UCC HATÁLYOS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYRENDELET

AHHOZ, HOGY AZ ALÁBBI OLDALAK KÖZÜL AZ ÁLTALAD KIVÁLASZTOTT OLDALON MINDEN KÉP MEGJELENJEN, DUPLÁN KATTINTS AZ OLDAL CÍMÉRE

 

MENÜ

 

 

Az eredeti OPPT UCC Dokumentumok innen letölthetőek:

 

https://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings/

 

2012079290 sz. OPPT UCC Dokumentum (2012.07.25.)

8. pontjának fordítása

 

8. MÓDOSÍTÁS (biztosítékváltás) csak egy négyzetet jelöljön be

írja le a biztosítékot □ törölt vagy x hozzáadott, vagy adj teljes □ megismételt biztosíték leírás, vagy biztosíték leírás □ kijelölt

 

IKTATÓ SZÁM 2000043135, 2000. MÁLUS 4. MÓDOSÍTÁSA

Biztosított Fél, az egy emberiség (one people), függetlenül attól, hogy a test, mint lakóhely választottan van, minden jog fenntartásával, és sérelem nélkül, ahogy megígértük, és megőrzött a közpolitika által, beleértve a UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, mi ÚJRA KIFEJTJÜK, RATIFIKÁLJUK, NYILATKOZZUK, és ÉRTESÍTÜNK minden lényt a következőkről, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, és a nyilvántartásban a teremtés kezdetétől megfelelően tökéletesítve és rögzítve törlünk, és kijavítunk minden ezzel ellentétes feltételezést a következők szerint:

Az egy emberiség megsemmisíthetetlen jogcíméről, tulajdonjogáról szóló eredeti írásbeli NYILVÁNTARTÁS (RECORD) TULAJDONOSÁNAK megerősítését és ratifikálását, a Biztosított Felet, 1776-tól kezdődően őriz és véd az egy emberiség nyilvános vagyonkezelője (public trustja)  (The Public Trust) a kedvezményezettjeinek, az egy emberiség kiszolgálása érdekében;

Az összes alábbiakban azonosított hivatkozott dokumentum, iktatás, irat és eszköz, és az összes ezekben, és ezek alatt azonosított hivatkozott dokumentum, iktatás, irat és eszköz újra kifejtett, és referenciaként itt beépített úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, megfelelően biztosítottak, és feljegyzettek az örökkévalóan bejelentése, a 2000043135 sz. UCC Dok, 2000. május 04, elfogadás azonosító sz. 36090 módosítása által, ami a 2012. május 04-i módosítás, UCC nyilvántartási sz.  2012049126, Elfogadás azonosító sz. 1217590, amely A Nyilvános Vagyonkezelő (The Public Trust) vagyonkezelőjében tartott eredeti instrumentum, amely közzétett a világhálón a www.peoplestrust1776.org címen, hogy HIRDESSE AZ ÉRTESÍTÉST AZ EGÉSZ VILÁGNAK, HOGY TÁMASZKODJON RÁ, beleértve az időről időre összes adós bejegyzését, amely most úgy módosul, hogy KIEGÉSZÜL a következő adós, és nyilvántartás tulajdonos BELÉPÉSÉVEL a következők szerint:

További Adós: AZ EGY EMBERISÉG (THE ONE PEOPLE)

                                  A NÉP (THE PEOPLE)

                                  EMBEREK (PEOPLE)

                                ’’ EMBEREKNEK A . . . ’’ (PEOPLE OF . . . )

                                 az egy emberiség (the one people)

                              ’’ az egy emberiségnek a …’’ (the one people of . . .)

