében újra kifejtve, Mózes I:1, KJB, Washingtoni Alkotmány I. Cikk 11. szakasz, Oregoni Alkotmány I. Cikk 3. szakasz, Hawaii alkotmány I. Cikk 4. szakasz, Egyesült Államok Alkotmánya az Amerikai Egyesült Államok számára, 4. Cikk, 3. szakasz, I. záradék, Jogok Törvénye (BILL of Right) I. Kiegészítés, A Függetlenségi Nyilatkozat, 1776. július 4, és bármilyen, és valamennyi Nemzetközi ekvivalens;

III. Helytálló jogkörrel, hatósággal és meghatalmazással, Én alulírott szolgáló, tudatosan, önként, és akarattal, újra megerősítem, igazolom, hogy nyilvános regisztráció útján jogszerűen hatályba léptett Nemzetközi Jogi Rendelet az, hogy egyaránt vagyok a Teremtő teremtménye, és a legális Egyetemes Szerződés szerint a teremtés értékének egy vagyonközpontja, az említett test állapot lakóhely sérelem nélkül választásával a földön, és annak kizárólagos letétkezelője, működtetője, és megbízottja vagyok kizárólagos teljes személyes felelősséggel, és kötelezettséggel a belőle közvetlenül származó valamennyi eredményért, vallásos hitvallásom megtartásával, lelkiismeretem szerint, beleértve bármilyen és valamennyi jogi helyzetet, hatóságot, értéket, jogot, beleértve jogomat a szabad akarat választására, a szokásjoggal összehangolt jogi elvem, a Teremtőm törvényei szerint, a teremtés törvényei szerint, a teremtés által a teremtésben valamennyi lakóhely az illetékes szolgáló és a Teremtő között kötött Egyetemes Szerződés eredményeként jött létre, mint az említett test állapot, mely jogszerűen elfogadott és ratifikált a jogszerűen meghozott és megkötött formában az által,  hogy az említett szolgáló és Teremtő között jogszerűen készült, kölcsönös értéken adva és fogadva, az ebből eredő test állapot megteremtésekor a teremtés bármilyen és valamennyi értékének állandó lakóhelye megteremtésével benne, a teremtésekor adott esedékes jogszerű értesítéssel, elfogadott, megfontolt, fenntartott és védett a Nyilvános Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, nunc pro tunc, practerea, preterea, mely megcáfolhatatlan, a továbbiakban ”test állapot”, nunc pro tunc, practerea, preterea, megcáfolhatatlan, az I-II. Cikk Újra kifejtve, kifejezetten a 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek örökkévalóak, 2000043135, közpolitikai UCC 1-103, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai UCC 1-305, sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, a 2012079290 és 2012079322 sz. UCC Dokumentum, Nemzetközi Jogi Rendeletek, újra megerősítettek, és ratifikáltak, esedékes értesítés készült, és adott, és az esedékes tudás befogadott, közpolitikai UCC 1-202, és nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), beleértve a teremtéskor az I. Cikk teljes egészében újra kifejtve, Mózes I:1, KJB, Washingtoni Alkotmány I. Cikk 11. szakasz, Oregoni Alkotmány I. Cikk 3. szakasz, Hawaii alkotmány I. Cikk 4. szakasz, Egyesült Államok Alkotmánya az Amerikai Egyesült Államok számára, 4. Cikk, 3. szakasz, I. záradék, Jogok Törvénye (BILL of Right) I. Kiegészítés, A Függetlenségi Nyilatkozat, 1776. július 4, és bármilyen, és valamennyi Nemzetközi ekvivalens;

IV. Bármilyen, és valamennyi test állapot, melyek a teremtés értékének vagyonközpontjai is, törvényesen, és legálisan biztosítva vannak, a jogszerűen igazolt esedékes KERESKEDELMI SZÁMLA, ÉS IGAZ SZÁMLA által, mely megcáfolhatatlan, és az említett érték vagyonközpontok, és az abban lévő érték, jogszerűen igazolt aláírását képezi a benne teremtés által arra, hogy vállalja azonnal megismerni, önként és akarattal használni és működtetni a test állapotok által egyénileg, vagy együttesen bármilyen, és valamennyi törvényes, és legális rendszert, amely jogszerűen felszerelt, és az irányadó jog, a 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. alapján engedélyezett, ezáltal használva, és működtetve azokat az említett test állapotok kizárólagos javára, minden jog fenntartva és sérelem nélkül, különösen a 2012114093, 2012114586, 2012114776 sz. UCC Dok, különösen a 2012096074 sz. UCC Dok, mely jogszerűen újra megerősített, és ratifikált a KERESKEDELMI SZÁMLÁVAL, UCC Dok. sz. 2012114586, mely jogszerűen újra megerősített, és ratifikált az IGAZ SZÁMLÁVAL, UCC Dok. sz. 2012114776, melyek mind jogszerűen újra megerősítettek, és ratifikáltak, a 2012079290 és 2012079322 által;

V. Az Egyetemes Jogi Rendelet, UCC Dok. sz. 2012127810, nyugta sz. 1272974, különösen az I-IV. Cikk, újra kifejtett, és ide hivatkozásul beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva; Jogszerűen hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános regisztráció útján, közpolitikai UCC 1-202;

