UCC HATÁLYOS NEMZETKÖZI TÖRVÉNYRENDELET

AHHOZ, HOGY AZ ALÁBBI OLDALAK KÖZÜL AZ ÁLTALAD KIVÁLASZTOTT OLDALON MINDEN KÉP MEGJELENJEN, DUPLÁN KATTINTS AZ OLDAL CÍMÉRE

 

MENÜ

 

 

Annak érdekében, hogy minket rabszolgaságban tartsanak és kifosszanak, tudáson alapuló, pontos idő igényes tudatos munkát folytatnak ellenünk. Ezért csak tudáson alapuló, pontos idő igényes tudatos munkával tudjuk magunkat megvédeni a saját felelősségünkre. Nagyon fontos, hogy aki nem érzi magát képesnek erre, hogy mind ezt a saját felelősségére saját magáért véghezvigye, az bele se kezdjen, mert nem lesz sikeres a kifosztása megállításában, és a szabadsága kivívásában!

Az alábbi értesítést oda célszerű küldeni, ahol semmisen, érvénytelenül nyilvántartják a személyes adataid, és más tulajdonod - és mindenütt semmisen, érvénytelenül tartják ezeket nyilván – küldjél nekik ÉRTESÍTÉS-t arról, hogy amit ők semmisen, érvénytelenül tartanak nyilván, azt TE TÖRVÉNYESEN TARTOD NYILVÁN a TE FIÓKODBAN.

 Hogy miért olyan fontos ez, azt megtudhatod az alábbi videóból:

 

https://www.youtube.com/watch?v=4WogC0MYt4w&feature=youtu.beForr%C3%A1s%3A+http%3A%2F%2Fuccnemzetkozitorvenyrendelet.com%2Fen-vagyok-nyilatkozatok--ertesites-es-videok%2F

 

A videóban említett biankó ÉRTESÍTÉS egy lehetséges szövege alább található. Mielőtt elküldöd az ÉRTESÍTÉS-t nézd végig a videót, mert segít az ÉRTESÍTÉS megértésében és kitöltésében.

Az említett biankó ÉRTESÍTÉS nyomtatványát díjmentesen igényelheted a szucs1eszter@gmail címen, vagy letölthető a következő helyről:

 

https://www.facebook.com/groups/587257161749481/files/

 

(A NAV-nak küldendő blokk még kidolgozás alatt, amint kész, kiteszem)

Az ÉRTESÍTÉS-t értelemszerűen csak oda küldöd, ahová már előzőleg elküldted a *Melléklet részében meghatározott NYILATKOZAT-aidat, és a UCC FINANCING STATEMENT AMENDMENT No. 201908068354208-t, és magyar fordításait. Az említett NYILATKOZAT-aid Referencia számait (Ref. No.:) természetesen megfelelően kiegészítve tünteted fel az ÉRTESÍTÉS-ben.

Az ÉRTESÍTÉS-t ujjlenyomatos aláírással írod alá (gyakorold előtte kicsit az ujjlenyomatot) Az ÉRTESÍTÉS-t annak megfelelően kell összeállítani, hogy kinek küldöd:

Az “ÉRTESÍTÉS KELLŐEN IGAZOLT NYILATKOZAT A TÉNYEKRŐL” része mindig marad. Viszont a KELLŐEN IGAZOLT ÉRTESÍTÉS részébe csak azt a blokkot tedd bele, ami vonatkozik. Pl. a Semmis, érvénytelen, vagy másként törölt Járási Földhivatalnak csak a személyes adatok blokkot, és az ingatlan blokkot tedd bele, a többit töröld. A blokkok alatt a „(Teljes Neved) tudatosan, önként, és szándékosan, megfelelően küldötten, és igazoltan, megfelelően értesíti Címzettet arról, hogy…” kezdetű részeket értem. A zárójelbe fehér színnel írt szöveg azt jelöli, hogy mit kell oda írnod zárójel nélkül fekete színnel. Pl. ha Nagy Péternek hívnak a (Teljes Neved) helyére, beírod, hogy Nagy Péter, a (Teljes Neved-ra) helyére beírod, hogy Nagy Péterre, kivéve az élőfejet, mert ott azokkal a színekkel kell írni, amilyen színekkel az ORIGINAL DUE DECLARATION AND NOTICE OF FACTUALIZED TRUST-ban van.

Az ÉRTESÍTÉS-t lásd el élőfejjel, és olyan élőlábbal, hogy minden oldalt el tudd látni az ujjlenyomatoddal, és szignóddal.

