UCC HATÁLYOS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYRENDELET

AHHOZ, HOGY AZ ALÁBBI OLDALAK KÖZÜL AZ ÁLTALAD KIVÁLASZTOTT OLDALON MINDEN KÉP MEGJELENJEN, DUPLÁN KATTINTS AZ OLDAL CÍMÉRE

 

MENÜ

 


 

A UCC kapcsán jelezzük: A jogismeret hiánya senkit sem mentesít a jogi következmények alól!

 

további infók:

 

http://uccnemzetkozitorvrendelet.simplesite.com/

 

 

„…MAGYARORSZÁG, beleértve bármely és valamennyi rövidítése, hasonló hangzású, megjelenésű formája, vagy más törvényes, pénzügyi vagy irányítási formája beleértve bármilyen és minden HIVATALA, beleértve bármilyen és valamennyi TISZTVISELŐJE, KÖZTISZTVISELŐJE, VÉGREHAJTÁSI RENDSZERE, SZERZŐDÉSE, ALKOTMÁNYA, TÁRSASÁGA, TÖRVÉNYE, és az ezek által és a hatókörükben létrejött bármilyen és valamennyi más szerződés és megállapodás, most semmis érvénytelen, vagy másként törölve, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan…” Ref: 201908068354208 sz. UCC Dokumentum.


"...MINDEN, ami megtestesül, az örök lényeg; Az ÖSSZES Cestui Que (Vie) Trust, és az ÖSSZES élve születési nyilvántartás, és az ÖSSZES rabszolga baba szerződés, és az ÖSSZES összes rabszolga kötvény, és az ÖSSZES tengeri zálogjog most semmis érvénytelen, vagy másként törölve, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan..." Ref: 201908068354208 sz. UCC Dokumentum.

 

"...A MAGYAR NEMZETI BANK, beleértve bármilyen és valamennyi tagjukat, azok tagjait, és azok tagjait, és bármilyen és valamennyi igazgatójukat, ügynöküket, és kedvezményezettjüket, megfelelően töröltek, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan..." Ref: 201908068354208 sz. UCC Dokumentum.

 

Az irányadó jog

az OPPT UCC Dokumentumokban meghatározott irányadó jog, a közpolitikai UCC 1-103, és az Egyetemes Törvény által védett és megőrzött

SZOKÁSJOG


ITT ÚJ KORMÁNYZÁS VAN.

MINDEN EMBER MEGTESTESÜLT ÖRÖK LÉNYEG, az ÖRÖK LÉNYEG az ABSZOLÚT FÉNY, az ABSZOLÚT SZERETET, az ABSZOLÚT IGAZSÁG,

 

MINDEN EMBER ABSZOLÚT SZABAD, ÉS ADÓSSÁGMENTES!

„…A Bőség a képzeletünk kibontakozásának sebességén nyilvánul meg, és azt CSINÁLjuk, amit elképzelünk…”

 


 

 

 

Jelen weboldalon közzétett UCC Dokumentumok dologi jogi biztosítékot tartalmaznak, és az Amerikai Egyesült Államokban (USA), New York Állam Egységes Kereskedelmi Kódex (Uniform Commercial Code - rövidítve UCC), dologi jogi biztosítéki nyilvántartásában nyilvántartottak. A UCC Dokumentumokba foglaltakat kötelezően be kell tartani mindaddig, míg jogszerű nyilvántartásba vett (UCC-ben nyilvántartott) viszont keresetet be nem nyújtanak ellene:

 

””2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról (Nmjtv.) 24. Különös szabályok 44. § (1) A nyilvántartásba vétellel létrejövő dologi jogi biztosítékra a biztosítéki nyilvántartás vezetésének helye szerinti állam joga alkalmazandó.””

 

A UCC dologi jogi biztosítéki nyilvántartására az USA minden államában a UCC szabályai vonatkoznak. Az Amerikai Egyesült Államok államaiban van némi eltérés a UCC szabályokban, de azok minket NEM érintenek, mert azok a szabályok amik mi UCC-ben nyilvántartott biztosítékainkra vonatkoznak, az USA minden Államban azonosak.