 

az egy emberiség (the one people), a Teremtő által teremtett, és lakóhelyeként teremti meg az ő testüket, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által, és senki más, csak az egy emberiség (the one people) a teremtő szolgálója,  a továbbiakban ”az egy emberiség” (’’the one people’’), valamennyi, bármilyen, vagy bármelyik fenti a továbbiakban ’’Adós’’ vagy ’’További Adós”

További Biztosított Fél: az egy emberiség (the one people) teremtője, továbbiakban ’’Biztosított Fél’’, ’’További Biztosított Fél’’, ’’Tartó-Ban–Esedékes–Folyamat”, és ’’További Tartó-Ban– Esedékes – Folyamat’’, idősebb bármelyik létező Biztosított Fél számára:

Nyilvántartás (Record) Tulajdonosa: az egy emberiség (one people) teremtője

                                                              c/o az egy emberiség (one people)

                                                              a választott lakóhelyük
                                                              a szárazföldön és a tengereken van
                                                              lakóhely teremtéssel a földön és földben

 

További Adós Belépése a Kereskedelmi Nyilvántartásba (Record), beleértve bármilyen kapacitás, mint értelmezett átadási hasznosság (tility), és VALAMENNYI más ingatlan(ok), beleértve ingóságok, árúk:

Születési Anyakönyvi Kivonat (Certificate of Birth): nunc pro tunt, praeterea preterea, a test, a teremtő eredeti terve;

Lakóhely (domicil): nunc pro tunt, praeterea preterea, a testükben teremtéssel lakóhely

A test lakóhelye (domicil of the body): nunc pro tunt, praeterea preterea, a test lakóhelye választhatóan a szárazföldön és a tengeren, amelyek a teremtéssel lakóhely a földön és a földben, és bármilyen és valamennyi lakóhely, amely a teremtéssel létezhet;

Érték Eszközök (Value Assets): az egy emberiségből és által teremtett energia, függetlenül attól, hogy milyen formában van, beleértve munka és bármilyen más igénybe vehető energia, és függetlenül attól, hogy az energia hogyan van ábrázolva, nunc pro tunt, praeterea preterea;

Értéktárak (depositories): a Teremtő által teremtett test, és bármilyen és valamennyi későbbi kincstári raktár, amelyben az egy emberiség értékét tartják vagy más módon őrizetbe veszik, ami ismert és nem ismert függetlenül a lakóhelytől és joghatóságtól, beleértve Szövetségi Kormány, EEGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .), és nemzetközi ekvivalens, beleértve a központi bank központi bankjai, ’’NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA” tagjai, és azok tagjai, és azok tagjai, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, vagy az egy emberiség értékének ismert és ismeretlen őrzői, amelyek létezhetnek, bármilyen és valamennyi a továbbiakban arra utal, hogy KÖZPONTI BANKOK, (és a többiek);

Trust (Vagyonkezelő): Az egy emberiség részére tudatosan, önként, és szándékosan megőrzött az örökkévalóságban az egy emberiség törvénye, mely összhangban áll a Teremtő természetes törvényeivel, és a Te helyzeteddel, hatalmaddal, értékeddel, jogoddal, mely összhangban áll a szokás joggal, és ezt mi választottuk, az egy emberiség választotta, hogy vagy önmaga ura, vagy mások által irányított legyen, és mindezt a Teremtő adta az egy emberiségnek, és mindezt az egy emberiség nyilvános vagyonkezelésben (public trust) tartja 1776-tól kezdve; Az említett nyilvános vagyonkezelőt (public trust) első alkalommal fogadták el és hajtották végre az Amerikai Egyesült Államokban 1776. július 4-én a Függetlenségi Nyilatkozattal, mely referenciaként itt beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva; Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) és annak kedvezményezettjei számos nyilvános vagyonkezelő (public trust) lakóhelyén állnak, az egy emberiség választása szerinti olyan lakóhelyek ezek a szárazföldön és tengeren, amelyek a teremtés által lakóhely a földön és a földben. Az említett Nyilvános Vagyonkezelőnek (Public Trust) kötelessége és kötelezettsége az egy emberiség törvényeinek megtartása, megőrzése, védelme és adminisztrálása, összhangban a Teremtő természetes törvényeivel, valamint a helyzettel, hatalommal, jogokkal, értékkel, a törvény alapelvével, és az egy emberiséggel; Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) az, amelyre 1776. július 4. napjától kezdve minden lény és a világ támaszkodik. Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) a kezdetétől fogva soha nem cáfolt; A Nyilvános Vagyonkezelő (The Public Trust); az egy emberiség törvényei harmonizálnak a Teremtő nune törvényeivel, a Teremtő által megadott módon, mely szerint az egy emberiség azt választotta, hogy a saját maga ura, nunc pro tunc, praeterea preterea;