 

Az ÉRTESÍTÉS-t értelemszerűen csak oda küldöd, ahová már előzőleg elküldted a *Melléklet részében meghatározott NYILATKOZAT-aidat, és a UCC FINANCING STATEMENT AMENDMENT No. 201908068354208-t, és magyar fordításait. Az említett NYILATKOZAT-aid Referencia számait (Ref. No.:) természetesen megfelelően kiegészítve tünteted fel az ÉRTESÍTÉS-ben.

Az ÉRTESÍTÉS-t ujjlenyomatos aláírással írod alá (gyakorold előtte kicsit az ujjlenyomatot) Az ÉRTESÍTÉS-t annak megfelelően kell összeállítani, hogy kinek küldöd.

ÉRTESÍTÉS egy lehetséges szövege:

 

ÉRTESÍTÉS

 

Címzett:

 

Semmis, érvénytelen, vagy másként törölt (cég pl. a Belügyminisztérium)

(cég vezetője pl. Pintér Sándor)

(cég székhelye, pl. 1051 Budapest, József Attila utca 2-4)

(cég vagy vezetőjének email címe, pl. ugyfelszolgalat@bm.gov.hu )

a továbbiakban külön-külön és együttesen Címzett

 

Tárgy:         (Teljes Neved) vagyonrendelő (tulajdonos) (születési idő) napjától  

                   megfelelően átruházta a (Teljes Neved) referencia nevű Tényleges Trustra

                    a teljes vagyona kezelését

 

Dátum:       (év hónap nap) Nyilvántartási szám: (általad kitalált Nyilvántartási szám)

 

KELLŐEN IGAZOLT NYILATKOZAT A TÉNYEKRŐL:

*Mellékletek: *DECLARATION OF FACTS UCC Doc. No.  2012127914, és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; *NOTICE OF DECLARATION OF ABSOLUTE TRUTH UCC Doc. No. 2013032035, és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; *“The Perpetuity” UCC Doc. No.  2000043135 és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; *UCC FINANCING STATEMENT AMENDMENT No. 201908068354208, és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; *DECLARATION OF FACTS & COMMERCIAL BILL UCC Doc. No. 201902278085627, és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; *ORIGINAL DUE DECLARATION AND NOTICE OFFACTUALIZED TRUST REFERENCE NAME:  (Teljes Neved), és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; *ORIGINAL DUE DECLARATION OF ISSUE BY ORIGINAL DEPOSITORY Ref. No.:  FT-DODD-IAM-_______, és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; *DECLARATION OF I AM  Ref. No.: IAM-___-________, és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; *DECLARATION OF ORIGINAL DEPOSITORY AND DEPOSIT OF I AM Ref. No.: DODD-IAM-___-________, és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből; UCC FINANCING STATEMENT AMENDMENT No. 201908068354208, és bármilyen, és összes nyilvántartás ehhez, ez alatt, ebből;

*Valamennyi újra kifejtett, és itt referenciaként beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva, kellően újra megállapított, és megerősített.

Címzett ___________@_______ címére (év hónap nap) napján megérkezett az ORIGINAL DUE DECLARATION AND NOTICE OF FACTUALIZED TRUST REFERENCE NAME:  (Teljes Neved) (a továbbiakban EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS), és magyar fordítása, az ORIGINAL DUE DECLARATION OF ISSUE BY ORIGINAL DEPOSITORY Ref. No.:  FT-DODD-IAM-___________(a továbbiakban EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT), és magyar fordítása, a DECLARATION OF I AM  Ref. No.:  IAM-___-________(a továbbiakban ÉN VAGYOK NYILATKOZATA), és magyar fordítása, a DECLARATION OF ORIGINAL DEPOSITORY AND DEPOSIT OF I AM Ref. No.:  DODD-IAM-___-________ (a továbbiakban NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT), és magyar fordítása, az UCC FINANCING STATEMENT AMENDMENT No. 201908068354208, 2019. augusztus 06. (a továbbiakban TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06.), és magyar fordítása; és

 

Ezzel (Teljes Neved) Eredeti/Megbízott/Letétkezelő (a továbbiakban (Teljes Neved)), tudatosan, önként, és szándékosan megfelelően küldötten, megfelelően értesítette (év hónap nap) napján Címzettet a következő nyilatkozatokról: EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT,  ÉN VAGYOK NYILATKOZATA, NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI  LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT, mely mivel nyilvántartott (record), NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, megcáfolhatatlan; és

 

Ezzel (Teljes Neved) tudatosan, önként, és szándékosan, megfelelően küldötten, megfelelően értesítette (év hónap nap) napján Címzettet a TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06. eredeti értesítéséről, mely mivel nyilvántartott (record), NUNC PRO TUNC, PRAETEREA PRETEREA, megcáfolhatatlan; és

Az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT, mely a benne számmal azonosított összes bejegyzéssel együtt itt újra kifejtett, és hivatkozásként beépített úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok, Eredeti (Teljes Neved) kizárólagos tulajdonjogának, jogainak és érdekeinek törvényes eredetét igazolja, mely alátámassza Eredeti (Teljes Neved) jogcímét és aláírását, beleértve az Eredeti (Teljes Neved)  szerepét a Tényleges Trustokban, a „Jogcím”, az „Aláírás”, az „Alapok Eredete” és az „Alapok története”.