 

Az USA-ban, Washington Állam dologi jogi biztosítéki nyilvántartásában nyilvántartott az alkalmazandó 200043135 sz. UCC Dokumentum (2004. május 04.), melynek [6] Cikke alapján:

 

 „Ezáltal az Egységes Kereskedelmi Kódexet [UCC] elfogadták a „Közjog” magánhasználatú pályázataként, amely alapot, tartalmat, erőt ad, és hatást gyakorol a Szokásjog, a Saját tőke, az admiralitás / tengerészeti bírósági joghatóság, a helyszínek fiatói, és irányelvek teljes körű törvényes végrehajtására, külön-külön, és együttesen, közismert módon, mely jogszerűen elfogadott, és hatályos a Nemzetközi Jogban az Amerikai Egyesült Államok Alkotmánya által. Jelen dokumentumban kikötve, a kereskedelmi nyilvántartás (a UCC) vásárolt használatának a következőnek kell lennie, magának a dologi jogi keresetnek (action-in-rem) és formájának, az összefoglaló folyamatnak hiánytalannak kell lennie, vagy károsodott adós nélkülinek, vagy olyan jogszerű félnek kell lennie, aki követelésekkel rendelkezik és követeléseket mutat be az adós ellen, amelyek teljesítése ellen a viszont keresetet jogszerű nyilvántartásba vétellel kell benyújtani;”

 

Az ””Nmjtv. 44.§ (1) bekezdése”” alapján alkalmazandó 200043135 sz. UCC Dokumentum [6] Cikke első fordulata alapján a UCC a nemzetközi jog általánosan elismert szabálya.  

 

””1/2013. (I. 7.) AB határozat „[25] 3.2. Az Alaptörvény Q) cikk (3) bekezdése szerint Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A korábbi Alkotmány 7. § (1) bekezdésének első fordulata ezzel lényegében megegyező szabályt tartalmazott, amelynek az Alkotmánybíróság a jogértelmezésre is kiható jelentőséget tulajdonított:
[26] “A 7. § (1) bekezdés első fordulata, amely szerint a Magyar Köztársaság jogrendszere elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait, azt mondja ki, hogy ezek az általánosan elismert szabályok külön (további) transzformáció nélkül is a magyar jog részei. A transzformációt ebben az általánosságban – vagyis a szabályok felsorolása, illetve meghatározása nélkül – maga az Alkotmány hajtotta végre. Eszerint a nemzetközi jog általánosan elismert szabályai nem az Alkotmány részei, hanem vállalt kötelezettségek. Az, hogy a vállalást és a transzformációt az Alkotmány tartalmazza, nem érinti az Alkotmány, a nemzetközi jog és a belső jog hierarchiáját. [...] Az Alkotmány 7. § (1) bekezdése azt is jelenti, hogy a Magyar Köztársaság az Alkotmány rendelkezésénél fogva részt vesz a nemzetek közösségében; ez a részvétel tehát a belső jog részére alkotmányi parancs. Ebből következik, hogy az Alkotmányt és a belső jogot úgy kell értelmezni, hogy a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai valóban érvényesüljenek”. [53/1993. (X. 13.) AB határozat, ABH 1993, 323, 327.]”” 

 

Az ””Nmjtv. 44.§ (1) bekezdése”” alapján alkalmazandó 200043135 sz. UCC Dokumentum [6] Cikke első fordulata alapján a UCC a nemzetközi jog általánosan elismert szabálya, és ezért az 1/2013. (I. 7.) AB határozat alapján a külön (további) transzformáció nélkül is a magyar jog része, és a belső jogot úgy kell értelmezni, hogy a UCC szabályai valóban érvényesüljenek.

 

Az ””Nmjtv. 44.§ (1) bekezdése”” alapján alkalmazandó 200043135 sz. UCC Dokumentum [6] Cikke második fordulata alapján, UCC-ben nyilvántartott minden biztosíték egy dologi jogi kereset, amelyek teljesítése ellen a viszont keresetet jogszerű nyilvántartásba vétellel (UCC-ben nyilvántartott) kell benyújtani. Az 1/2013. (I. 7.) AB határozat alapján ennek érvényesülnie kell.