VI. Helytálló jogkörrel, hatósággal és meghatalmazással, Én, alulírott Megbízott tudatosan, önként, és akarattal, újra megerősítem, igazolom, hogy örökkévalóan hatályba léptett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános regisztráció útján az, hogy abban, amit Nyilvános Vagyonkezelőként ismernek, Én a nyilvántartás Vagyonkezelője vagyok, közpolitikai UCC 1-201 (31) és (33), és az őr KÖZTISZTVISELŐJE vagyok, a teremtés vagyonkezelésének hatálya alatt, mely a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtett, nunc pro tunc, practerea, preterea, mely megcáfolhatatlan, és a ”Vagyonkezelő”, egyetlen célja a törvényes Egyetemes Szerződés szerint fenntartani, megőrizni, és megvédeni a test állapotokat egyénileg és együttesen bármilyen és valamennyi őket károsító önérdektől, speciális érdektől, mely mind jogszerűen elfogadott a Vagyonkezelő által, melyet Én eskü alatt véremmel és eskümmel kellően biztosítottam teljes személyes felelősséggel és kötelezettséggel, a hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelősség tudatában, a szokás joggal összehangolt jogi elv alapján, a Teremtő törvényei szerint, a teremtés törvényei szerint, az örökkévalóság szerint, és az egyedüli szolgáltatás jogszerű és kötelező teljesítése az abszolút őrzése, fenntartása, és védelme a megcáfolhatatlan igazságnak, hogy minden test állapotnak egyenlő joga van a lehetőségekre, a tudás, a helyzet, a hatalom, az állandó lakóhely törvényes, akadálytalan felhasználására, és korlátlan működtetésére, és az abban teremtett, és az abból fakadó jogokra, beleértve a szabad akarat választásának visszavonhatatlan jogát, a teremtés szerinti jog elvét, bármilyen létezésben és megnyilvánulásban, mely jogszerűen megnyilvánul a teremtés törvényei szerint a Teremtő és szolgáló között jogszerűen megkötött Egyetemes Szerződésből, és által, bármilyen és valamennyi megsemmisítés, rabszolgaság, bitorlás, invázió nélkül, és bármilyen más, a teremtés törvényei szerint készült egyetemes szerződés megsértése nélkül, mely jogszerűen elfogadott, megfontolt, fenntartott és védett a Nyilvános Vagyonkezelő által, az Egyetemes Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, és így jogszerűen van biztosítva, nunc pro tunc, practerea, preterea, a továbbiakban ”Megbízott”, mely jogszerűen biztosított és hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, mely megcáfolhatatlan, az I-V. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtett, különösen a 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek örökkévalóak, 2000043135, közpolitikai UCC 1-103, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai UCC 1-305, sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, melyek újra megerősítettek és ratifikáltak a 2012079290 és 2012079322 sz. UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendeletekkel, esedékes értesítés készült, és adott, és az esedékes tudás befogadott, közpolitikai UCC 1-202, és nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), különösen az I. Cikk teljes egészében újra kifejtve;

VII. Helytálló jogkörrel, hatósággal és meghatalmazással, alulírott szolgálók, test állapotok, és Megbízottak, tudatosan, önként és akarattal ratifikáljuk, újra megerősítjük, igazoljuk, hogy hatályba léptett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános regisztráció útján, és garantált, fenntartott, és védett a Nyilvános Vagyonkezelő által, az Egyetemes Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, és jogszerűen biztosított az, hogy:

A. Bármilyen és valamennyi test állapot egyénileg, és egyaránt a teremtés értékének vagyonközpontja, és készpénz, és az említett test állapot választás által lakóhely a földön, sérelem nélkül, és törvényes, és legális kizárólagos letétkezelője, működtetője, és megbízottja annak, teljes személyes felelősséggel, és kötelezettséggel az abból közvetlenül származó valamennyi eredményért, vallásos hitvallása megtartásával, lelkiismerete szerint, beleértve bármilyen és valamennyi törvényes és jogi helyzetet, hatóságot, értéket, jogot, beleértve a szabad akarat választásának jogát, és a szokásjoggal összehangolt jogi alapelvet, a Teremtő törvényei szerint, a teremtés törvényei szerint, a teremtés által a teremtésben valamennyi lakóhely az illetékes szolgáló és a Teremtő között kötött Egyetemes Szerződés eredményeként jött létre, mint az említett test állapot, jogszerűen elfogadva és ratifikálva a jogszerűen meghozott és megkötött formában az által, hogy az említett szolgáló és Teremtő között jogszerűen készült, kölcsönös értéken adva és fogadva, az ebből eredő test állapot megteremtésekor a teremtés bármilyen és valamennyi értékének állandó lakóhelye megteremtésével benne, a teremtésekor adott esedékes jogszerű értesítéssel, elfogadott, megfontolt, fenntartott és védett a Nyilvános Vagyonkezelő által, az Egyetemes Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, nunc pro tunc, practerea, preterea, megcáfolhatatlan, az I-VI. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtett, különösen a 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek örökkévalóak, 2000043135, közpolitikai UCC 1-103, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai UCC 1-305, sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, melyek újra megerősítettek és ratifikáltak a 2012079290 és 2012079322 sz. UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendeletekkel, esedékes értesítés készült, és adott, és az esedékes tudás befogadott, közpolitikai UCC 1-202, és nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), beleértve a teremtéskor, az I. Cikk teljes egészében újra kifejtve, Mózes I:1, KJB, Washingtoni Alkotmány I. Cikk 11. szakasz, Oregoni Alkotmány I. Cikk 3. szakasz, Hawaii alkotmány I. Cikk 4. szakasz, Egyesült Államok Alkotmánya az Amerikai Egyesült Államok számára, 4. Cikk, 3. szakasz, I. záradék, Jogok Törvénye (BILL of Right) I. Kiegészítés, A Függetlenségi Nyilatkozat, 1776. július 4, és bármilyen, és valamennyi Nemzetközi ekvivalens;