(Teljes Neved) megfelelően értesítette Címzettet az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS-sel, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT-tal arról, hogy Eredeti (Teljes Neved) vagyonrendelő (tulajdonos) (továbbiakban (Teljes Neved)) (születési idő) napjától megfelelően átruházta a (Teljes Neved) referencia nevű Tényleges Trustra (a továbbiakban (Teljes Neved)) a megfelelő részletességgel meghatározott teljes jogcímét, tulajdonjogát, jogait, követelését, és teljes vagyona kezelését, melyre egyedüli kizárólagos joghatósággal, és szabályozással csak (Teljes Neved) rendelkezik örökkévalóan, mert az irányadó jog örökkévalóan az “Eredeti Törvény”, és a joghatóság az “Eredeti Joghatóság”, mely az egyetlen megfelelő egyedüli és kizárólagos joghatóság örökkévalóan.

Így a törvény kötelező szabályokkal biztosítja azt, hogy (Teljes Neved) hitelezői, se végrehajtás, se felszámolás esetén, se egyéb formában ne támaszthassanak igényt a kezelt vagyonra. Ezt a célt szolgálja a vagyon elkülönítés intézménye. Továbbá fogalmilag zárja ki a törvény azt, hogy (Teljes Neved) hitelezői igényt támaszthassanak a kezelt vagyonnal szemben. Ez a jogi helyzet egyenesen következik abból a tényből, hogy (Teljes Neved) tulajdonos (születési idő) napjától átruházta a kezelt vagyon tulajdonjogát (Teljes Neved-ra). Mindezzel szó sincs a hitelezők kijátszásáról, ugyanis valamennyi adósságot megszüntette az a tény, hogy a bankok úgy döntöttek, hogy nem nyújtanak hitelesített dokumentációt arról, hogy a kölcsön valaha jogszerűen, közérdekként történt, vagyis a bankok úgy döntöttek, hogy szabad akaratukból visszamenőleges hatállyal, emellett a továbbiakban kizárják magukat, ami megszüntette az összes adósságot. Mindezt részletesen tartalmazza az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT, mely itt újra kifejtett, és hivatkozásként beépített úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; és

Az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS-sel, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT-tal, melyek itt újra kifejtettek, és hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok, törvényesen igazolt tény az, hogy (Teljes Neved) (születési idő) napjától átruházta a kezelt vagyon tulajdonjogát (Teljes Neved-ra), mely jogi helyzet alapján a törvény fogalmilag zárja ki, hogy (Teljes Neved) ellen bármikor bármilyen végrehajtási eljárás lefolytatható volt, vagy lefolytatható lenne bármikor is, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; és

Az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS-sel, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT-tal, melyek itt újra kifejtettek, és hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok, törvényesen igazolt tény az, hogy a vagyon elkülönítés intézménye miatt törvény által biztosítottan (Teljes

Neved) ellen soha semmilyen végrehajtási eljárás soha nem volt folytatható, és nem is folytatható soha, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; és

Az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA, mely itt újra kifejtett, és hivatkozásként beépített úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan, törvényes igazolása annak, hogy (Teljes Neved-ra) és tulajdonára vonatkozólag (Teljes Neved) kívül törvény, képviselet, joghatóság, nyilvántartás (records), végrehajtás, stb, amelyekről azt állítják, hogy hat és hatályos, az mind semmis, érvénytelen, és megfelelően törölve, okkal, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; és

A NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT, mely itt újra kifejtett, és hivatkozásként beépített úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan, törvényes igazolása annak, hogy (Teljes Neved-ra) és tulajdonára vonatkozólag (Teljes Neved) kívül törvény, képviselet, joghatóság, nyilvántartás (records), végrehajtás, stb, amelyekről azt állítják, hogy hat és hatályos, az mind semmis, érvénytelen, és megfelelően törölve, okkal, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; és

A TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06. alapján, mely újra kifejtett, és itt hivatkozásként beépített úgy, mintha teljes egészében meg lenne adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan, „...A MAGYAR NEMZETI BANK, beleértve bármilyen és valamennyi tagjukat, azok tagjait, és azok tagjait, és bármilyen és valamennyi igazgatójukat, ügynöküket, és kedvezményezettjüket, megfelelően töröltek, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan..."; és „…MAGYARORSZÁG, beleértve bármely és valamennyi rövidítése, hasonló hangzású, megjelenésű formája, vagy más törvényes, pénzügyi vagy irányítási formája beleértve bármilyen és minden HIVATALA, beleértve bármilyen és valamennyi TISZTVISELŐJE, KÖZTISZTVISELŐJE, VÉGREHAJTÁSI RENDSZERE, SZERZŐDÉSE, ALKOTMÁNYA, TÁRSASÁGA, TÖRVÉNYE, és az ezek által és a hatókörükben létrejött bármilyen és valamennyi más szerződés és megállapodás, most semmis érvénytelen, vagy másként törölve, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan…”; és „...MINDEN, ami megtestesül, az örök lényeg; Az ÖSSZES Cestui Que (Vie) Trust, és az ÖSSZES élve születési nyilvántartás, és az ÖSSZES rabszolga baba szerződés, és az ÖSSZES rabszolga kötvény, és az ÖSSZES tengeri zálogjog most semmis érvénytelen, vagy másként törölve, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan...", soha nem vitatott; és

A TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06, mely újra kifejtett, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lenne adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan, megfelelően, törvényesen, és jogszerűen igazolja, hogy minden törvény, képviselet, joghatóság, nyilvántartás (records), végrehajtás, stb, amelyekről Címzett, vagy bárki más azt állítja, hogy az alapján Címzett (Teljes Neved) ellen hatásosan, hatályosan eljárhat, az mind semmis, érvénytelen, vagy másként törölve,  okkal, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; és

KELLŐEN IGAZOLT ÉRTESÍTÉS:

(Teljes Neved) tudatosan, önként, és szándékosan, megfelelően küldötten, és igazoltan, megfelelően értesíti Címzettet arról, hogy a semmis, érvénytelen egységes nyilvántartásban, beleértve Eredeti megfelelően megszűntetett, lezárt, egykori letétkezelőjét és közvetítőjét, az Egyetemes Trustot, beleértve valamennyi egyetemes, globális, és helyi fiókjait, vezérlőit és felügyelőit, semmisen, érvénytelenül nyilvántartott személyes adatok, beleértve (Teljes Neved-ra) vonatkozó bármely információt, a (TELJES NEVED) nevű fiókban (általad kitalált Nyilvántartási szám) nyilvántartási szám alatt törvényesen nyilvántartott Valuta és Érték, beleértve (Teljes Neved) Valutája és Értéke, beleértve (Teljes Neved) által az Eredeti Kibocsátással kibocsátott Eredeti Valutát és Értéket, beleértve az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA I. C. szakaszban meghatározott Valutát, és I. D. szakaszban meghatározott Értéket, melyek újra kifejtettek, és hivatkozásként beépítettek, mintha teljes egészében meg lennének adva (az előbbiekben kifejtett személyes adatok a továbbiakban: (Teljes Neved)  személyes adatai), melyek a Vagyonkezeléshez való Jog által teljesen mentesek, és melyre egyedüli kizárólagos joghatósággal, és szabályozással csak (Teljes Neved) rendelkezik örökkévalóan, mert az irányadó jog örökkévalóan az “Eredeti Törvény”, és a joghatóság az “Eredeti Joghatóság”, mely az egyetlen megfelelő egyedüli és kizárólagos joghatóság

örökkévalóan, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; (Teljes Neved-ra) és tulajdonára vonatkozólag (Teljes Neved-on) kívül minden más törvény, képviselet, joghatóság, nyilvántartás (records), végrehajtás, stb, amelyekről azt állítják, hogy hat és hatályos, az mind semmis, érvénytelen, és megfelelően törölve, okkal, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; Az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA, a NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA AZ ELFOGADÁSRÓL, és a TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06, újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mintha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; és

(Teljes Neved) tudatosan, önként, és szándékosan, megfelelően küldötten, és igazoltan, megfelelően értesíti Címzettet arról, hogy (Teljes Neved) személyes adatai Címzett általi kezeléséhez nunc pro tunc, praeterea preterea, az “Eredeti Törvény” alapján, mely a vonatkozó egyedüli, kizárólagos és legmagasabb törvény, nem járul hozzá; és