Az egy emberiség rendszerét azért hozták létre és valósították meg, hogy megőrizze, és megvédje az egy emberiség helyzetét, hatalmát, értékét, jogait, joga alapelvét, mely összhangban áll a szokásjoggal, választása szerint,  hogy vagy önmaga ura, vagy mások által irányított, mely tudatosan, önként, és akarattal megőrzött, és védett az örökkévalóságban a minden lénynek és a világnak szóló értesítéssel, először a Nemzetközi Jogszabály által végrehajtott, az Egyesült Államok módosított 1791-es alkotmánya, és az abból törvényes származott jogtudományról szóló ismeretes értesítéssel, majd 1776. július 4-től kezdődően és 1781. március 1-jén befejezett, 1791-ben ratifikált törvényekkel, melyek soha nem cáfoltak, különösen nem cáfolt az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, 4. cikk 3. szakaszának 1. záradéka, az önmaga ura, és a 4. cikk 3. szakaszának 2. záradéka, a mások által irányított; és mindez biztosított és irányított a közpolitikával, beleértve a UCC 1-103, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF. . .), . . . Állam (State of . . . ),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens; az egy emberiség rendszerei, és kétoldalú szerződésen alapuló önkéntes beruházásai létezése és működése során már kötelezővé kell tenni a feladatokat, kötelezettségeket, és a védelem szolgáltatását bármilyen, és valamennyi one people helyzetére, hatalmára, értékére, jogaira, a joga alapelvére, és a választására, beleértve bármilyen és valamennyi alkotmányt, megállapodást, szabályt és kódexet, amelyet tudatosan, önként és akarattal hozott létre, és hajt végre az egy emberiség; így tudatosan, önként, és akarattal megjelenítjük az önkéntes kétoldalú kereskedelmi szerződéseinket, a teremtéssel alsóbbrendűnek tekintve minden adományozóját, az egy emberiséget; az önkéntes kétoldalú kereskedelmi szerződéseinkkel tilos elbitorolni, megsérteni, vagy megszegni az egy emberiséget, és az egy emberiség helyzetét, hatalmát, értékét, joga elvét, és annak a választását, hogy a maga ura legyen.

MEGFELELŐEN ÚJRA KIFEJTETT, ÚJRA RATIFIKÁLT, ÚJRA KIJELENTETT, ÉS ÚJRA ÉRTESÍTETT, TÉNYLEGESEN 2010. július 05. napján, kötelezettségünk és eskünk által, amit Teremtőnk törvényei bizonyítanak, Megfelelően ratifikált, sérelem nélkül, mint ígért, védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, továbbiakban UCC 1-308: /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más;  /sk/ Caleb Paul Skinner, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más; /sk/ Hollis Randall Hiller, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más;

További Biztosított Fél a teremtő által teremtett egy emberiség; További Adós Fél, a teremtő által teremtett egy emberiség, lakóhely a teremtéssel a testükben, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által;

Az említett felek az eredeti kapacitás(ok) és helyzet(ek) megváltoztatására szolgáló automatikus irattári rendszerek miatt a fentiekben javításra kerültek, a javítás az Amerikai Egyesült Államok 1781-es szerkezete, mely eredeti nemzeti állam

-------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

-------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

---------------------------------------

--------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

--------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

 

Biztosított Fél, az egy emberiség (one people), függetlenül attól, hogy a test, mint lakóhely választottan van, minden jog fenntartásával, és sérelem nélkül, ahogy megígértük, és megőrzött a közpolitika által, beleértve a UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, mi ÚJRA KIFEJTJÜK, RATIFIKÁLJUK, NYILATKOZZUK, és ÉRTESÍTÜNK minden lényt a következőkről, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, és a nyilvántartásban a teremtés kezdetétől megfelelően tökéletesítve és rögzítve törlünk, és kijavítunk minden ezzel ellentétes feltételezést a következők szerint:

Az egy emberiség megsemmisíthetetlen jogcíméről, tulajdonjogáról szóló eredeti írásbeli NYILVÁNTARTÁS (RECORD) TULAJDONOSÁNAK megerősítését és ratifikálását, a Biztosított Felet, 1776-tól kezdődően őriz és véd az egy emberiség nyilvános vagyonkezelője (public trustja)  (The Public Trust) a kedvezményezettjeinek, az egy emberiség kiszolgálása érdekében;

Az összes alábbiakban azonosított hivatkozott dokumentum, iktatás, irat és eszköz, és az összes ezekben, és ezek alatt azonosított hivatkozott dokumentum, iktatás, irat és eszköz újra kifejtett, és referenciaként itt beépített úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, megfelelően biztosítottak, és feljegyzettek az örökkévalóan bejelentése, a 2000043135 sz. UCC Dok, 2000. május 04, elfogadás azonosító sz. 36090 módosítása által, ami a 2012. május 04-i módosítás, UCC nyilvántartási sz.  2012049126, Elfogadás azonosító sz. 1217590, amely A Nyilvános Vagyonkezelő (The Public Trust) vagyonkezelőjében tartott eredeti instrumentum, amely közzétett a világhálón a www.peoplestrust1776.org címen, hogy HIRDESSE AZ ÉRTESÍTÉST AZ EGÉSZ VILÁGNAK, HOGY TÁMASZKODJON RÁ, beleértve az időről időre összes adós bejegyzését, amely most úgy módosul, hogy KIEGÉSZÜL a következő adós, és nyilvántartás tulajdonos BELÉPÉSÉVEL a következők szerint:

További Adós: AZ EGY EMBERISÉG (THE ONE PEOPLE)

                                  A NÉP (THE PEOPLE)

                                  EMBEREK (PEOPLE)

                                ’’ EMBEREKNEK A . . . ’’ (PEOPLE OF . . . )

                                 az egy emberiség (the one people)

                              ’’ az egy emberiségnek a …’’ (the one people of . . .)

 

az egy emberiség (the one people), a Teremtő által teremtett, és lakóhelyeként teremti meg az ő testüket, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által, és senki más, csak az egy emberiség (the one people) a teremtő szolgálója,  a továbbiakban ”az egy emberiség” (’’the one people’’), valamennyi, bármilyen, vagy bármelyik fenti a továbbiakban ’’Adós’’ vagy ’’További Adós”

További Biztosított Fél: az egy emberiség (the one people) teremtője, továbbiakban ’’Biztosított Fél’’, ’’További Biztosított Fél’’, ’’Tartó-Ban–Esedékes–Folyamat”, és ’’További Tartó-Ban– Esedékes – Folyamat’’, idősebb bármelyik létező Biztosított Fél számára:

Nyilvántartás (Record) Tulajdonosa: az egy emberiség (one people) teremtője

                                                              c/o az egy emberiség (one people)

                                                              a választott lakóhelyük
                                                              a szárazföldön és a tengereken van
                                                              lakóhely teremtéssel a földön és földben

 

További Adós Belépése a Kereskedelmi Nyilvántartásba (Record), beleértve bármilyen kapacitás, mint értelmezett átadási hasznosság (tility), és VALAMENNYI más ingatlan(ok), beleértve ingóságok, árúk:

Születési Anyakönyvi Kivonat (Certificate of Birth): nunc pro tunt, praeterea preterea, a test, a teremtő eredeti terve;

Lakóhely (domicil): nunc pro tunt, praeterea preterea, a testükben teremtéssel lakóhely

A test lakóhelye (domicil of the body): nunc pro tunt, praeterea preterea, a test lakóhelye választhatóan a szárazföldön és a tengeren, amelyek a teremtéssel lakóhely a földön és a földben, és bármilyen és valamennyi lakóhely, amely a teremtéssel létezhet;