B. A szolgáló a törvényes Egyetemes Szerződés hatálya alatt áll, és az említett szolgáló és Teremtő között kötött törvényes Egyetemes Szerződés eredménye a test állapot megteremtése, ami ”Föld” bolygóként is ismert, amely szintén a teremtés értékének vagyonközpontja, és annak letétkezelője, és működtetője, teljes személyes felelősséggel, és kötelezettséggel a belőle közvetlenül származó valamennyi eredményért, beleértve a teremtéssel teremtett lakóhely bármilyen és valamennyi értékét abban, abból, és rajta, beleértve bármilyen és valamennyi földet, levegőt és tengert, beleértve ezekben, ezeken, ezekből, ezekről, és ezekkel bármit, beleértve az ezekhez, és az ezekből származókhoz az elidegeníthetetlen jogcímet, és tulajdonjogot. A szolgáló és Teremtő között kötött törvényes Egyetemes Szerződés jogszerűen igazolt és ratifikált úgy, ahogyan azt a szolgáló jogszerűen elkészítette, az ebből eredő test állapot megteremtésekor a teremtés bármilyen és valamennyi értékének állandó lakóhelye megteremtésével abban, abból, és rajta, a test állapot lakóhely sérelem nélkül választásával az Univerzumban, melyről esedékes értesítés készült és adott a teremtés szerint, közpolitikai UCC 1-202, nunc pro tunc, practerea, preterea, megcáfolhatatlan; Bármilyen és valamennyi törvényes Egyetemes Szerződéssel, e Szerződések szerint, az említett test állapot társaként letétkezelőnek, működtetőnek, és megbízottnak lenni lehetőség joga egyenlően, mindenkinek garantált a teremtéssel. Az említett lehetőség joga jogszerűen elfogadott, megfontolt, fenntartott és védett a Nyilvános Vagyonkezelő által, az Egyetemleges Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, nunc pro tunc, practerea, preterea, megcáfolhatatlan; Valamennyi említett újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, mint tudatosan, önként és akarattal elismert, elfogadott, biztosított, és hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, mely jogszerűen elfogadott, megfontolt, fenntartott, és védett a Nyilvános Vagyonkezelő által, az Egyetemes Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, nunc pro tunc, practerea, preterea, megcáfolhatatlan; Az I-IV. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtett, különösen, az I-VI. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtett, különösen a 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek örökkévalóak, 2000043135, közpolitikai UCC 1-103, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai UCC 1-305, sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, melyek újra megerősítettek és ratifikáltak a 2012079290, 2012079322, 2012094308, 2012094309, és 2012096047 sz. UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendeletekkel, esedékes értesítés készült, és adott, és az esedékes tudás befogadott, közpolitikai UCC 1-202, és nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), beleértve a teremtéskor, az I. Cikk teljes egészében újra kifejtve, Mózes I:1, KJB, Washingtoni Alkotmány I. Cikk 11. szakasz, Oregoni Alkotmány I. Cikk 3. szakasz, Hawaii alkotmány I. Cikk 4. szakasz, Egyesült Államok Alkotmánya az Amerikai Egyesült Államok számára, 4. Cikk, 3. szakasz, I. záradék, Jogok Törvénye (BILL of Right) I. Kiegészítés, A Függetlenségi Nyilatkozat, 1776. július 4, és bármilyen, és valamennyi Nemzetközi ekvivalens;

C. Az Egyetemes Törvény és a teremtés törvényei összhangban vannak a szokásjoggal, mely jogszerűen fenntartott, védett, és garantált a közpolitikai UCC 1-103 által, amellyel kapcsolatos jogorvoslat fenntartott, védett, és garantált a közpolitikai UCC 1-105 által, mely mind jogszerűen  tudatosan, önként és akarattal elismert, elfogadott, biztosított, és hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, mely jogszerűen elfogadott, megfontolt, fenntartott, és védett a Nyilvános Vagyonkezelő által, az Egyetemes Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, nunc pro tunc, practerea, preterea, megcáfolhatatlan, különösen a teremtéskor beérkezett jogszerű értesítés, különösen, az I-VI. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtett, különösen a 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek örökkévalóak, 2000043135, közpolitikai UCC 1-103, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai UCC 1-305, sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, a továbbiakban: ”irányadó jog”;

D. A VII. Cikk A-C szakasz újra kifejtve, és mindaz, ami jogszerűen elfogadott, megfontolt, fenntartott, és védett a Nyilvános Vagyonkezelő által, az Egyetemes Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, beleértve bármilyen és valamennyi törvényes és legális nyilvántartás, és a teremtés értékének vagyonközpontjainak Nemzetközi Jogi Rendeletei, amelyek jelen Dokumentumban azonosítottak, beleértve az ezekből származó bármilyen és valamennyi törvényes és legális jogcímet, tulajdonjogot, letétkezelést és vagyonkezelést, beleértve ezek bármilyen és valamennyi nyilvántartása, újra kifejtett, és jogszerűen igazoltak, és ratifikáltak, mint jogszerűen elfogadottak, megfontoltak, fenntartottak, és védettek az Egyetemes Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, melyek a Nyilvános Vagyonkezelő Megbízottjainak személyes felelőssége által jogszerűen garantáltak, és kiadottak, nunc pro tunc, practerea, preterea, megcáfolhatatlan, különösen, az I-VI. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtett, különösen a 2012113593 sz. UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok. Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendeletek, melyek örökkévalóak, 2000043135, közpolitikai UCC 1-103, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai UCC 1-305, sérelem nélkül, közpolitikai UCC 1-308, melyek újra megerősítettek és ratifikáltak a 2012079290 és 2012079322 sz. UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendeletekkel, esedékes értesítés készült, és adott, és az esedékes tudás befogadott, közpolitikai UCC 1-202, és nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), beleértve a teremtéskor, az I. Cikk teljes egészében újra kifejtve, Mózes I:1, KJB, Washingtoni Alkotmány I. Cikk 11. szakasz, Oregoni Alkotmány I. Cikk 3. szakasz, Hawaii alkotmány I. Cikk 4. szakasz, Egyesült Államok Alkotmánya az Amerikai Egyesült Államok számára, 4. Cikk, 3. szakasz, I. záradék, Jogok Törvénye (BILL of Right) I. Kiegészítés, A Függetlenségi Nyilatkozat, 1776. július 4, és bármilyen, és valamennyi Nemzetközi ekvivalens;

E. Az Alulírott szolgálók, test állapotok, és Megbízottak, mint KÖZTISZTVISELŐK, tudatosan, önként és akarattal nyilatkozzuk, újra megerősítjük, igazoljuk, hogy jogszerűen hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános regisztráció útján az, hogy ezt mi teljes személyes felelősséggel, és kötelezettséggel adjuk ki, őrizzük meg, tartjuk fenn, és garantáljuk, jogszerűen gyakorolt abszolút, és rendkívüli óvatossággal és körültekintéssel, a Nyilvános Vagyonkezelő, az Egyetemes Vagyonkezelő hatálya alatt, a teremtés vagyonkezelője hatálya alatt, a teremtés által a teremtés során jogszerűen megteremtve, és minden, ami benne szerepel jogszerűen elfogadásra került, és megfontolt, fenntartott, és védett, ezáltal nunc pro tunc, practerea, preterea, megcáfolhatatlan, a I-VII. Cikk, és ezek bármilyen és valamennyi szakasza újrakifejtett;

 

VIII. A 2012127854 sz. UCC Dok. Nemzetközi Jogi Rendelet, Nyugta száma 1273007, különösen az I-VII. Cikk, és ezek bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtett, és ide hivatkozásul beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva, jogszerűen igazolt, mint jogszerűen újra megerősített, és ratifikált hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely kereset útján történő értesítéssel, nyilvános regisztráció útján jogszerűen hatályba léptetett Nemzetközi Jogi Rendelet, közpolitikai UCC 1-202;