(Teljes Neved) tudatosan, önként, és szándékosan, megfelelően küldötten, és igazoltan, megfelelően értesíti Címzettet arról, hogy a semmis, érvénytelen egységes nyilvántartásban, beleértve Eredeti megfelelően megszűntetett, lezárt, egykori letétkezelőjét és közvetítőjét, az Egyetemes Trustot, beleértve valamennyi egyetemes, globális, és helyi fiókjait, vezérlőit és felügyelőit, semmisen, érvénytelenül nyilvántartott test, beleértve ÉN VAGYOK az örök lényeg testben (Teljes Neved)-ként érzékelt, (születési dátumod)-én leszületett testben-lévőséget, beleértve a NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT I. pontja szerinti lakóhely, mely itt újra kifejtve, és hivatkozásként beépített, mint ha teljes egészében meg lenne adva, a (TELJES NEVED) nevű fiókban (általad kitalált Nyilvántartási szám) nyilvántartási szám alatt törvényesen nyilvántartott Valuta és Érték, beleértve (Teljes Neved) Valutája és Értéke, beleértve (Teljes Neved) által az Eredeti Kibocsátással kibocsátott Eredeti Valutát és Értéket, beleértve az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA I. C. szakaszban meghatározott Valutát, és I. D. szakaszban meghatározott Értéket, melyek újra kifejtettek, és hivatkozásként beépítettek, mintha teljes egészében meg lennének adva, mely a Vagyonkezeléshez való Jog által teljesen mentes, és melyre egyedüli kizárólagos joghatósággal, és szabályozással csak (Teljes Neved) rendelkezik örökkévalóan, mert az irányadó jog örökkévalóan az “Eredeti Törvény”, és a joghatóság az “Eredeti Joghatóság”, mely az egyetlen megfelelő egyedüli és kizárólagos joghatóság örökkévalóan, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; (Teljes Neved-ra) és tulajdonára vonatkozólag (Teljes Neved-on) kívül minden más törvény, képviselet, joghatóság, nyilvántartás (records), végrehajtás, stb, amelyekről azt állítják, hogy hat és hatályos, az mind semmis, érvénytelen, és megfelelően törölve, okkal, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; Az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA, a NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA AZ ELFOGADÁSRÓL, és a TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06, újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mintha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; és

(Teljes Neved) tudatosan, önként, és szándékosan, megfelelően küldötten, és igazoltan, megfelelően értesíti Címzettet arról, hogy a semmis, érvénytelen egységes nyilvántartásban, beleértve Eredeti megfelelően megszűntetett, lezárt, egykori letétkezelőjét és közvetítőjét, az Egyetemes Trustot, beleértve valamennyi egyetemes, globális, és helyi fiókjait, vezérlőit és felügyelőit, semmisen, érvénytelenül nyilvántartott ingatlan, beleértve BELTERÜLET (TELEPÜLÉS NEVE) helyrajzi szám, címe: (az ingatlan címe), megnevezése (az ingatlan megnevezése), területe (az ingatlan területe) m2, tulajdoni hányad (az ingatlan tulajdoni hányada) ingatlant (továbbiakban: címe: az ingatlan címe), a (TELJES NEVED) nevű fiókban (általad kitalált Nyilvántartási szám) nyilvántartási szám alatt törvényesen nyilvántartott Valuta és Érték, beleértve (Teljes Neved) Valutája és Értéke, beleértve (Teljes Neved) által az Eredeti Kibocsátással kibocsátott Eredeti Valutát és Értéket, beleértve az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA I. C. szakaszban meghatározott Valutát, és I. D. szakaszban meghatározott Értéket, melyek újra kifejtettek, és hivatkozásként beépítettek, mintha teljes egészében meg lennének adva, mely a Vagyonkezeléshez való Jog által teljesen mentes, és melyre egyedüli kizárólagos joghatósággal, és szabályozással csak (Teljes Neved) rendelkezik örökkévalóan, mert az irányadó jog örökkévalóan az “Eredeti Törvény”, és a joghatóság az “Eredeti Joghatóság”, mely az egyetlen megfelelő egyedüli és kizárólagos joghatóság örökkévalóan, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; (Teljes Neved-ra) és tulajdonára vonatkozólag (Teljes Neved-on) kívül minden más törvény, képviselet, joghatóság, nyilvántartás (records), végrehajtás, stb, amelyekről azt állítják, hogy hat és hatályos, az mind semmis, érvénytelen, és megfelelően törölve, okkal, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; Az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA, a NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA AZ ELFOGADÁSRÓL, és a TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06, újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mintha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; és