Érték Eszközök (Value Assets): az egy emberiségből és által teremtett energia, függetlenül attól, hogy milyen formában van, beleértve munka és bármilyen más igénybe vehető energia, és függetlenül attól, hogy az energia hogyan van ábrázolva, nunc pro tunt, praeterea preterea;

Értéktárak (depositories): a Teremtő által teremtett test, és bármilyen és valamennyi későbbi kincstári raktár, amelyben az egy emberiség értékét tartják vagy más módon őrizetbe veszik, ami ismert és nem ismert függetlenül a lakóhelytől és joghatóságtól, beleértve Szövetségi Kormány, EEGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .), és nemzetközi ekvivalens, beleértve a központi bank központi bankjai, ’’NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA” tagjai, és azok tagjai, és azok tagjai, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, vagy az egy emberiség értékének ismert és ismeretlen őrzői, amelyek létezhetnek, bármilyen és valamennyi a továbbiakban arra utal, hogy KÖZPONTI BANKOK, (és a többiek);

Trust (Vagyonkezelő): Az egy emberiség részére tudatosan, önként, és szándékosan megőrzött az örökkévalóságban az egy emberiség törvénye, mely összhangban áll a Teremtő természetes törvényeivel, és a Te helyzeteddel, hatalmaddal, értékeddel, jogoddal, mely összhangban áll a szokás joggal, és ezt mi választottuk, az egy emberiség választotta, hogy vagy önmaga ura, vagy mások által irányított legyen, és mindezt a Teremtő adta az egy emberiségnek, és mindezt az egy emberiség nyilvános vagyonkezelésben (public trust) tartja 1776-tól kezdve; Az említett nyilvános vagyonkezelőt (public trust) első alkalommal fogadták el és hajtották végre az Amerikai Egyesült Államokban 1776. július 4-én a Függetlenségi Nyilatkozattal, mely referenciaként itt beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva; Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) és annak kedvezményezettjei számos nyilvános vagyonkezelő (public trust) lakóhelyén állnak, az egy emberiség választása szerinti olyan lakóhelyek ezek a szárazföldön és tengeren, amelyek a teremtés által lakóhely a földön és a földben. Az említett Nyilvános Vagyonkezelőnek (Public Trust) kötelessége és kötelezettsége az egy emberiség törvényeinek megtartása, megőrzése, védelme és adminisztrálása, összhangban a Teremtő természetes törvényeivel, valamint a helyzettel, hatalommal, jogokkal, értékkel, a törvény alapelvével, és az egy emberiséggel; Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) az, amelyre 1776. július 4. napjától kezdve minden lény és a világ támaszkodik. Az említett Nyilvános Vagyonkezelő (Public Trust) a kezdetétől fogva soha nem cáfolt; A Nyilvános Vagyonkezelő (The Public Trust); az egy emberiség törvényei harmonizálnak a Teremtő nune törvényeivel, a Teremtő által megadott módon, mely szerint az egy emberiség azt választotta, hogy a saját maga ura, nunc pro tunc, praeterea preterea;

Az egy emberiség rendszerét azért hozták létre és valósították meg, hogy megőrizze, és megvédje az egy emberiség helyzetét, hatalmát, értékét, jogait, joga alapelvét, mely összhangban áll a szokásjoggal, választása szerint,  hogy vagy önmaga ura, vagy mások által irányított, mely tudatosan, önként, és akarattal megőrzött, és védett az örökkévalóságban a minden lénynek és a világnak szóló értesítéssel, először a Nemzetközi Jogszabály által végrehajtott, az Egyesült Államok módosított 1791-es alkotmánya, és az abból törvényes származott jogtudományról szóló ismeretes értesítéssel, majd 1776. július 4-től kezdődően és 1781. március 1-jén befejezett, 1791-ben ratifikált törvényekkel, melyek soha nem cáfoltak, különösen nem cáfolt az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, 4. cikk 3. szakaszának 1. záradéka, az önmaga ura, és a 4. cikk 3. szakaszának 2. záradéka, a mások által irányított; és mindez biztosított és irányított a közpolitikával, beleértve a UCC 1-103, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF. . .), . . . Állam (State of . . . ),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens; az egy emberiség rendszerei, és kétoldalú szerződésen alapuló önkéntes beruházásai létezése és működése során már kötelezővé kell tenni a feladatokat, kötelezettségeket, és a védelem szolgáltatását bármilyen, és valamennyi one people helyzetére, hatalmára, értékére, jogaira, a joga alapelvére, és a választására, beleértve bármilyen és valamennyi alkotmányt, megállapodást, szabályt és kódexet, amelyet tudatosan, önként és akarattal hozott létre, és hajt végre az egy emberiség; így tudatosan, önként, és akarattal megjelenítjük az önkéntes kétoldalú kereskedelmi szerződéseinket, a teremtéssel alsóbbrendűnek tekintve minden adományozóját, az egy emberiséget; az önkéntes kétoldalú kereskedelmi szerződéseinkkel tilos elbitorolni, megsérteni, vagy megszegni az egy emberiséget, és az egy emberiség helyzetét, hatalmát, értékét, joga elvét, és annak a választását, hogy a maga ura legyen.