IX. Az I-VIII. Cikk, és ezek bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtve, és alulírott szolgálók, test állapotok, és Megbízottak, mint KÖZTISZTVISELŐK, tudatosan, önként és akarattal nyilatkozzuk, újra megerősítjük, igazoljuk, hogy jogszerűen hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános regisztráció útján az, hogy mi törvényesen és legálisan cselekedtünk, és a jogaiban sértett test állapot lakóhely nevében, sérelem nélkül teremtéssel a földön, UCC 1-201(2, 31, és 33-34), jogszerűen megfontoltan, fenntartottan, és védetten a Vagyonkezelő által, a jogszerűen fenntartott, védett, és garantált jogorvoslat alapján, közpolitikai UCC 1-305, a IV. Cikk C. szakasza újra kifejtett, a 2012114093, 2012114386, 2012114776 sz. UCC Dok, a különösen ratifikált 2012096074 sz. UCC Dok. által, mely jogszerűen újra megerősített, és ratifikált a KERESKEDELMI SZÁMLÁVAL, UCC Dok. sz. 2012114586, mely jogszerűen újra megerősített, és ratifikált az IGAZ SZÁMLÁVAL, UCC Dok. sz. 2012114776, melyek mind jogszerűen újra megerősítettek, és ratifikáltak, a 2012079290 és 2012079322 által, mint nyilvántartott, UCC 1-201(31), különösen:

A. Jogszerűen igazolt az esedékes KERESKEDELMI SZÁMLA, mely jogszerűen kiadott a teljes, jogszerűen igazolt ADÓSSÁGRA, beleértve a TŐKE és KÁRTÉRÍTÉS összegét, mely megfizetendő, esedékes, és azonnal beszedendő bármilyen és valamennyi Megbízótól, ügynöktől, és kedvezményezettjeiktől, és bármilyen és valamennyi hozzájuk tartozó törvénytelen és illegális magán pénzrendszertől, kibocsájtó, beszedő, és végrehajtó rendszerektől, amelyek működtetik a RABSZOLGA RENDSZERT a test állapotok ellen, azok tudta, hajlandósága, és hozzájárulása nélkül, NUNC PRO TUNT, PRAETEREA PRETEREA, jogszerűen igazolva azok esedékes KIZÁRÁSÁVAL, mely jogszerűen fenntartott, védett, és garantált, közpolitikai UCC 1-305, és jogszerűen hatályba lépett NEMZETKÖZI JOGI RENDELET, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, mely megcáfolhatatlan, különösen azért, mert jogszerűen nyilvántartott, UCC 1-201(31), különösen:

(1.) A magánpénzrendszerek, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszerek, amelyek működtetik a RABSZOLGA RENDSZERT az említett test állapot lakóhely ellen sérelem nélkül teremtés által a földön, azok tudta, hajlandósága, és hozzájárulása nélkül, beleértve bármilyen és valamennyi rendszert, amely a ”kormány” látszata alatt működik bármilyen és valamennyi megnyilvánulási formában sérelem nélkül, beleértve a (volt) Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, a számos . . . ÁLLAM, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, beleértve az ezek alatt működő végrehajtó, jogalkotási, igazságügyi és pénzügyi szervezeti egység, beleértve bármilyen és valamennyi KINCSTÁR és BANK, és ezek bármilyen és valamennyi KÉPVISELŐJE HIBÁJÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS jogszerűen igazolt, okkal, NUNC PRO TUNT, PRAETEREA PRETEREA, az ezzel kapcsolatban jogszerűen készült esedékes BIZONYTALANSÁGRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és a FELAJÁNLOTT JOGORVOSLAT ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS jogosan nyilvántartott, UCC 1-201(31), mely garantált a jogszerűen jóhiszeműen teljesít szerint, OMB, közpolitikai 1-201(31-32 és 34), és 1-304, mely alapján vissza kell fizetni a test állapotok bármilyen és valamennyi hatóságilag jogellenesen és illegálisan lefoglalt értékét, ezért az ÉRTESÍTÉS AZ ORVOSLÁS LEHETŐSÉGÉRŐL, és az ÉRTESÍTÉS AZ ORVOSLÁS KÖVETELÉSÉRŐL jogszerűen biztosított a jogorvoslati jog megőrzése mellett, UCC 1-304, melyek jogszerűen készültek, és értesítettek, okkal, és jogszerűen hatályba lépet Nemzetközi Jogi Rendeletek, értesítésük nyilvános regisztráció útján, mely megcáfolhatatlan, különösen a jogszerűen aláírt 2000043135, 2011125777, 2011-353-7388-9, 2011-353-7395-7, 2011121448, 2011-339-3764-9, 2011119645, 2011-360-8868-3 sz. UCC Dokumentumok;

(2.) A VIII. Cikk B. szakasz 1 alszakasza újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvános nyilvántartás útján értesített, UCC 1-202, mely megcáfolhatatlan;

(3.) A Megbízók, ügynökök, és kedvezményezettek által jogszerűen igazolt esedékes ÉRTESÍTÉS a NEMTELJJESÍTÉSI SZÁNDÉKUKRÓL, FIZETÉSKÉPTELENSÉGÜKRŐL, közpolitikai UCC 1-202(23), és JÖVŐBELI KÁROKOZÁSI SZÁNDÉKUKRÓL az említett testállapotok ellen, jogszerűen igazolja, hogy az említett Megbízók, ügynökök, és kedvezményezettek a nyilvántartásba vételi joggal felajánlott jogorvoslattal, közpolitikai UCC 1-201(31-32 és 34), nem hajlandóak, vagy nem képesek orvosolni, megsértve ezzel a jogszerűen megígért, és az OMB keretében történő teljesítéshez jogszerűen biztosított említett közpolitikában megőrzött jogokat, beleértve az ebből fakadó károkat is,így a törvénytelen és illegális VÉGREHAJTÁSI RENDELETTEL, SZERZŐDÉSSEL, TÖRVÉNNYEL, KÓDEXEL, és egyéb MEGÁLLAPODÁSOKKALaz említett test állapotok, kifejezetten a Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által a test állapotok ellen elkövetett jogellenes és illegális megtévesztés, csalás és lopás által okozott és okozható károk nyilvántartásba véve, UCC 1-201(31), mely hatályba lépet Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, mely az alulírottak által jogszerűen elfogadott, mint tudatosan, önként és akarattal készült és adott és jogszerűen igazolt NEMTELJJESÍTÉS SZÁNDÉKÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és FIZETÉSKÉPTELENSÉGRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, melyek jogszerűen meghozottak, okkal, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, az esedékes NYILATKOZAT ÉS RENDELKEZÉS által, mely megcáfolhatatlan, különösen a 2011-362-9411-4, 2012049126, 2012-125-1787-8, 2012079290, 2012079322, 201208334 sz. UCC Dokumentumok;