(Teljes Neved) tudatosan, önként, és szándékosan, megfelelően küldötten, és igazoltan, megfelelően értesíti Címzettet arról, hogy a semmis, érvénytelen egységes nyilvántartásban, beleértve Eredeti megfelelően megszűntetett, lezárt, egykori letétkezelőjét és közvetítőjét, az Egyetemes Trustot, beleértve valamennyi egyetemes, globális, és helyi fiókjait, vezérlőit és felügyelőit, semmisen, érvénytelenül nyilvántartott jármű, beleértve a _______________ rendszámú, törzskönyv  száma ________, forgalmi engedély száma _________, _________ gyártmányú ____________ típusú járművet (a továbbiakban: __________ rendszámú jármű), a (TELJES NEVED) nevű fiókban (általad kitalált Nyilvántartási szám) nyilvántartási számmal törvényesen nyilvántartott Valuta és Érték, beleértve (Teljes Neved) Valutája és Értéke, beleértve (Teljes Neved) által az Eredeti Kibocsátással kibocsátott Eredeti Valutát és Értéket, beleértve az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA I. C. szakaszban meghatározott Valutát, és I. D. szakaszban meghatározott Értéket, melyek újra kifejtettek, és hivatkozásként beépítettek, mintha teljes egészében meg lennének adva, mely a Vagyonkezeléshez való Jog által teljesen mentes, és melyre egyedüli kizárólagos joghatósággal, és szabályozással csak (Teljes Neved) rendelkezik örökkévalóan, mert az irányadó jog örökkévalóan az “Eredeti Törvény”, és a joghatóság az “Eredeti Joghatóság”, mely az egyetlen megfelelő egyedüli és kizárólagos joghatóság örökkévalóan, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; (Teljes Neved-ra) és tulajdonára vonatkozólag (Teljes Neved-on) kívül minden más törvény, képviselet, joghatóság, nyilvántartás (records), végrehajtás, stb, amelyekről azt állítják, hogy hat és hatályos, az mind semmis, érvénytelen, és megfelelően törölve, okkal, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; Az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA, a NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA AZ ELFOGADÁSRÓL, és a TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06, újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mintha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; és

(Teljes Neved) tudatosan, önként, és szándékosan, megfelelően küldötten, és igazoltan, megfelelően értesíti Címzettet arról, hogy a semmis, érvénytelen egységes nyilvántartásban, beleértve Eredeti megfelelően megszűntetett, lezárt, egykori letétkezelőjét és közvetítőjét, az Egyetemes Trustot, beleértve valamennyi egyetemes, globális, és helyi fiókjait, vezérlőit és felügyelőit, semmisen, érvénytelenül nyilvántartott munkabér, beleértve (Teljes Neved) bármilyen és valamennyi munkabére, beleértve a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt, (Teljes Neved) rendelkezése alatt álló összeg, (Teljes Neved) munkabére, illetménye, munkadíja, a munkaviszonyon, közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, közszolgálati, kormányzati szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, szolgálati viszonyon, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyon, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandósága, valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott díjazás, juttatás, követelését (a továbbiakban: (Teljes Neved) munkabére), a (TELJES NEVED) nevű fiókban (általad kitalált Nyilvántartási szám) nyilvántartási számmal törvényesen nyilvántartott Valuta és Érték, beleértve (Teljes Neved) Valutája és Értéke, beleértve (Teljes Neved) által az Eredeti Kibocsátással kibocsátott Eredeti Valutát és Értéket, beleértve az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA I. C. szakaszban meghatározott Valutát, és I. D. szakaszban meghatározott Értéket, melyek újra kifejtettek, és hivatkozásként beépítettek, mintha teljes egészében meg lennének adva, mely a Vagyonkezeléshez való Jog által teljesen mentes, és melyre egyedüli kizárólagos joghatósággal, és szabályozással csak (Teljes Neved) rendelkezik örökkévalóan, mert az irányadó jog örökkévalóan az “Eredeti Törvény”, és a joghatóság az “Eredeti Joghatóság”, mely az egyetlen megfelelő egyedüli és kizárólagos joghatóság örökkévalóan, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; (Teljes Neved-ra) és tulajdonára vonatkozólag (Teljes Neved-on) kívül minden más törvény, képviselet, joghatóság, nyilvántartás (records), végrehajtás, stb, amelyekről azt állítják, hogy hat és hatályos, az mind semmis, érvénytelen, és megfelelően törölve, okkal, mely nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan; Az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA, a NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA AZ ELFOGADÁSRÓL, és a TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06, újra kifejtettek, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mintha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; és