MEGFELELŐEN ÚJRA KIFEJTETT, ÚJRA RATIFIKÁLT, ÚJRA KIJELENTETT, ÉS ÚJRA ÉRTESÍTETT, TÉNYLEGESEN 2010. július 05. napján, kötelezettségünk és eskünk által, amit Teremtőnk törvényei bizonyítanak, Megfelelően ratifikált, sérelem nélkül, mint ígért, védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, továbbiakban UCC 1-308: /sk/ Heather Ann Tucci-Jarraf, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más;  /sk/ Caleb Paul Skinner, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más; /sk/ Hollis Randall Hiller, az egy emberiség, a teremtő szolgálója, és nem más;

További Biztosított Fél a teremtő által teremtett egy emberiség; További Adós Fél, a teremtő által teremtett egy emberiség, lakóhely a teremtéssel a testükben, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által;

Az említett felek az eredeti kapacitás(ok) és helyzet(ek) megváltoztatására szolgáló automatikus irattári rendszerek miatt a fentiekben javításra kerültek, a javítás az Amerikai Egyesült Államok 1781-es szerkezete, mely eredeti nemzeti állam

-------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

-------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

---------------------------------------

--------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

--------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

 

.........................................................................................................................................................................

2012079322 sz. OPPT UCC Dokumentum (2012.07.25.)

8. pontjának fordítása fordítása

 

8. MÓDOSÍTÁS (biztosítékváltás) csak egy négyzetet jelöljön be

írja le a biztosítékot □ törölt vagy x hozzáadott, vagy adj teljes □ megismételt biztosíték leírás, vagy biztosíték leírás □ kijelölt

 

Az egy emberiség (one people) teremtője a biztosított fél, a szolgálói (bondservants) által, függetlenül attól, hogy a test, mint lakóhely választottan van, újra kifejtett, és belefoglalva a 2012079290 iktatási számú UCC Dokumentumba, 2012. július 25, Elfogadás azonosítója 1237660, és itt Referenciaként úgy szerepel, mint ha teljes egészében meg lenne adva, minden jog fenntartásával, és sérelem nélkül, ahogy megígértük, és megőrzött a közpolitika által, beleértve a UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, és újból MEGERŐSÍTI, RATIFIKÁLJA, KIJELENTI, ÉS ÉRTESÍT minden lényt a következőkről, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, és a nyilvántartásban a teremtés kezdetétől megfelelően tökéletesítve és rögzítve töröl, és kijavít minden ezzel ellentétes feltételezést, és ez megfelelően elküldve a www.peoplestrust1776.org weboldalon a következők szerint:

A biztosított fél értéke minden egyes ember testében letétbe helyezett a Teremtő által, és bármilyen és valamennyi későbbi átutalás a kincstári raktárakba, vagy az egy emberiség (one people) értékének bármilyen más módon történő őrzése, ami ismert vagy nem ismert függetlenül a lakóhelyétől vagy joghatóságától, beleértve bármilyen és valamennyi helyét ezeken belül, ezekből, vagy ezekkel, vagy bármilyen letétkezelő által kezelt, vagy aki letétkezelőként jár el, beleértve bármilyen és valamennyi fiókot, beleértve bármilyen és valamennyi alárendelt fiókot vagy osztályozást, vagy bármilyen más fiókot, akár az egy emberiség (one people) számára, akár egy nép számára, beleértve AZ EGY EMBERISÉG (THE ONE PEOPLE), A NÉP (THE PEOPLE), az EMBEREK (PEOPLE), és A . . . NÉPE (THE PEOPLE OF…), és az egy emberiség (one people) bármilyen és valamennyi fiókját, vagy bármely más néven lévő fiókot, amely az egy emberiség (one people) értékét tartja, beleértve VALAMENNYI azonosítójukat, társadalom biztosítási számaikat, rövidítéseiket, hasonló megjelenésű, hangzású formáikat, vagy egyéb pénzügyi és vezetői formáikat, és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, az egy emberiség (one people) kincstárában, vagy azokban, amelyek állítólag az egy emberiség (one people) kincstára, beleértve bármilyen és valamennyi szervezetet és állítólag az egy emberiség (one people), vagy az egy emberiség (one people) nevében működőket, beleértve az EGYESÜLT ÁLLAMOK KINCSTÁRA (TREASURY OF THE UNITED STATES), EGYESÜLT ÁLLAMOK KINCSTÁRA (UNITED STATES TREASURY)  . . .  KINCSTÁRA (TREASURY OF . . . ), . . . KINCSTÁR (. . . TREASURY),  . . . KÖZPONTI BANKJA (CENTRAL BANK OF . . . ), . . .  KÖZPONTI BANK (. . . CENTRAL BANK), . . . SZÖVETSÉGI TARTALÉK BANKJA (FEDERAL RESERVE BANK OF . . . ), vagy SZÖVETSÉGI TARTALÉK RENDSZER (FEDERAL RESERVE SYSTEM), és bármilyen és valamennyi Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, a lakóhely választása szerint bármilyen szárazföldön, és tengeren, amelyek a földön történő teremtés által lakóhellyel rendelkeznek, vagy a lakóhely más lehetséges helyein, beleértve az anyavállalatok, leányvállalatok, franchise-társaságok, társult vállalkozások, tagok, átruházók, utódok, vagy más partnerek és szervezeti egységeik tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, vállalkozóit vagy az azokhoz tartozó licencek, vagy azok ügynökeinek korábbi intézkedései alapján ismertet és ismeretlent, belföldit vagy külföldit, beleérve a NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA tagjait, és azok tagjait, és azok tagjait, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, a továbbiakban KÖZPONTI BANKOK, (és a többiek); Adós, mely letétkezelői szolgáltatásokat nyújtó elfogadott ajánlat a fiók tevékenységének napjától kezdve, a Biztosított Fél egy emberisége (one people) magántulajdonának és értékének biztosítása érdekében, bármilyen értékre, függetlenül attól, hogy abból származtatott, vagy átalakított, beleértve a tárgyi eszközöket, a folyó pénzeszközök értékét, amelyeket a Biztosított Fél fedezett számlára helyez;

A Biztosított Fél egy emberisége (one people) minden pénze és értéke, beleértve az ismert, vagy ismeretlen kölcsönzött, származtatott, keresett, generált vagy egyéb módon létrehozott tőkeáttételt, felhasznált vagy összegyűjtött pénzeszközöket, valamint a Biztosított Fél egy emberisége (one people) értékének és a biztonságos számlákra elhelyezett folyó pénzeszközök értékét, tükör számlákat, kereskedelmi számlákat, vagy hasonlókat, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, és beleértve bármilyen és valamennyi a számlák biztonságához felhalmozott kamat, beleértve bármilyen és valamennyi számla, amely bármelyik egy emberiség (one people) vagy a Biztosított Fél nevén van külön-külön, vagy együttesen;