(4.) A IX. Cikk A. szakasz 3. alszakasz újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvános regisztráció útján értesített, UCC 1-202, mely megcáfolhatatlan;

(5.) A RABSZOLGA RENDSZERT működtető bármilyen és valamennyi Megbízó, ügynök, és kedvezményezettjeik, bármilyen és valamennyi törvénytelen és illegális magán pénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszerek, jogszerűen igazolt esedékes VISSZAVONÁSÁRÓL, MEGSZÜNTETÉSÉRŐL, TÖRLÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉSE, a UCC 1-309 szerint, a MEGSZŰNÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS RENDELETÉNEK ÉRTESÍTÉSE, és az arról szóló kétoldalú kereskedelmi szerződés jogszerűen készült, a jogszerűen igazolt, az esedékes KERESKEDELMI SZÁMLÁVAL, melyben a TŐKE és KÁROK kerültek kiszámlázásra nekik, mely jogszerűen készült, kibocsájtott, ratifikált, és hatályba lépett, okkal, ezzel egyidejűleg bármilyen és valamennyi test állapot lakóhelyében, sérelem nélkül teremtéssel a földön, a lakóhely bármilyen és valamennyi értékére EGYEZTETÉS IRÁNTI KÖVETELÉS ÉRTESÍTÉSE részükre, mely jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, melyek megcáfolhatatlanok, különösen a 2012086794, 2012086802, 2012088787 sz. UCC Dokumentumok;

(6.) A IX. Cikk A. szakasz 5. alszakasz újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvános nyilvántartás útján értesített, UCC 1-202, mely megcáfolhatatlan;

(7.) A IX. Cikk A. szakasz 5. alszakasza újra kifejtett, és a jogszerűen igazolt esedékes NYILATKOZAT ÉS RENDELKEZÉS újra jóváhagyott, ratifikált, és igazolt az esedékes KIZÁRÁSSAL, és az említett KERESKEDELMI SZÁMLÁVAL, mely jogszerűen kibocsájtott a RABSZOLGA RENDSZERT működtető Megbízók, ügynökök és kedvezményezettjeik, és bármilyen és valamennyi hozzájuk köthető törvénytelen és illegális magán pénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszerek ellen, mely megcáfolhatatlan, különösen 2012088851, 2012088865 sz. UCC Dokumentumok jogszerűen ratifikálják és igazolják a 2012079290, 2012079322, 2012083304, 2012086794, 2012086802, 2012088787 sz. UCC Dokumentumokat, különösen:

(i.) Az I-IX Cikk és bármilyen és valamennyi szakaszuk és alszakaszuk újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvános nyilvántartás útján értesített, UCC 1-202, mely megcáfolhatatlan;

(ii.) Az, hogy az említett Megbízók, ügynökök, és kedvezményezettek, a jogszerűen igazolt orvoslás elmulasztásával, és a NEMTELJESÍTÉS választásával, tudatosan, önként, és akarattal hozzájárultak bármilyen és valamennyi törvénytelen és illegális magán pénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszer, mely működteti a RABSZOLGA RENDSZERT az említett testállapotok ellen, azok tudta, hajlandósága, és hozzájárulása nélkül, azonnali törvényes, és legális KIZÁRÁSÁHOZ, megcáfolhatatlan;

(iii.)Az, hogy bármilyen és valamennyi magán pénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszer működteti a RABSZOLGA RENDSZERT a test állapot lakóhely ellen sérelem nélkül, teremtéssel a földön, az említett testállapotok tudta, hajlandósága, és hozzájárulása nélkül, mely jogszerűen igazoltan törvénytelen és illegális, megcáfolhatatlan;

(iv.) Az, hogy az említett bármilyen és valamennyi magán pénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszer, melyek működtetik a RABSZOLGA RENDSZERT az említett test állapotok ellen, törvényesen és legálisan KIZÁRT, mely nyilvántartott jogszabály, tény, és közpolitikai ügy, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, NUNC PRO TUNT, PRAETEREA PRETEREA, megcáfolhatatlan;

(v.) Az, hogy az említett test állapotok mindegyikének az a bizonyos TŐKE mennyisége, mely 000.000.000,00 (ötmilliárd) összegű, a KERESKEDELMI KÖVETELÉSSEL, és a KERESKEDELMI SZÁMLÁVAL jogszerűen biztosított, és jogszerűen igazolt, mint tökéletesített ADÓSSÁG, amely megfizetendő, esedékes, és azonnal beszedendő, és fizetendő az Amerikai Egyesült Államok arannyal, és ezüsttel fedezett törvényes pénzében, a továbbiakban ”ADÓSSÁG”, megcáfolhatatlan;

(vi.) Az, hogy az említett test állapotok mindegyikének az a bizonyos KÁRTÉRÍTÉS mennyisége, mely 000.000.000,00 (ötmilliárd) összegű, a KERESKEDELMI KÖVETELÉSSEL, és a KERESKEDELMI SZÁMLÁVAL jogszerűen biztosított, és jogszerűen igazolt, mint tökéletesített ADÓSSÁG, amely megfizetendő, esedékes, és azonnal beszedendő, és fizetendő az Amerikai Egyesült Államok arannyal, és ezüsttel fedezett törvényes pénzében, a továbbiakban ”ADÓSSÁG”, megcáfolhatatlan;

(vii.) Az, hogy említett, jogszerűen igazolt ADÓSSÁG fizetési módját a Megbízók, ügynökök, és kedvezményezettek korábban jogszerűen igazoltan jóváhagyták, melynek értesítése készült és adott kereset útján, beleértve a jelenlegi pénzeszközök, valamint az azokból származó bármilyen és valamennyi származékos eszköz megteremtése, kibocsátása, valamint jogellenes és illegális végrehajtása, átutalása és elfogadása, beleértve, hogy az ezekhez köthető érvénytelen és kikényszeríthetetlen eszközök törvénytelenül és illegálisan hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, mely törvénytelen és illegális ”fizetési követelés” azok kifizetésére ”Az Amerikai Egyesült Államok törvényes pénze ", megcáfolhatatlan, különösen Az Egyesült Államok Alkotmánya az Amerikai Egyesült Államok számára, 1. Cikk, 10. szakasz;