A megfelelő nyilatkozat és végrehajtás (Teljes Neved), aki nem kényszerül arra, hogy bármely szerződés és megállapodás alapján teljesítsen, beleértve a kereskedelmi megállapodást, vagy csődöt, beleértve bármilyen és valamennyi joghatóságot, és bármilyen és valamennyi jogellenes követelést (Teljes Neved-tól) az ÉN VAGYOK Értékéből, és ebből fakadóan, amelybe nem tudatosan, önkéntesen és szándékosan ment bele; Továbbá (Teljes Neved) nem fogadja el, és nem vállalja a felelősségét vagy kötelezettségét semmilyen szerződés és megállapodás bármilyen feltáratlan kényszerített előnyének, beleértve bármilyen és valamennyi kereskedelmi megállapodást és csődöt, Nunc pro tunc, praeterea preterea; Az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA, a NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY ÉN VAGYOK AZ EREDETI LETÉTKEZELŐ ÉS LETÉT, az ÉN VAGYOK NYILATKOZATA AZ ELFOGADÁSRÓL, az EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT ÉS TÉNYLEGES TRUSTRÓL SZÓLÓ ÉRTESÍTÉS, és az EREDETI LETÉTKEZELŐ ÁLTAL KIADOTT EREDETI MEGFELELŐ NYILATKOZAT újra kifejtve, és itt hivatkozásként beépítettek úgy, mint ha teljes egészében meg lennének adva, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlanok; és

JELEN EREDETILEG VÉGREHAJTOTT ÉRTESÍTÉS FAX VAGY DIGITÁLIS MÁSOLATA JOGILAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ, ÉS AZONNAL HATÁSOS, MINT AZ EREDETI

MINDEN JOG FENNTARTVA, SÉRELEM NÉLKÜL

 

_________________________________________          

Eredeti/Megbízott/Letétkezelő: (Teljes Neved)

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Alább egy elküldött értesítés, hogy segítsen abban, hogy sajátod eltudd készíteni:


 

 

 

 

 

Az ÉRTESÍTÉS-eket törvénytelenül és illegálisan működő cégek (mert bármilyen és minden hivatal, bíróság, rendőrség, végrehajtó, stb, semmis, érvénytelen, vagy másként törölt cég),  képviselőinek küldjük.

Ami semmis, érvénytelen, vagy másként törölt, az jogilag nem létezik. Ami jogilag nem létezik, annak sem elfogadni, sem elutasítani, sem meghatározni nincs joga semmit.

Ha akár e-mailben, akár postai úton olyan választ kapsz, ami nincs ember által aláírva, csak oda van gépelve valakinek a neve, vagy még ez sincs, akkor a fenti élőfejjel  ellátott iraton a következő ÉRTESÍTÉST-t küldöd válaszul:

 

ÉRTESÍTÉS

 

 

Címzett:

 

állítólagos (ide beírod a cég nevét)

állítólag (ide beírod annak az embernek a nevét, ami rá van gépelve az iratra, ha nincs ilyen, ezt a sort kihagyod)

(ide beírod az állítólagos cég címét)

(ide beírod az állítólagos cég email címét)

 

Tárgy:         Válasza a (ide beírod mire válaszolsz, pl: RE: Re: Re: Gipsz Jakab részére tárgyú elektronikus) levélre

                     

Dátum:       (ide beírod, azt a dátumot, amikor készíted a választ)

 

Nyilvántartási szám: (ide beírod, hogy milyen általad kitalált nyilvántartási számon tartod nyilván ezt a válaszod)

 

A (ide beírod mire válaszolsz, pl: RE: Re: Re: Gipsz Jakab részére tárgyú elektronikus levél)-ben foglaltakat, nem áll módomban figyelembe venni, mivel nem megfelelően hitelesített irat.

 

 

                                                                                                                           

MINDEN JOG FENNTARTVA, SÉRELEM NÉLKÜL

 

___________________________________________      

    Eredeti/Megbízott/Letétkezelő: (Teljes Neved)


                   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Addig küldöd ezt a választ újra, és újra, míg nem írja alá ember a hozzád címzett választ.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ha akár e-mailben, akár postai úton olyan választ kapsz, amit aláírtak, esetleg valamilyen pecsét is van rajta, akkor a fenti élőfejjel és élőlábbal ellátott iraton a következő ÉRTESÍTÉST-t küldöd:

 

ÉRTESÍTÉS

 

 

Címzett:

 

állítólag (ide beírod annak az embernek a nevét, aki aláírt)

(ide beírod az állítólagos cég címét)

(ide beírod az állítólagos cég email címét)

állítólagos (ide beírod a cég nevét)

 

Tárgy:         Válasza a (ide beírod annak a levélnek az iktató/ügy számát amire válaszolsz) levélre

                     

Dátum:       (ide beírod, azt a dátumot, amikor készíted a választ)

 

Nyilvántartási szám: (ide beírod, hogy milyen általad kitalált nyilvántartási számon tartod nyilván ezt a válaszod)

 