 

Mindez azt jelenti, hogy a UCC Dokumentumokba foglaltakat kötelezően be kell tartani mindaddig, míg jogszerűen nyilvántartásba vett (UCC-ben nyilvántartott) viszont keresetet be nem nyújtanak ellene.

 

Ez pl. azt jelenti, hogy egyetlen követelés sem tartozik bírósági útra addig, míg jogszerűen nyilvántartásba vett (UCC-ben nyilvántartott) viszont keresetet be nem nyújtanak a TÉNYEK NYILATKOZATA 2012127914 sz. UCC Dok. Egyetemes és Nemzetközi Törvény Rendelet ellen, mert az alapján törvényesen és legálisan NEM működik egy bíróság se.

 

Mindez azt jelenti, hogy a törvénytelenül és illegálisan működő Magyarország nevű maffia ””szabályai”” alapján is ALKALMAZNI KELL a UCC-t, és ezért érvényesíteni kell a UCC Dokumentumainkba foglalt biztosítékunkat!

 

Hogyan lehet ellenőrizni az alábbi UCC Dokumentumokat a UCC nyilvántartásában?

Menjen az alábbi weboldalra:

 

https://appext20.dos.ny.gov/pls/ucc_public/web_search.main_frame

 

Ott a bal oldali linkek közül az NYS Standard Debtor Search-re klikkeljen, így megnyílik egy oldal. Ott a pirossal írt Business name sorba be kell írni a következőt:

The One People’s Public Trust, 1776

Majd a középtájékon lévő search-ra kell kattintani, és úgy nyílik meg az az oldal ahol lehet látni a Biztosított Felek (Secured Parties) által UCC e-Nyilvántartási Rendszeren keresztül Állami Minisztériumhoz benyújtott, elfogadott és iktatott Financing Statement-eket (Finanszírozási Nyilatkozatokat), és adott eset(ek)ben Financing Statement Amendment-eket (Finanszírozási Nyilatkozat Módosításokat).

Image oszlopban a View-ra kattintva tekinthetők meg a nyilvántartott UCC Dokumentumok

 

Egyetemes, és Nemzetközi Törvény 201912228550675 sz. UCC Dok. és magyar fordítása

Bármilyen, és valamennyi immunitás, azaz mentelmi jog törölt!

Hivatkozzatok, és támaszkodjatok rá!

A következő címről letölthető:

https://www.facebook.com/groups/587257161749481/files/

 

 

 

 

 

 

Egyetemes, és Nemzetközi Törvény 201911298520686 sz. UCC Dok. és magyar fordítása, hogy hivatkozzatok, és támaszkodjatok rá! Innen képenként letölthető, vagy ha ez valakinek nehézséget okoz, a szucs1eszter@gmail címre írva kérje az UCC Dokumentumot

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Egyetemes, és Nemzetközi Törvény 201911298520662 sz. UCC Dok. és magyar fordítása, hogy hivatkozzatok, és támaszkodjatok rá! Innen képenként letölthető, vagy ha ez valakinek nehézséget okoz, a szucs1eszter@gmail címre írva kérje az UCC Dokumentumot

 

 

 

 

 

Egyetemes, és Nemzetközi Törvény 201908068354208 sz. UCC Dok. és magyar fordítása, hogy hivatkozzatok, és támaszkodjatok rá! Innen képenként letölthető, vagy ha ez valakinek nehézséget okoz, a szucs1eszter@gmail címre írva kérje az UCC Dokumentumot

 

 

 

 

 

 

magyar fordítás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY

UCC Dokumentum számok:
2012113593/2012127914/2012128324/2012128325/2013032035/201903288136531/201905158223557

*AZONNALI KIADÁSRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magyar fordítás 

 

 

 

 

 

 

 

Egyetemes, és Nemzetközi Törvény, TÉNYEK NYILATKOZATA ÉS KERESKEDELMI SZÁMLA 201903288136531 sz. UCC dokumentum (DECLARATION OF FACTS & COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 201903288136531) és magyar fordítása

 

 

 

 

 

 

 magyar fordítás

 

 
 


 

 

 

 

201903288136531 számú UCC FINANSZÍROZÁSI NYILATKOZAT (UCC FINANCING STATEMENT) és magyar fordítása

 

 

 

 

magyar fordítás 
 

Asztali nézet