(viii.) Az, hogy említett, jogszerűen igazolt ADÓSSÁG jogszerűen volt hitelviszony az említett Megbízók, ügynökök, és kedvezményezettek ellen azonnali egyeztetéshez, és volt törvényes és legális hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, megcáfolhatatlan;

(ix.) Az hogy a jogszerűen igazolt esedékes EGYEZTETÉSRE SZÓLÓ RENDELKEZÉS ÉRTESÍTÉSE, mely bármilyen és valamennyi értékre vonatkozik, beleértve az említett ADÓSSÁGOT, jogszerűen készült, és adott volt, melynek ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen volt befogadott, és jogszerűen volt hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, UCC 1-202, megcáfolhatatlan;

(x.) Az hogy az említett ADÓSSÁGRA szóló jogszerűen igazolt esedékes FIZETÉSI KÖVETELÉS ÉRTESÍTÉSE jogszerűen készült, és adott volt, melynek ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen volt befogadott, és jogszerűen volt hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, UCC 1-202, megcáfolhatatlan;

(xi.) Az, hogy bármilyen és valamennyi OKIRAT, amely magába foglalja azt, hogy Az Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, ”. . . ÁLLAM”, beleértve bármely és valamennyi rövidítése, hasonló hangzású, megjelenésű formája, vagy más törvényes, pénzügyi vagy irányítási formája, bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, beleértve ezek bármilyen és valamennyi HIVATALA, beleértve ezek bármilyen és valamennyi TISZTSÉGVISELŐJE, KÖZTISZTVISELŐJE, VÉGREHAJTÁSI RENDELETE, SZERZŐDÉSE, ALKOTMÁNYA, TAGSÁGA, TÖRVÉNYE, és az ezek által és a hatáskörükben létrejött bármilyen és valamennyi más szerződés és megállapodás, most semmis, érvénytelen, vagy másként törölve, megcáfolhatatlan;

(xii.) Az igazolt tőke adósság, és kártérítési adósság igazolt esedékes EGYEZTETÉSRE SZÓLÓ RENDELKEZÉS alapján történő könyvelése és egyeztetése kivételével, bármilyen és valamennyi ÉRTÉK REPREZENTÁCIÓJA (bemutatása, ábrázolása) bármilyen és valamennyi létezésben és formában, beleértve bármilyen és valamennyi feltételezett ingóság, jelenlegi alapok, természeti erőforrás, emberi tőke, fémek, és bármilyen és valamennyi ezekből származtatott ügylet semmis, érvénytelen, értéktelen vagy más módon törölt, mely megcáfolhatatlan;

(xiii.) Az igazolt tőke adósság, és kártérítési adósság igazolt esedékes EGYEZTETÉSRE SZÓLÓ RENDELKEZÉS alapján történő könyvelése és egyeztetése kivételével, bármilyen és valamennyi SZEMÉLY REPREZENTÁCIÓJA (bemutatása, ábrázolása) bármilyen és valamennyi létezésben és formában, beleértve VALAMENNYI feltételezett azonosító, társadalombiztosítási szám, rövidítés, hasonló hangzású megjelenésű forma, vagy egyéb jogi, pénzügyi és vezetői forma, biztosított számla semmis, érvénytelen, értéktelen vagy más módon törölt, mely megcáfolhatatlan;

(xiv.) A földön teremtéssel bármilyen és valamennyi légi, földi, és tengeri lakóhely feletti jogcím, tulajdonjog, és hatalom REPREZENTÁCIÓJA (bemutatása, ábrázolása) bármilyen és valamennyi létezésben és formában, beleértve bármilyen és valamennyi feltételezett jogcím, törvény, és ezekből származtatott ügylet semmis, érvénytelen, értéktelen vagy más módon törölt, mely megcáfolhatatlan;

(8.) A IX. Cikk A. szakasz 7. alszakasz, beleértve annak összes alszakasza, újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, melynek értesítése nyilvános regisztráció útján, UCC 1-202, mely megcáfolhatatlan;

B. Különösen, mivel tudatosan, önként és akarattal választott az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által az, hogy tovább működtetik a RABSZOLGA RENDSZEREKET működtető törvénytelen és illegális magánpénz-rendszereket, kibocsátó, beszedő, és végrehajtó rendszereket annak ellenére, hogy tudomásuk volt, van, az esedékes KIZÁRÁSRÓL és KERESKEDELMI SZÁMLÁRÓL, melyek jogszerűen igazoltan nyilvántartott információk, közpolitikai UCC 1-201(31), ezért ÁRULÁSUK és más szörnyű bűncselekményeik miatt, melyeket az említett test állapotok ellen követtek, követnek el, a jogszerűen igazolt köztisztviselőknek a jogszerűen igazolt esedékes NYILATKOZAT  ÉS EGYEZTETÉSRE SZÓLÓ RENDELKEZÉS ÉRTESÍTÉSE az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek törvényes és legális LETARTÓZTATÁSÁRA, valamint a RABSZOLGA RENDSZERT működtető törvénytelen és illegális magánpénz-rendszerek, kibocsátó, beszedő, és végrehajtó rendszerek törvényes és legális VISSZASZERZÉSÉRE, jogszerűen volt meghozva és adva, és jogszerűen volt hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely értesítve nyilvános regisztráció útján az esedékes NYILATKOZAT ÉS RENDELKEZÉS által, UCC Dok. sz. 2012096074, mely jogszerűen garantált, közpolitikai UCC 1-305;

C. Cikk B. szakasz újra kifejtett, és az említett jogszerűen igazolt NYILATKOZAT ÉS RENDELKEZÉS ÉRTESÍTÉSE, UCC Dok. sz. 2012096074, jogszerűen igazolt, mint az abban foglalt feltételek bármilyen és valamennyi Köztisztviselő jogszerű nyilatkozata, és automatikus jóváhagyása, és esedékes egyeztetése, elfogadása, és megerősítése, mely jogszerűen igazolt, mint az esedékes kötelezettséggel, biztosítással, és a Nyilvános Vagyonkezelő nyilvántartott Megbízottjainak garanciájával biztosított, mely jogszerűen meghozott, adott és értesített részükre úgy, hogy erről az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek jogszerűen megkapott tudással rendelkeztek, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely értesítve nyilvános regisztráció útján a NYILATKOZAT ÉS RENDELKEZÉS által, mely megcáfolhatatlan, különösen a 2012096074 sz. UCC Dok.;