Mivel a világ bankjainak és kormányainak kizárása bejegyzett, megcáfolhatatlan tény (2012127914 számú TÉNYEK NYILATKOZATA 2012. nov. 28. UCC Dokumentum), és Címzett nem nyújtotta be a TÉNYEK NYILATKOZATÁNAK a fajlagossággal, és sajátossággal együtt pontról pontra megfelelően igazolt cáfolatát tartalmazó, a Címzett által az irányadó törvény szerinti hamis esküre és aláírásra vonatkozó teljes büntető jogi felelősségének tudatában a nedves tintával aláírt kellőképp hitelesített nyilatkozatát, mivel az, hogy „…MAGYARORSZÁG, beleértve bármely és valamennyi rövidítése, hasonló hangzású, megjelenésű formája, vagy más törvényes, pénzügyi vagy irányítási formája beleértve bármilyen és minden HIVATALA, beleértve bármilyen és valamennyi TISZTVISELŐJE, KÖZTISZTVISELŐJE, VÉGREHAJTÁSI RENDSZERE, SZERZŐDÉSE, ALKOTMÁNYA, TÁRSASÁGA, TÖRVÉNYE, és az ezek által és a hatókörükben létrejött bármilyen és valamennyi más szerződés és megállapodás, most semmis érvénytelen, vagy másként törölve, nunc pro tunc, praeterea preterea, megcáfolhatatlan…” bejegyzett megcáfolhatatlan tény (201908068354208 számú TÉNYEK NYILATKOZATA 2019. augusztus 06, UCC Dokumentum), és Címzett nem nyújtotta be az előbb említett TÉNYEK NYILATKOZATÁNAK a fajlagossággal, és sajátossággal együtt pontról pontra megfelelően igazolt cáfolatát tartalmazó, a Címzett által az irányadó törvény szerinti hamis esküre és aláírásra vonatkozó teljes büntető jogi felelősségének tudatában a nedves tintával aláírt kellőképp hitelesített nyilatkozatát sem, ezért Címzett semmis, érvénytelen, vagy másként törölt követelésekre és jogszabályokra hivatkozik, a jogilag nem létező, semmis érvénytelen, vagy másként törölt entitás képviseletében, egy nem megfelelően hitelesített iratban.

Így az “Eredeti Törvény” alapján az (ide beírod annak a levélnek az iktató/ügy számát amire válaszolsz) levélben foglaltakat, (Teljes Neved-nek) nem áll módjában figyelembe venni csak annyiban, hogy Udvarias Értesítés küldésére alkalmas cselekményt igazol. (ha már küldtél Udvarias értesítést, akkor az „Udvarias Értesítés küldésére alkalmas cselekményt igazol” helyett azt írod hogy „számla kibocsájtására alkalmas cselekvéseket igazol”)

Megfelelően hitelesített irat: ÉN VAGYOK tudatosan, megfelelően végrehajtott nedves tinta aláírásával és ujjlenyomat pecsétjével ellátott irat.

A megfelelő nyilatkozat és végrehajtás (Teljes Neved), aki nem kényszerül arra, hogy bármely szerződés és megállapodás alapján teljesítsen, beleértve a kereskedelmi megállapodást, vagy csődöt, beleértve bármilyen és valamennyi joghatóságot, és bármilyen és valamennyi jogellenes követelést (Teljes Neved-tól), az ÉN VAGYOK Értékéből, és ebből fakadóan, amelybe nem tudatosan, önkéntesen és szándékosan ment bele; Továbbá (Teljes Neved) nem fogadja el, és nem vállalja a felelősségét vagy kötelezettségét semmilyen szerződés és megállapodás bármilyen feltáratlan kényszerített előnyének, beleértve bármilyen és valamennyi kereskedelmi megállapodást és csődöt, Nunc pro tunc, praeterea preterea;                                                                                                                            

 

MINDEN JOG FENNTARTVA, SÉRELEM NÉLKÜL

 

____________________________________________   

Eredeti/Megbízott/Letétkezelő: (Teljes Neved)

 

MINDEN JOG FENNTARTVA, SÉRELEM NÉLKÜL

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Az ÉRTESÍTÉS-eket mindig ujjlenyomatos aláírással írod alá.

Amennyiben Udvarias értesítés, vagy számla kibocsájtás alapjául szolgáló cselekmény történt,  akkor elküldöd az Udvarias értesítést, amivel megkezded azt a jogorvoslatodat, amivel  kártérítésre válsz jogosulttá, illetve a már korábban megkezdett jogorvoslatban elküldöd számlát.

Ugyanis Te teljesen szabad, és adósságmentes vagy!  Abban az esetben, ha valaki ezt az alapjogodat megsértve, megőrzi ellened a RABSZOLGASÁG RENDSZERÉT, akkor jogosult vagy jogorvoslat keretében kártérítésre!

Ha még nincs Udvarias értesítés nyomtatványod, és szükséged van rá, akkor kérd tőlem ezen az email címen: szucs1eszter@gmail.com, vagy letölthetők innen:

 

https://www.facebook.com/groups/587257161749481/files/

Asztali nézet