Fogyasztói kötelezettségek minden személy számára, beleértve bármilyen és valamennyi az egy emberiség (one people) rendszerének önkéntes kereskedelmi kétoldalú szerződését, vagy bármely olyan személyt vagy szervezetet, aki a KÖZPONTI BANKOK-at (és a többieket) képviselve jár el, vagy azt állítja, hogy a KÖZPONTI BANKOK-at (és a többieket) képviselve jár el, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA; Valamint a KÖZPONTI BANKOK (és a többiek)  számára elfogadott bármely vagyonkezelői kötelezettség, függetlenül attól, hogy Megbízóként, Ügynökként, szerződéssel jár el, vagy egyéb módon szolgálja az érdekeltségeit a Biztosított Félnek a Biztosított Fél bármilyen és valamennyi tulajdonjoga felett, NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA; NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA az eredeti tevékenység a Bitosított Fél egy emberisége (one people) biztosított vagyonával és értékével, valamint az adós jogi kötelezettségeivel szemben, bármely és minden joghatóságban elismert;

A Bitosított Fél egy emberisége (one people) írásbeli irányelveit és rendelkezéseit, befejezik a letétkezelők, a KÖZPONTI BANKOK (és a többiek)

MEGFELELŐEN ÚJRA KIFEJTETT, RATIFIKÁLT, NYILATKOZOTT ÉS ÉRTESÍTETT, ténylegesen 2012. július 24. napján, a kötelezettségünkkel és eskünkkel, eredeti aláírásunkkal és pecsétünkkel készült tudatosan, önként, és akarattal, korlátlan felelősséggel, abszolút képességgel és felelősségvállalással, a Teremtő törvényei szerinti hamis esküre vonatkozó büntetőjogi felelősség tudatában, Megfelelően ratifikált; sérelem nélkül, mint ígért, megőrzött és védett a közpolitika által, beleértve UCC 1-308, és bármilyen és valamennyi volt Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, EGYESÜLT ÁLLAMOK, Egyesült Államok, . . . ÁLLAM (STATE OF . . . ), . . . Állam (State of . . .),  és bármilyen és valamennyi nemzetközi ekvivalens, a továbbiakban UCC 1-308.

/s/ Heather Ann Tucci-Jarraf, az egy emberiség (one people) Teremtőjének szolgálója, és nem más;  /s/ Caleb Paul Skinner, az egy emberiség (one people) Teremtőjének szolgálója, és nem más;  /s/ Hollis Randall Hiller, az egy emberiség (one people) Teremtőjének szolgálója, és nem más;  /s/ Heather Ann Tucci-Jarraf, egy emberiség (one people); /s/ Caleb Paul Skinner, egy emberiség (one people); /s/ Hollis Randall Hiller, egy emberiség (one people);

A biztosított fél az egy emberiség (one people) Teremtője; A Teremtő szolgálója a Teremtő által teremtett egy emberiség (one people), és lakóhelyeként teremti meg az ő testüket, a test lakóhelye pedig választhatóan szárazföldi és tengeri lakóhelyen van teremtés által;

Az említett Felek a fentiekben korrekciókat végeztek az eredeti kapacitás(ok)-at, és helyzet(ek)-et megváltoztató automatizált iratkezelő rendszerek miatt, az Amerikai Egyesült Államok 1781 szerkezete, az eredeti nemzeti állam, a ”. . . ÁLLAM” (STATE OF . . . ), az Unió számos állama és az összes nemzetközi ekvivalens kijavítására.

-------------------------------------

-------------------------------------------------

Adós nevek hozzáadása az indexáláshoz

-------------------------------------------------

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER [EGY MESTERSÉGES SZEMÉLY & JOGI FIKCIÓ]

CHARLES C. MILLER D/B/A CHARLES C. MILLER

UNITED STATES

’ . . . ÁLLAM’ (’STATE OF . . .’)

AZ EGY EMBERISÉG (THE ONE PEOPLE)

’EMBEREKNEK A . . . ’ (PEOPLE OF . . . )

NEMZETKÖZI FIZETÉSEK BANKJA (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS)

 

 

..................................................................................................................................................................................

 

Az esetleges fordítási hibákért felelősséget nem vállalok

 

 

Asztali nézet