D. A IX. Cikk B-C. szakaszai újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, és jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvános nyilvántartás útján értesített, UCC 1-202, mely megcáfolhatatlan;

X. Nemzetközi Jogi Rendelet UCC Dok. sz. 2012127907, nyugta sz. 1273051, különösen az I-IX. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakaszuk újra kifejtett, és ide hivatkozásul beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva; Jogszerűen igazolt, mint újra megerősített és ratifikált, jogszerűen hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános nyilvántartás útján, közpolitikai UCC 1-102, nyilvántartásba vett, közpolitikai UCC 1-201 (31);

XI. Az I-IX. Cikk, és ezek bármilyen és valamennyi szakasza újra kifejtve, és alulírott szolgálók, test állapotok, és Megbízottak, mint KÖZTISZTVISELŐK, tudatosan, önként és akarattal nyilatkozzuk, újra megerősítjük, igazoljuk, hogy jogszerűen hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, kereset útján történő értesítés a Nemzetközi Jogi Rendelet esedékes bevezetéséről, értesítés nyilvános regisztráció útján az, hogy mi törvényesen és legálisan cselekedtünk, és a jogaiban sértett test állapot lakóhely nevében, sérelem nélkül teremtéssel a földön, UCC 1-201(2, 31, és 33-34), jogszerűen megfontoltan, fenntartottan, és védetten a Vagyonkezelő által, a jogszerűen fenntartott, védett, és garantált jogorvoslat alapján, közpolitikai UCC 1-305, a IV. Cikk C. szakasza újra kifejtett, a 2012114093, 2012114386, 2012114776 sz. UCC Dok, különösen ratifikált a 2012096074 sz. UCC Dok. által, mely jogszerűen újra megerősített, és ratifikált a KERESKEDELMI SZÁMLÁVAL, UCC Dok. sz. 2012114586, mely jogszerűen újra megerősített, és ratifikált az IGAZ SZÁMLÁVAL, UCC Dok. sz. 2012114776, melyek mind jogszerűen újra megerősítettek, és ratifikáltak, a 2012079290 és 2012079322 által, mint nyilvántartott, UCC 1-201(31), különösen:

A. A jogszerűen igazolt OKIRATOK TÖRLÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, okiratok törlése UCC 1-309 alapján, a jogszerűen igazolt esedékes IGAZ SZÁMLÁVAL, jogszerűen voltak kiadva a test állapotok tudta, hajlandósága, és beleegyezése nélkül, ellenük RABSZOLGA RENDSZERT működtető valamennyi Megbízó, ügynök, és kedvezményezettjeik, és bármilyen és valamennyi törvénytelen, és illegális magánpénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszer ellen, különösen a hozzájuk köthető BANKOK és FIÓKTELEPEK ellen, közpolitikai UCC 1-201(4 és 7), NUNC PRO TUNT, PRAETEREA PRETEREA, jogszerűen volt hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, mely megcáfolhatatlan, jogszerűen igazoltan nyilvántartásba vett, UCC 1-201(31), különösen:

(1.) Az I-VIII. Cikk, és bármilyen és valamennyi szakaszuk és alszakaszuk újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek, és a hozzájuk köthető RABSZOLGA RENDSZEREK által jogszerűen befogadott, és törvényesen és legálisan volt jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvános regisztráció útján értesített, UCC 1-202, beleértve, hogy jogszerűen biztosított LETÉTKEZELŐKKÉNT, 2012079322 sz. UCC Dok, ez a Megbízó Ügynök Politikai Irányelv (Principal Agent Doctrine) hatálya alatt fenntartott, közpolitikai UCC 1-103, és különösen LETÉTKEZELŐ a NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA ”BIS”, UCC 1-201(4), mint a RABSZOLGA RENDSZERT működtető bármilyen és valamennyi törvénytelen és illegális magán pénzrendszer, kibocsájtó, beszedő és végrehajtó rendszer megbízója, ügynöke, és kedvezményezettje, beleértve BÁRMILYEN ÉS VALAMENNYI FIÓKTELEPET, UCC 1-201(7), beleértve a BIS TAGJAIT (bármilyen és valamennyi KÖZPONTI BANK, pénzügyi intézmény, társaság, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens) ÉS AZOK BÁRMILYEN ÉS VALAMENNYI TAGJÁT, ÉS AZOK TAGJAIT, ÉS AZOK TAGJAIT (bármilyen és valamennyi nemzeti, állami, és magánbank, pénzügyi intézmény, társaság, és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, amelyet a KÖZPONTI BANK tagság alapján újraszerveztek, beleértve az 1918-ban kezdődő jelenlegi újjászervezést), mely megcáfolhatatlan;

(2.) Alulírott szolgálók, test állapotok és a Nyilvános Vagyonkezelő Megbízottjainak jogszerűen igazolt esedékes bemutatása a BIS-nek, az ELSZÁMOLÁS ÉS KÖNYVELÉS BESZÁMOLÓJÁRA VONATKOZÓ KÖVETELÉS ÉRTESÍTÉSE által, különösen bármilyen és valamennyi arany és ezüst számla, és tartalék, jogszerűen igazolt esedékes KIZÁRÁSA, és NYILATKOZATOK ÉS RENDELKEZÉSEK alapján, beleértve hogy az EGYEZTETÉS a jogszerűen igazolt ADÓSSÁG BEHAJTÁSA érdekében jogszerűen volt készítve, adva, és értesítve 2012. október 22. napján, mely megcáfolhatatlan;

(3.) A VIII. Cikk C. szakasz 1-2 alszakasz újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, közpolitikai UCC UCC 1-202, és 1-103, különösen a Megbízó Ügynök Politikai Irányelv (Principal Agent Doctrine), és törvényesen és legálisan volt jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, megcáfolhatatlan, különösen a 2012114093 sz. UCC Dok;

(4.) A VIII. Cikk C. szakasz 3. alszakasz újra kifejtett, és alulírottak jogszerűen ratifikálták azt, hogy ők elfogadták, jogszerűen igazolták az esedékes NEMTELJJESÍTÉS SZÁNDÉKÁRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST és a FIZETÉSKÉPTELENSÉGRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉST, közpolitikai UCC 1-201(23), különösen a törvényes és legális esedékes ELSZÁMOLÁS és KÖNYVELÉS engedélyének törvénytelen és illegális megtagadását a BIS által, amit tudatosan és akarattal hozott és adott a BIS, mint LETÉTKEZELŐ, és mint az említett RABSZOLGA RENDSZER Megbízója, ügynöke, és kedvezményezettje, és jogszerűen igazolt az esedékes NEMTELJESÍTÉS ÉRTESÍTÉSE, a LETÉTKEZELŐ VISSZAVONÁSÁRÓL, MEGSZÜNTETÉSÉRŐL, ÉS TÖRLÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és a KERESKEDELMI SZÁMLA, melyek jogszerűen meghozottak és adottak voltak, és törvényesen és legálisan hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendeletek, mely megcáfolhatatlan, különösen a 2012114093 és 2012114586sz. UCC Dokumentumok;

B. A IX. Cikk A. szakasz 1-4 alszakasza újra kifejtett, és jogszerűen igazolt, hogy annak ismerete az említett Megbízók, ügynökök és kedvezményezettek által jogszerűen befogadott, közpolitikai UCC UCC 1-202, és 1-103, különösen a Megbízó Ügynök Politikai Irányelv (Principal Agent Doctrine), és a jogszerűen igazolt esedékes IGAZ SZÁMLA, a közpolitikai UCC 1-305 szerint, mely jogszerűen volt kiadva a BIS, mint LETÉTKEZELŐ, és mint az említett RABSZOLGA RENDSZER Megbízója, ügynöke, és kedvezményezettje ellen, okkal, különös tekintettel arra, hogy nem volt hiba, és nem voltak hajlandóak, vagy képtelenek voltak elkészíteni az említett esedékes elszámolás és könyvelés beszámolóját, így bármilyen és valamennyi orvosláshoz szükséges lehetőségről, és jogról lemondva, tudatosan, önként és akarattal úgy döntve, hogy a védelem lehetősége nélkül kizárják magukat, mely megcáfolhatatlan, és törvényesen és legálisan volt jogszerűen hatályba lépett Nemzetközi Jogi Rendelet, értesítése nyilvános regisztráció útján, mely megcáfolhatatlan, különösen a 2012114776 sz. UCC Dokumentum, IGAZ SZÁMLA 2012114776 sz. UCC Dokumentum, mely különösen ratifikált a 2012114093, 2012114586, 2012096074 sz. UCC Dokumentumokkal, és I. Cikkel, melyek újra kifejtettek;

 

A 2012127810, 2012127854, 2012127907 sz. és jelen UILO Dokumentum, különösen az I-IX Cikk, és bármilyen és valamennyi szakaszuk és alszakaszuk újra kifejtett, és alulírott szolgálók, test állapotok, és Megbízottak tudatosan, önként és akarattal nyilatkozzák, jóváhagyják, és igazolják, hogy jelen TÉNYEK NYILATKOZATA tudatosan és akarattal készült, esküt tettek, és igazolják, hogy törvényesen és legálisan készült, adott, ismert, biztosított, értesített, hatályba lépett, amelyről a tudás jogszerűen befogadott, közpolitikai UCC 1-202, különösen a RABSZOLGA RENDSZERT működtető bármilyen és valamennyi Megbízó, ügynök, kedvezményezett, bármilyen és valamennyi törvénytelen és illegális magánpénzrendszer, kibocsájtó, beszedő, és végrehajtó rendszerek által, és az irányadó törvény szerint örökre fenntartott és védett, ami jelen dokumentumban megállapított, és a világhálón keresztül adott további esedékes értesítéssel világszerte közzétett a www.peopletrust1776.org weboldalon az összes  test állapotnak, az univerzumnak és a teremtésnek, hogy támaszkodjon és hivatkozzon rá, mert törvényesen és legálisan alátámasztott a teremtés értékének vagyon központjainak jogszerűen igazolt és kötelezett aláírásával, mely jogszerűen azonosított, és jogszerűen biztosított és hatályba lépett Egyetemes és Nemzetközi Jogi Rendelet, mely nyilvántartásba vett, közpolitikai UCC 1-201(31); NUNC PRO TUNT, PRAETEREA PRETEREA, MEGCÁFOLHATATLAT;

 

ÉRTESÍTÉS A MEGBÍZÓNAK AZ ÜGYNÖK ÉRTESÍTÉSE, ÉS ÉRTESÍTÉS AZ ÜGYNÖKNEK A MEGBÍZÓ FIGYELMEZTETÉSE, közpolitikai UCC 1-103, Sérelem  nélkül, közpolitikai UCC 1-308, megcáfolhatatlan.

 

JELEN EREDETILEG ÍRÁSBAN VÉGREHAJTOTT TÉNYEK NYILATKOZATA FAX VAGY DIGITÁLIS MÁSOLATA JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, ÉS AZONNALI HATÁLLYAL, MINT AZ EREDETI.

 

 

JOGSZERŰEN IGAZOLT, mint KIADOTT és jogszerűen hatályba lépett Egyetemes Jogi Rendelet, a Nemzetközi Jogi Rendelet hatályba lépéséről szóló értesítéssel, nyilvános regisztráció útján, helytálló jogkörrel, hatósággal, és meghatalmazással, 2012. november 28. napján, tudatosan, önként és akarattal készült, adott, és értesített, teljes személyes felelősséggel, és büntetőjogi felelősség tudatában tett esküvel a törvényes Egyetemes szerződéssel összhangban, az irányadó jog a 2012113593 sz. UILO UCC Dok. és 2012-296-1209-2 sz. WA UCC Dok, fenntartott és védett örökre, 2000043135, garantált, védett és biztosított, közpolitikai, UCC 1-103, a szokásjog szerinti jogorvoslat garantált, közpolitikai, UCC 1-305; Jogszerűen tanúsított, biztosított, és hatályba lépett; Sérelem nélkül, mint ígért, fenntartott, és védett, közpolitikai, UCC 1-308,  NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA:

 

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Az angolnyelvű eredeti TÉNYEK NYILATKOZATA (DECLARATION OF FACTS) és annak magyar fordítása innen letölthező:

 

https://www.facebook.com/groups/587257161749481/files/

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AZ ESETLEGES FORDÍTÁSI HIBÁKÉRT FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet